| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.218.145 (lg) / ec2-44-222-218-145.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:da91::2cde:da91 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VANVIK-TELECOM AS210475

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS210475
as-name:    VANVIK-TELECOM
org:      ORG-VA29610-RIPE
sponsoring-org: ORG-ZHL2-RIPE
import:     from AS209861 accept ANY
export:     to AS209861 announce AS210475:AS-ALL
import:     from AS210152 accept ANY
export:     to AS210152 announce AS210475:AS-ALL
admin-c:    JAV100-RIPE
tech-c:     JAV100-RIPE
abuse-c:    ACRO49434-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     VANVIK-EU-MNT
created:    2023-07-25T09:04:58Z
last-modified: 2024-02-27T16:26:32Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-VA29610-RIPE
org-name:    Jon Arve Vanvik
country:    NO
org-type:    OTHER
admin-c:    JAV100-RIPE
tech-c:     JAV100-RIPE
address:    Myran 57
address:    7316 Lensvik
address:    NORWAY
abuse-c:    ACRO49434-RIPE
mnt-ref:    VANVIK-EU-MNT
mnt-ref:    ONIT-MNT
mnt-ref:    CLOUDIE-MNT
mnt-ref:    WILLIAM-MNT
mnt-ref:    ADAMBB-MNT
mnt-ref:    ROUTE48-MNT
mnt-ref:    lir-is-ktt-1-mnt
mnt-by:     VANVIK-EU-MNT
created:    2022-08-10T17:27:39Z
last-modified: 2024-01-28T17:05:03Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jon Arve Vanvik
address:    Myran 57, 7316 Lensvik, Norway
phone:     +4773102384
nic-hdl:    JAV100-RIPE
mnt-by:     VANVIK-EU-MNT
created:    2022-08-10T17:17:34Z
last-modified: 2024-01-28T17:04:06Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]