| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.212.99.208 (lg) / ec2-44-212-99-208.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd4:63d0::2cd4:63d0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  itc-eu AS210314

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS210314
as-name:    itc-eu
org:      ORG-IG59-RIPE
import:     from AS56595 accept ANY
export:     to AS56595 announce AS210314:AS-ALL
import:     from AS2529 accept ANY
export:     to AS2529 announce AS210314:AS-ALL
import:     from AS2116 accept ANY
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS2116 announce AS210314:AS-ALL
export:     to AS6939 announce AS210314:AS-ALL
admin-c:    MD27674-RIPE
admin-c:    CW6947-RIPE
tech-c:     MD27674-RIPE
tech-c:     CW6947-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-ITCGLOBAL
created:    2018-08-24T13:36:02Z
last-modified: 2022-10-25T08:14:00Z
source:     RIPE
descr:     MARLINK-ITC, INC

organisation:  ORG-IG59-RIPE
org-name:    Marlink-ITC Inc.
country:    US
org-type:    LIR
address:    3327 S. Sam Houston Pkwy E, Suite 100
address:    TX 77573
address:    Houston
address:    UNITED STATES
phone:     +17278983835
fax-no:     +17274997918
abuse-c:    AR15065-RIPE
admin-c:    MD27674-RIPE
admin-c:    CW6947-RIPE
mnt-ref:    MNT-ITCGLOBAL
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-ITCGLOBAL
created:    2009-05-07T12:24:02Z
last-modified: 2022-11-02T11:52:27Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Chad Wicker
address:    5901 EARHART EXPRESSWAY HARAHAN, LA 70123
phone:     +15044320396
nic-hdl:    CW6947-RIPE
mnt-by:     MNT-ITCGLOBAL
created:    2022-04-13T14:52:59Z
last-modified: 2022-04-13T14:52:59Z
source:     RIPE

person:     Michael Downing
address:    CHARTER BUILDING, ANDERSON DRIVE, ABERDEEN, AB15 6FZ, UK
phone:     +44 7501 462 712
nic-hdl:    MD27674-RIPE
mnt-by:     MNT-ITCGLOBAL
created:    2022-04-13T14:40:59Z
last-modified: 2022-04-13T14:40:59Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]