| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.174.97 (lg) / ec2-44-200-174-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ae61::2cc8:ae61 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Region-Midtjylland-DK AS210210

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS210210
as-name:    Region-Midtjylland-DK
org:      org-rm152-ripe
import:     from as3292 accept ANY
export:     to as3292 announce AS210210
import:     from as3308 accept ANY
export:     to as3308 announce AS210210
admin-c:    PR5839-RIPE
tech-c:     SKD4-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS3292-MNT
created:    2018-09-18T10:08:35Z
last-modified: 2020-11-16T17:56:05Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-TD1-RIPE

organisation:  ORG-RM152-RIPE
org-name:    Region Midtjylland
org-type:    other
address:    Skottenborg,26,St, DK-8800 Viborg, Denmark
abuse-c:    RM20444-RIPE
mnt-ref:    TDK-MNT
mnt-by:     TDK-MNT
created:    2018-09-13T09:59:53Z
last-modified: 2018-09-14T07:57:40Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Peter Rathlev
address:    Region Midtjylland
address:    IT Operations
address:    Olof Palmes Alle 25
address:    DK-8200 Aarhus N
address:    Denmark
phone:     +45 78 41 30 84
phone:     +45 20 73 82 20
nic-hdl:    PR5839-RIPE
mnt-by:     REGIONMIDT-MNT
created:    2010-09-14T20:45:00Z
last-modified: 2019-02-19T14:18:49Z
source:     RIPE

person:     Soeren Dideriksen
address:    Region Midtjylland
address:    IT Operations
address:    Olof Palmes Alle 36
address:    DK-8200 Aarhus N
address:    Denmark
phone:     +45 40 43 37 16
phone:     +45 78 41 30 87
nic-hdl:    SKD4-RIPE
mnt-by:     REGIONMIDT-MNT
created:    2010-09-15T07:57:53Z
last-modified: 2011-09-19T21:29:34Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]