| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.205.167.104 (lg) / ec2-52-205-167-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:34cd:a768::34cd:a768 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HSHPHOST AS210546

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS210546
as-name:    HSHPHOST
descr:     HSHP.HOST Hosting
descr:     https://hshp.host
org:      ORG-YATA3-RIPE
sponsoring-org: ORG-CR158-RIPE
remarks:    --------/Servperso_Systems/--------
import:     from AS34872 accept ANY
export:     to AS34872 announce AS210546
remarks:    --------/SMARTAPE_RU/--------
import:     from AS56694 accept ANY
export:     to AS56694 announce AS210546
remarks:    --------/SMARTAPE_CZ/--------
import:     from AS62212 accept ANY
export:     to AS62212 announce AS210546
remarks:    --------/STORMWALL/--------
import:     from AS59796 accept ANY
export:     to AS59796 announce AS210546
admin-c:    HHN33-RIPE
abuse-c:    HHN33-RIPE
tech-c:     HHN33-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SERVPERSO-MNT
mnt-by:     HSHP-MSK-MNT
created:    2021-11-02T15:08:56Z
last-modified: 2021-11-22T23:39:26Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-YATA3-RIPE
org-name:    Yegor Andreevich trading as FLP Miglovets
org-type:    OTHER
address:    69120, Ukraine, Zaporizhia, Voronina STR 31, apartment 41
abuse-c:    HHN33-RIPE
mnt-ref:    HSHP-MSK-MNT
mnt-ref:    VPSVILLE-mnt
mnt-by:     HSHP-MSK-MNT
created:    2021-10-30T19:17:41Z
last-modified: 2021-11-26T15:12:11Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Miglovets Yegor Andreevich
address:    69120, Ukraine, Zaporizhia, Voronina STR 31, apartment 41
abuse-mailbox: abuse@hshp.host
nic-hdl:    HHN33-RIPE
mnt-by:     HSHP-MSK-MNT
created:    2021-11-05T23:10:47Z
last-modified: 2021-11-16T10:52:59Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]