| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.201.97.0 (lg) / ec2-44-201-97-0.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc9:6100::2cc9:6100 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NetCommunity AS210589

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS210589
as-name:    NetCommunity
org:      ORG-PH48-RIPE
import:     from AS16097 accept ANY
export:     to AS16097 announce AS210589
import:     from AS62365 accept ANY
export:     to AS62365 announce AS210589
admin-c:    PH7784-RIPE
tech-c:     PH7784-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     de-himmstedt-1-mnt
created:    2021-10-22T12:35:26Z
last-modified: 2021-10-22T12:35:26Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PH48-RIPE
org-name:    Peter Himmstedt
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Dorfstrasse 151b
address:    02829
address:    Koenigshain
address:    GERMANY
phone:     +49358187470
admin-c:    PH7784-RIPE
tech-c:     PH7784-RIPE
abuse-c:    AR39016-RIPE
mnt-ref:    de-himmstedt-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     de-himmstedt-1-mnt
created:    2017-01-20T09:17:07Z
last-modified: 2020-12-16T12:45:41Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Peter Himmstedt
address:    Dorfstrasse 151b
address:    02829
address:    Koenigshain
address:    GERMANY
phone:     +49358187470
nic-hdl:    PH7784-RIPE
mnt-by:     de-himmstedt-1-mnt
created:    2017-01-20T09:17:06Z
last-modified: 2017-01-20T09:17:07Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]