| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HIZAKURA-NL AS210429

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS210429
as-name:    HIZAKURA-NL
org:      ORG-HB140-RIPE
admin-c:    XSWL-RIPE
tech-c:     XSWL-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     XSWL-MNT
created:    2021-11-25T14:26:02Z
last-modified: 2021-12-01T17:13:40Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-HB140-RIPE
org-name:    Hizakura B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Bargelaan 200
address:    2333 CW
address:    Leiden
address:    NETHERLANDS
phone:     +31 857603978
admin-c:    XSWL-RIPE
tech-c:     XSWL-RIPE
abuse-c:    XSWL-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     XSWL-MNT
created:    2021-11-24T09:29:49Z
last-modified: 2021-11-24T10:01:55Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-ref:    XSWL-MNT

role:      Hizakura B.V.
address:    Bargelaan 200
address:    2333 CW
address:    Leiden
address:    NETHERLANDS
phone:     +31 857603978
org:      ORG-HB140-RIPE
nic-hdl:    XSWL-RIPE
abuse-mailbox: abuse@hizakura.nl
mnt-by:     XSWL-MNT
created:    2021-11-24T09:58:33Z
last-modified: 2021-11-24T10:00:50Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]