| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.236.191.104 (lg) / ec2-34-236-191-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ec:bf68::22ec:bf68 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  heaplayer AS210176

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS210176
as-name:    heaplayer
org:      ORG-HLL3-RIPE
import:     from AS47987 accept ANY
export:     to AS47987 announce AS210176
import:     from AS20473 accept ANY
export:     to AS20473 announce AS210176
admin-c:    HLA15-RIPE
tech-c:     HLA15-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     us-heaplayer-1-mnt
created:    2018-09-25T13:29:50Z
last-modified: 2018-09-25T13:29:50Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-HLL3-RIPE
org-name:    Heap Layer, LLC
country:    US
org-type:    LIR
address:    1968 S. Coast Hwy # 777
address:    92651
address:    Laguna Beach
address:    UNITED STATES
phone:     +1 9494163508
admin-c:    HLA15-RIPE
tech-c:     HLA15-RIPE
abuse-c:    AR40044-RIPE
mnt-ref:    us-heaplayer-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     us-heaplayer-1-mnt
created:    2017-04-24T15:22:40Z
last-modified: 2020-12-16T13:13:17Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Heap Layer Admin
address:    1968 S. Coast Hwy # 777
address:    Laguna Beach, CA 92651
nic-hdl:    HLA15-RIPE
mnt-by:     us-heaplayer-1-mnt
created:    2017-05-09T19:24:11Z
last-modified: 2018-12-20T02:10:33Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]