| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PARLEM-AS-1 AS210472

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS210472
as-name:    PARLEM-AS-1
org:      ORG-PTCD1-RIPE
import:     from AS210593 accept ANY
export:     to AS210593 announce AS210472
import:     from AS60609 accept ANY
export:     to AS60609 announce AS210472
import:     from AS29119 accept ANY
export:     to AS29119 announce AS210472
import:     from AS209581 accept ANY
export:     to AS209581 announce AS210472
import:     from AS203712 accept ANY
export:     to AS203712 announce AS210472
import:     from AS210086 accept ANY
export:     to AS210086 announce AS210472
admin-c:    PA10787-RIPE
tech-c:     PA10787-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PARLEM-MNT
created:    2021-11-16T09:30:56Z
last-modified: 2023-10-10T08:44:39Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PTCD1-RIPE
org-name:    Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions SA
country:    ES
org-type:    LIR
address:    C. Alaba, 61 2-1A
address:    08005
address:    Barcelona
address:    SPAIN
phone:     +34 935995116
admin-c:    EM11002-RIPE
tech-c:     CB14755-RIPE
abuse-c:    AR32482-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    PARLEM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     PARLEM-MNT
created:    2015-06-12T11:59:50Z
last-modified: 2021-11-04T15:06:18Z
source:     RIPE # Filtered

role:      PRLM-OP-TEL
address:    Carrer d'laba 61, 08005, Barcelona
nic-hdl:    PA10787-RIPE
mnt-by:     PRLM-MNT
created:    2021-11-04T12:34:51Z
last-modified: 2021-11-04T12:34:51Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]