| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.168.16 (lg) / ec2-44-200-168-16.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:a810::2cc8:a810 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RKSHOST AS210464

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS210464
as-name:    RKSHOST
org:      ORG-RA993-RIPE
sponsoring-org: ORG-DNL17-RIPE
import:     from AS44592 accept ANY
export:     to AS44592 announce AS210464
admin-c:    RKS94-RIPE
tech-c:     RKS94-RIPE
admin-c:    RKS98-RIPE
remarks:    Geofeed https://www.rkshosting.com/geofeed.csv
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RKSHOSTING-MNT
created:    2021-11-17T10:45:10Z
last-modified: 2022-12-21T22:56:37Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RA993-RIPE
org-name:    RKS HOSTING LLC
country:    RS
org-type:    OTHER
mnt-ref:    SSRM-NOC-MNT
geoloc:     52.8640 -8.2033
phone:     +38349491029
remarks:    Geofeed https://www.rkshosting.com/geofeed.csv
address:    Ashe Road, Nenagh, Co. Tipperary, Co. Tipperary, E45 XR20, IE
abuse-c:    RKS94-RIPE
tech-c:     RKS94-RIPE
admin-c:    RKS94-RIPE
mnt-ref:    RKSHOSTING-MNT
mnt-by:     RKSHOSTING-MNT
created:    2021-09-22T22:03:08Z
last-modified: 2022-12-01T17:24:00Z
source:     RIPE # Filtered

role:      RKS HOSTING LLC NOC
address:    Ashe Road, Nenagh, Co. Tipperary, Co. Tipperary, E45 XR20, IE
abuse-mailbox: contact@rkshosting.com
org:      ORG-RA993-RIPE
admin-c:    RKS95-RIPE
tech-c:     RKS96-RIPE
phone:     +38349491029
remarks:    Geofeed https://www.rkshosting.com/geofeed.csv
nic-hdl:    RKS94-RIPE
mnt-by:     RKSHOSTING-MNT
created:    2021-09-22T22:25:35Z
last-modified: 2022-08-23T12:52:06Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Andrew Madigan
address:    Ashe Road, Nenagh, Co. Tipperary, Co. Tipperary, E45 XR20, IE
phone:     +38349491029
nic-hdl:    RKS98-RIPE
mnt-by:     RKSHOSTING-MNT
created:    2022-08-21T22:40:17Z
last-modified: 2022-08-26T11:49:10Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]