| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.239.152.207 (lg) / ec2-34-239-152-207.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ef:98cf::22ef:98cf (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  vossfiber AS210150

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS210150
as-name:    vossfiber
org:      ORG-VFA33-RIPE
import:     from AS31169 accept ANY
import:     from AS3292 accept ANY
export:     to AS31169 announce AS210150
export:     to AS3292 announce AS210150
import:     from AS59767 accept ANY
export:     to AS59767 announce AS210150
admin-c:    JR9134-RIPE
tech-c:     JR9134-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     no-vossfiber-1-mnt
created:    2018-10-01T09:27:09Z
last-modified: 2020-12-06T09:24:44Z
source:     RIPE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31169 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3292 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31169 announce AS210150
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3292 announce AS210150

organisation:  ORG-VFA33-RIPE
org-name:    Voss Fiber AS
country:    NO
org-type:    LIR
address:    Regimentsvegen 5
address:    5705
address:    Voss
address:    NORWAY
phone:     +47 51 20 81 15
admin-c:    JR9134-RIPE
tech-c:     JR9134-RIPE
abuse-c:    AR44268-RIPE
mnt-ref:    no-vossfiber-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     no-vossfiber-1-mnt
created:    2017-12-19T09:16:30Z
last-modified: 2022-02-08T11:01:59Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Johannes Rognve
address:    Dalsmoen 17
address:    5709
address:    Voss
address:    NORWAY
phone:     +47 51 20 81 15
nic-hdl:    JR9134-RIPE
mnt-by:     no-vossfiber-1-mnt
created:    2017-12-19T09:16:29Z
last-modified: 2017-12-19T09:16:30Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]