| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.172.188 (lg) / ec2-34-204-172-188.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:acbc::22cc:acbc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  hayalhost AS210388

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS210388
as-name:    hayalhost
org:      ORG-HHIV1-RIPE
sponsoring-org: ORG-GTA36-RIPE
import:     from AS42910 accept ANY
export:     to AS42910 announce AS210388
import:     from AS212219 accept ANY
export:     to AS212219 announce AS210388
import:     from AS3188 accept ANY
export:     to AS3188 announce AS210388
admin-c:    HC8866-RIPE
tech-c:     HC8866-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     GEO-MNT
mnt-by:     hayalhost-mnt
created:    2021-12-07T08:01:41Z
last-modified: 2022-08-02T18:00:35Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-HHIV1-RIPE
org-name:    Hayal Host Internet Ve Bilisim Teknolojileri Sanayi Ticaret Limited Sirketi
country:    TR
org-type:    OTHER
address:    Atifbey Mah. Colak Molla Mumin Hoca Sk. No: 1-E Gaziemir/ Izmir, Turkey
admin-c:    HC8866-RIPE
abuse-c:    HAC43-RIPE
mnt-ref:    CIKLET-MNT
mnt-ref:    interlir-mnt
mnt-ref:    GEO-MNT
mnt-by:     CIKLET-MNT
created:    2021-03-15T10:11:02Z
last-modified: 2022-12-01T17:14:00Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Hidayet Cebeci
address:    Atifbey Mah. Colak Molla Mumin Hoca Sk. No: 1-E Gaziemir/ Izmir, Turkey
phone:     +90 (531) 600 9635
nic-hdl:    HC8866-RIPE
mnt-by:     CIKLET-MNT
created:    2021-03-15T10:10:47Z
last-modified: 2021-03-15T13:04:30Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]