| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RKSHOSTING AS210554

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS210554
as-name:    RKSHOSTING
org:      ORG-RA993-RIPE
sponsoring-org: ORG-PMTA6-RIPE
import:     from AS33983 accept ANY
export:     to AS33983 announce AS210554
import:     from AS58057 accept ANY
export:     to AS58057 announce AS210554
admin-c:    RKS94-RIPE
tech-c:     RKS94-RIPE
remarks:    RKS HOSTING AS NUMBER
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RKSHOSTING-MNT
created:    2021-10-29T09:03:30Z
last-modified: 2021-11-11T19:04:38Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RA993-RIPE
org-name:    RKS HOSTING LLC
org-type:    OTHER
mnt-ref:    SSRM-NOC-MNT
mnt-ref:    logicweb
geoloc:     42.60822 21.05474
phone:     +38349491029
remarks:    RKS HOSTING LLC MNT HANDLE
address:    Rruga e Pejes 790, Fushe Kosove, 12000, Republic of Kosovo
abuse-c:    RKS94-RIPE
tech-c:     RKS94-RIPE
admin-c:    RKS94-RIPE
mnt-ref:    RKSHOSTING-MNT
mnt-by:     RKSHOSTING-MNT
created:    2021-09-22T22:03:08Z
last-modified: 2021-11-11T18:59:01Z
source:     RIPE # Filtered

role:      RKS HOSTING LLC NOC
address:    Rruga e Pejes 790, Fushe Kosove, 12000, Republic of Kosovo
abuse-mailbox: contact@rkshosting.com
org:      ORG-RA993-RIPE
admin-c:    RKS95-RIPE
tech-c:     RKS96-RIPE
phone:     +38349491029
nic-hdl:    RKS94-RIPE
mnt-by:     RKSHOSTING-MNT
created:    2021-09-22T22:25:35Z
last-modified: 2021-10-27T11:06:26Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]