| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.15.251 (lg) / ec2-44-192-15-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:ffb::2cc0:ffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NEBIUSISRAEL AS210560

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS210560
as-name:    NEBIUSISRAEL
org:      ORG-CSL77-RIPE
import:     from AS6762 accept ANY
export:     to AS6762 announce AS210560
import:     from AS200350 accept ANY
export:     to AS200350 announce AS210560
import:     from AS208905 accept ANY
export:     to AS208905 announce AS210560
import:     from AS198949 accept ANY
export:     to AS198949 announce AS210560
admin-c:    NA7770-RIPE
tech-c:     NA7770-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-il-nebiusisrael-1-MNT
created:    2021-10-28T10:46:57Z
last-modified: 2023-03-27T07:20:30Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CSL77-RIPE
org-name:    Nebius Israel Ltd
country:    IL
org-type:    LIR
address:    Yigal Alon Street, 1 Alon Tower, 39 floor
address:    6789139
address:    Tel Aviv
address:    ISRAEL
phone:     + 97233741602
admin-c:    NA7770-RIPE
tech-c:     NA7770-RIPE
abuse-c:    AR68593-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-il-nebiusisrael-1-MNT
created:    2022-06-28T11:52:15Z
last-modified: 2023-06-23T09:29:24Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-ref:    lir-il-nebiusisrael-1-MNT

role:      NOC
address:    ISRAEL
address:    Tel Aviv
address:    6789139
address:    Yigal Alon Street, 1 Alon Tower, 39 floor
phone:     + 97233741602
nic-hdl:    NA7770-RIPE
mnt-by:     lir-il-nebiusisrael-1-MNT
created:    2022-06-28T11:52:14Z
last-modified: 2023-11-01T09:11:41Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]