| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ICTFuture AS210220

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS210220
as-name:    ICTFuture
org:      ORG-IFSZ2-RIPE
import:     from AS52153 accept ANY
import:     from AS5588 accept ANY
import:     from AS12741 accept ANY
import:     from AS197494 accept {178.218.247.0/24}
import:     from AS200534 accept {185.221.108.0/23}
import:     from AS31106 accept AS-WPT
import:     from AS43517 accept { 193.162.101.0/24}
export:     to AS52153 announce AS210220
export:     to AS12741 announce AS-ICTFUTURE
export:     to AS5588 announce AS-ICTFUTURE
export:     to AS12741 announce AS210220
export:     to AS5588 announce AS210220
export:     to AS31106 announce ANY
admin-c:    MP34463-RIPE
tech-c:     MP34463-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     pl-ictfuture-1-mnt
created:    2018-09-17T10:13:00Z
last-modified: 2021-12-08T16:53:42Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IFSZ2-RIPE
org-name:    ICT FUTURE Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Kosciuszki 29 B
address:    50-011
address:    Wroclaw
address:    POLAND
phone:     +48665674040
admin-c:    MP34463-RIPE
admin-c:    WP2121-RIPE
tech-c:     MP34463-RIPE
tech-c:     WP2121-RIPE
abuse-c:    AR48092-RIPE
mnt-ref:    pl-ictfuture-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     pl-ictfuture-1-mnt
created:    2018-09-03T14:46:59Z
last-modified: 2021-02-12T09:33:36Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marcin Polanski
address:    ul. Kosciuszki 29B 50-011 Wroclaw
phone:     +48665674040
nic-hdl:    MP34463-RIPE
mnt-by:     pl-ictfuture-mnt
created:    2019-10-15T10:09:03Z
last-modified: 2019-10-15T10:09:03Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]