| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.15.251 (lg) / ec2-44-192-15-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:ffb::2cc0:ffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Beyond_ASN AS210489

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS210489
as-name:    Beyond_ASN
org:      ORG-BRMG3-RIPE
import:     from AS208258 accept ANY
export:     to AS208258 announce AS210489
admin-c:    FM23087-RIPE
tech-c:     FM23087-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-de-beyond-1-MNT
created:    2021-11-11T15:50:43Z
last-modified: 2021-11-11T18:30:15Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BRMG3-RIPE
org-name:    Beyond Relationship Marketing GmbH
org-type:    LIR
address:    Ruhrstr. 11C
address:    22761
address:    Hamburg
address:    GERMANY
country:    DE
phone:     +494038089448
admin-c:    FM23087-RIPE
tech-c:     FM23087-RIPE
abuse-c:    AR62587-RIPE
mnt-ref:    lir-de-beyond-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-de-beyond-1-MNT
created:    2021-03-03T07:51:55Z
last-modified: 2022-05-24T18:23:11Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Florian Menken
address:    Wendenstr. 21B
address:    20097
address:    Hamburg
address:    GERMANY
phone:     +494038089448
nic-hdl:    FM23087-RIPE
mnt-by:     lir-de-beyond-1-MNT
created:    2021-03-03T07:51:54Z
last-modified: 2021-03-03T07:51:54Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]