| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  reacom AS210222

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS210222
as-name:    reacom
org:      ORG-RG123-RIPE
import:     from AS28917 accept ANY
export:     to AS28917 announce AS210222
import:     from AS44604 accept ANY
export:     to AS44604 announce AS210222
import:     from AS31210 accept AS-DTEL-IX
export:     to AS31210 announce AS-SETREACOM
import:     from AS3326 accept ANY
export:     to AS3326 announce AS210222
import:     from AS43727 accept ANY
export:     to AS43727 announce AS210222
admin-c:    NO1693-RIPE
tech-c:     NO1693-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     de-reacom-1-mnt
created:    2018-09-14T12:55:49Z
last-modified: 2020-04-10T17:03:10Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RG123-RIPE
org-name:    REACOM GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Theodor-Heuss-Allee 112
address:    60486
address:    Frankfurt/Main
address:    GERMANY
phone:     +49 69 667741401
admin-c:    NO1693-RIPE
tech-c:     NO1693-RIPE
abuse-c:    AR48048-RIPE
mnt-ref:    de-reacom-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     de-reacom-1-mnt
created:    2018-08-30T07:01:44Z
last-modified: 2020-12-16T12:42:08Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Network Operations Reacom
address:    Germany
tech-c:     ML21194-RIPE
admin-c:    ML21194-RIPE
nic-hdl:    NO1693-RIPE
mnt-by:     de-reacom-1-mnt
created:    2018-09-14T07:50:30Z
last-modified: 2018-09-14T09:13:00Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]