| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KEYUBU AS210538

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS210538
as-name:    KEYUBU
org:      ORG-YKT1-RIPE
sponsoring-org: ORG-CTIV2-RIPE
import:     from AS211557 accept ANY
export:     to AS211557 announce AS210538
admin-c:    YKT8-RIPE
tech-c:     YKT8-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CIKLET-MNT
mnt-by:     KEYUBU-TR-MNT
mnt-by:     BERTAN-MNT
created:    2021-11-03T11:09:30Z
last-modified: 2021-11-04T14:52:45Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-YKT1-RIPE
org-name:    Yusuf Kemal TURKMENOGLU
org-type:    OTHER
address:    Yurt Mahallesi 71535 Sokak Ozbil Apartman A Blok K:5-D:9 Cukurova / ADANA - TURKEY
abuse-c:    YKT8-RIPE
mnt-ref:    CIKLET-MNT
mnt-ref:    Keyubu-MNT
created:    2021-10-27T12:01:54Z
last-modified: 2021-10-28T04:09:06Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     KEYUBU-TR-MNT
mnt-by:     CIKLET-MNT

role:      Yusuf Kemal TURKMENOGLU
address:    Yurt Mahallesi 71535 Sokak Ozbil Apartman A Blok K:5-D:9 Cukurova / ADANA - TURKEY
abuse-mailbox: info@keyubu.com
nic-hdl:    YKT8-RIPE
mnt-by:     KEYUBU-TR-MNT
created:    2021-10-27T11:59:22Z
last-modified: 2021-10-27T12:00:14Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]