| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.82.149 (lg) / ec2-44-200-82-149.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:5295::2cc8:5295 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BBKMAGNA-NET AS210271

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS210271
as-name:    BBKMAGNA-NET
org:      ORG-BSA139-RIPE
import:     from AS8308 accept ANY
export:     to AS8308 announce AS210271
import:     from AS12741 accept ANY
export:     to AS12741 announce AS210271
admin-c:    TM10056-RIPE
tech-c:     TM10056-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     pl-naskspolka-1-mnt
created:    2018-09-05T11:09:13Z
last-modified: 2020-11-16T17:56:08Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NSA120-RIPE

organisation:  ORG-BSA139-RIPE
org-name:    BBK SPOLKA AKCYJNA
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    ul. Magnacka 15A
address:    80-180 Gdansk
address:    Poland
admin-c:    TW3751-RIPE
tech-c:     TW3751-RIPE
abuse-c:    BSA112-RIPE
mnt-by:     pl-naskspolka-1-mnt
mnt-by:     NASK2-MNT
mnt-ref:    NASK2-MNT
created:    2018-08-21T10:24:56Z
last-modified: 2022-12-01T17:08:24Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tomasz Misiak
address:    Wawozowa 18
address:    02-796
address:    Warszawa
address:    POLAND
phone:     +48 22 182 00 00
nic-hdl:    TM10056-RIPE
mnt-by:     pl-naskspolka-1-mnt
created:    2017-03-06T15:42:02Z
last-modified: 2017-03-06T15:42:02Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]