| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Atos-Essen-AS AS21026

as-block:    AS21004 - AS21151
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS21026
as-name:    Atos-Essen-AS
org:      ORG-OD1-RIPE
import:     from AS3320 accept ANY
import:     from AS8881 accept ANY
import:     from AS21150 accept ANY
export:     to AS3320 announce AS21026
export:     to AS8881 announce AS21026
export:     to AS21150 announce AS21026
admin-c:    AR9776-RIPE
tech-c:     AR9776-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AtosDE-Maintainer
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2018-09-04T09:50:11Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OD1-RIPE
org-name:    Atos Information Technology GmbH
descr:     seems to be an older object created by Helge Oldach
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Luxemburger Strasse 3
address:    D-45131
address:    Essen
address:    GERMANY
phone:     +494078867464
phone:     +4921139928999
fax-no:     +494078869464
admin-c:    HELM-RIPE
tech-c:     AR9776-RIPE
abuse-c:    AR9776-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AtosDE-Maintainer
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AtosDE-Maintainer
created:    2004-04-17T11:11:04Z
last-modified: 2022-01-12T06:56:21Z
source:     RIPE # Filtered

role:      AtosDE Role
address:    Friesenstrasse 13
address:    20097 Hamburg
abuse-mailbox: guardian.de.it-solutions@atos.net
admin-c:    HELM-RIPE
tech-c:     HELM-RIPE
nic-hdl:    AR9776-RIPE
mnt-by:     AtosDE-Maintainer
created:    2011-06-20T12:54:32Z
last-modified: 2022-01-13T13:51:46Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]