| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ITANDTEL-AS AS21013

as-block:    AS21004 - AS21151
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS21013
org:      ORG-iEWA1-RIPE
as-name:    ITANDTEL-AS
descr:     Wels, AT
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    IPv4 UPSTREAMS
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS1299 accept ANY
import:     from AS1764 accept ANY
import:     from AS2914 accept ANY
import:     from AS3257 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS8412 accept ANY
import:     from AS8928 accept ANY
import:     from AS12605 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS1299 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS1764 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS2914 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS3257 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS3356 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS8412 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS8928 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS12605 announce AS-ITANDTEL
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    IPv6 UPSTREAMS
remarks:    ---------------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1764 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2914 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3257 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3356 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12605 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13030 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS-ITANDTEL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 announce AS-ITANDTEL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1764 announce AS-ITANDTEL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2914 announce AS-ITANDTEL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3257 announce AS-ITANDTEL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3356 announce AS-ITANDTEL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-ITANDTEL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12605 announce AS-ITANDTEL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13030 announce AS-ITANDTEL-IPV6
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    IPv4 CUSTOMERS
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS3330 accept AS-PROFINET
import:     from AS12447 accept AS12447
import:     from AS12991 accept AS12991
import:     from AS28919 accept AS-SET-STWK
import:     from AS29085 accept AS29085
import:     from AS30946 accept AS30946
import:     from AS31146 accept AS31146
import:     from AS34318 accept AS-MINNIBERGER
import:     from AS34502 accept AS-XLINK
import:     from AS34694 accept AS34694
import:     from AS34785 accept AS-SET-STW
import:     from AS38955 accept AS38955
import:     from AS39285 accept AS39285
import:     from AS39555 accept AS-SCHWAZ-NET
import:     from AS41384 accept AS41384
import:     from AS43848 accept AS43848
import:     from AS44329 accept AS44329
import:     from AS44399 accept AS44399
import:     from AS44760 accept AS44760
import:     from AS49864 accept AS49864
import:     from AS47297 accept AS-TKLINDAU
import:     from AS48055 accept AS48055
import:     from AS51187 accept AS51187
import:     from AS61022 accept AS61022
import:     from AS196668 accept AS196668
import:     from AS200026 accept AS200026
import:     from AS200932 accept AS200932
import:     from AS206778 accept AS206778
import:     from AS204560 accept AS-LENZEDER
import:     from AS205687 accept AS205687
import:     from AS205202 accept AS205202
import:     from AS206298 accept AS-RKM
import:     from AS209021 accept AS209021
import:     from AS210077 accept AS210077
import:     from AS213053 accept AS213053
import:     from AS61108 accept AS-VENTUS-AG
export:     to AS3330 announce ANY
export:     to AS12447 announce ANY
export:     to AS12991 announce ANY
export:     to AS29085 announce ANY
export:     to AS28919 announce ANY
export:     to AS30946 announce ANY
export:     to AS31146 announce ANY
export:     to AS34318 announce ANY
export:     to AS34502 announce ANY
export:     to AS34694 announce ANY
export:     to AS34785 announce ANY
export:     to AS38955 announce ANY
export:     to AS39285 announce ANY
export:     to AS39555 announce ANY
export:     to AS41384 announce ANY
export:     to AS43848 announce ANY
export:     to AS44329 announce ANY
export:     to AS44399 announce ANY
export:     to AS44760 announce ANY
export:     to AS47297 announce ANY
export:     to AS48055 announce ANY
export:     to AS49864 announce ANY
export:     to AS51187 announce ANY
export:     to AS61022 announce ANY
export:     to AS196668 announce ANY
export:     to AS200026 announce ANY
export:     to AS200932 announce ANY
export:     to AS206778 announce ANY
export:     to AS204560 announce ANY
export:     to AS205687 announce ANY
export:     to AS205202 announce ANY
export:     to AS210077 announce ANY
export:     to AS206298 announce ANY
export:     to AS209021 announce ANY
export:     to AS213053 announce ANY
export:     to AS61108 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    IPv6 CUSTOMERS
remarks:    ---------------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3330 accept AS-PROFINET-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12991 accept AS12991
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS28919 accept AS-SET-STWK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34318 accept AS-MINNIBERGER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34694 accept AS34694
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34785 accept AS-SET-STW
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS38955 accept AS38955
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39555 accept AS-SCHWAZ-NET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44329 accept AS44329
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44399 accept AS44399
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44760 accept AS44760
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47297 accept AS-TKLINDAU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49864 accept AS49864
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS61022 accept AS61022
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS200026 accept AS200026
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS200932 accept AS200932
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS205202 accept AS205202
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS206298 accept AS-RKM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS213053 accept AS213053
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3330 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12991 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS28919 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34318 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34694 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34785 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS38955 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39555 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44329 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44399 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44760 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47297 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49864 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS61022 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS200026 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS200932 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS205202 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS206298 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS213053 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    IPv4 DE-CIX PEERINGS
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS42 accept AS-PCH
import:     from AS714 accept AS-APPLE
import:     from AS1248 accept AS-NOK
import:     from AS1267 accept AS-INFOSTRADA
import:     from AS1820 accept AS-WTUC
import:     from AS2484 accept AS-AFNIC
import:     from AS2857 accept AS-RLP-NET
import:     from AS3223 accept AS-VOXILITY-SET
import:     from AS3327 accept AS-LINXTELECOM-DECIX
import:     from AS3856 accept AS-PCH
import:     from AS4788 accept AS-TMNET-CUSTOMERS
import:     from AS5603 accept AS-SIOL
import:     from AS5605 accept AS-NETUSE
import:     from AS6661 accept AS-PTLU
import:     from AS6695 accept AS-DECIX
import:     from AS6730 accept AS-GLOBAL
import:     from AS6805 accept AS-TDDE
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
import:     from AS7342 accept AS-GTLD
import:     from AS8075 accept AS-MICROSOFT
import:     from AS8262 accept AS-EVOLINK
import:     from AS8308 accept AS-NASK
import:     from AS8359 accept AS-MTU
import:     from AS8365 accept AS-MANDA
import:     from AS8422 accept AS-NETCOLOGNE
import:     from AS8551 accept AS-BEZEQ-INTERNATIONAL
import:     from AS8560 accept AS-1AND1
import:     from AS8708 accept AS-RDSNET
import:     from AS8741 accept AS-RATIOKONTAKT
import:     from AS8781 accept AS-QTEL-SET
import:     from AS8859 accept AS-OSN
import:     from AS8878 accept AS-NFON
import:     from AS8879 accept AS-DTS
import:     from AS8966 accept AS-EMIX
import:     from AS9044 accept AS-SOLNET
import:     from AS9116 accept AS-GOLDEN
import:     from AS9189 accept AS-ACCOM
import:     from AS10310 accept AS-YAHOO
import:     from AS12041 accept AS12041:AS-AFILIAS
import:     from AS12713 accept AS-OTEGLOBE
import:     from AS12874 accept AS-FASTWEB
import:     from AS13030 accept AS13030:AS-INIT7
import:     from AS13157 accept AS-GOPAS
import:     from AS13184 accept AS-HANSENET
import:     from AS13285 accept AS-OPAL
import:     from AS13335 accept AS13335
import:     from AS13445 accept AS13445
import:     from AS15133 accept AS-EDGECAST
import:     from AS15169 accept AS-GOOGLE
import:     from AS16276 accept AS-OVH
import:     from AS16509 accept AS-AMAZON
import:     from AS19151 accept AS-BBOI
import:     from AS20562 accept AS-OPENPEERING-EU
import:     from AS20647 accept AS-IPB
import:     from AS20764 accept AS-RASCOM
import:     from AS20773 accept AS-HOSTEUROPE
import:     from AS20811 accept AS-BCOMIT
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
import:     from AS21336 accept AS-IR
import:     from AS21385 accept AS-TNIB
import:     from AS22822 accept AS22822
import:     from AS23393 accept AS-ISPRIME
import:     from AS25279 accept AS-TREML-STURM
import:     from AS29076 accept AS-CITYTELECOM
import:     from AS29140 accept AS-HOSTSERVER
import:     from AS29208 accept AS-DIALTELECOM
import:     from AS31019 accept AS-MEANIE
import:     from AS31103 accept AS-KEYWEB
import:     from AS31529 accept AS31529
import:     from AS32787 accept AS-PROLE
import:     from AS32934 accept AS32934
import:     from AS34309 accept AS-LINK11
import:     from AS36408 accept AS-36408
import:     from AS39533 accept AS39533:AS-ALL
import:     from AS41692 accept AS-OPENCARRIER
import:     from AS42416 accept AS42416
import:     from AS44066 accept AS-FIRSTCOLO
import:     from AS47195 accept AS-GAMEFORGE
import:     from AS47215 accept AS-FILOO
import:     from AS47447 accept AS-23MEDIA
import:     from AS47692 accept AS-NESSUS
import:     from AS48484 accept AS-IGNEL
import:     from AS49544 accept AS-INTERACTIVE3D
import:     from AS54113 accept AS-FASTLY
import:     from AS61955 accept AS-AS-COLOCATIONIX
import:     from AS63949 accept AS63949
import:     from AS57724 accept AS-DDOS-GUARD
import:     from AS46489 accept AS-TWITCH
import:     from AS20640 accept AS-TITANNET
import:     from AS56630 accept AS-MELBICOM
import:     from AS57344 accept AS-57344
import:     from AS24961 accept AS-MYLOC
import:     from AS15830 accept AS-EQUINIX
import:     from AS24989 accept AS-EQUINIX
import:     from AS132203 accept AS132203:AS-TENCENT
import:     from AS197915 accept AS-ALL-FOR-ONE
import:     from AS205388 accept AS-SRV
import:     from AS49453 accept AS49453
export:     to AS42 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS714 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS1248 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS1267 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS1820 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS2484 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS2857 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS3223 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS3327 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS3856 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS4788 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS5603 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS5605 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS6661 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS6695 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS6730 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS6805 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS6939 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS7342 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS8075 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS8262 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS8308 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS8359 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS8365 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS8422 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS8560 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS8708 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS8741 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS8781 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS8859 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS8878 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS8879 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS8966 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS9044 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS9116 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS9189 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS10310 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS12041 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS12713 announce AS-ITANDTEL-DECIX
export:     to AS12874 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS13030 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS13157 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS13184 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS13285 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS13335 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS13445 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS15133 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS15169 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS16276 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS16509 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS19151 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS20562 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS20647 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS20764 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS20773 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS20811 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS20940 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS21336 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS21385 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS22822 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS23393 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS25279 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS29076 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS29140 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS29208 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS31019 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS31103 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS31529 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS32787 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS32934 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS34309 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS36408 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS39533 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS41692 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS42416 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS44066 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS47195 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS47215 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS47447 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS47692 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS48484 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS49544 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS54113 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS61955 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS63949 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS57724 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS46489 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS20640 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS56630 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS57344 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS24961 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS15830 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS24989 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS132203 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS197915 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS205388 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS49453 announce AS-ITANDTEL_DECIX
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    IPv4 VIX PEERINGS
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS42 accept AS-PCH
import:     from AS1120 accept AS-ACOSERV
import:     from AS1820 accept AS-WTUC
import:     from AS1853 accept AS-ACONETTOVIX
import:     from AS2906 accept AS-NFLX
import:     from AS3209 accept AS-ARCORGLOBAL
import:     from AS3212 accept AS-TRIERA
import:     from AS3330 accept AS-PROFINET
import:     from AS3856 accept AS-PCH
import:     from AS5403 accept AS-APA
import:     from AS5588 accept AS-GTS-CE
import:     from AS6720 accept AS-MAGWIEN
import:     from AS6730 accept AS-GLOBAL
import:     from AS6798 accept AS-NET4YOU
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
import:     from AS8075 accept AS-MICROSOFT
import:     from AS8245 accept AS-VB
import:     from AS8339 accept AS-KABS
import:     from AS8387 accept AS8387:AS-T-SYSTEMS-AT
import:     from AS8412 accept AS-TMA2VIX
import:     from AS8445 accept AS-SALZBURG-AG
import:     from AS8447 accept AS-PTA
import:     from AS8559 accept AS-WELLCOMAT
import:     from AS9002 accept AS-RETN
import:     from AS9119 accept AS-SOFTNET
import:     from AS12989 accept AS12989
import:     from AS12401 accept AS12401
import:     from AS12654 accept AS12654:RS-RIS
import:     from AS12971 accept AS-BIOSTOVIX
import:     from AS13030 accept AS13030:AS-INIT7
import:     from AS13101 accept AS-TNG
import:     from AS13335 accept AS13335
import:     from AS15498 accept AS-CPSIPVTOVIX
import:     from AS16265 accept AS-LEASEWEB-PEERING
import:     from AS16276 accept AS-OVH
import:     from AS16314 accept AS16314
import:     from AS20704 accept AS-FUNKNETZ
import:     from AS20751 accept AS-MAX4EU
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
import:     from AS21360 accept AS-EMPIRION
import:     from AS21385 accept AS-TNIB
import:     from AS24864 accept AS24864
import:     from AS24953 accept AS-CARRIER66
import:     from AS25575 accept AS-DOMAINTECHNIK
import:     from AS28760 accept AS-INFOTECH
import:     from AS28857 accept AS28857
import:     from AS28889 accept AS-LINZNET
import:     from AS29056 accept AS-GSTWAT
import:     from AS31529 accept AS31529
import:     from AS31543 accept AS31543
import:     from AS32934 accept AS32934
import:     from AS33891 accept AS-CORE-BACKBONE
import:     from AS34347 accept AS-CNHAT
import:     from AS35369 accept AS-LAGIS
import:     from AS39912 accept AS-I3B
import:     from AS41491 accept AS41491
import:     from AS44765 accept AS-MAKENEWMEDIA
import:     from AS46489 accept AS-TWITCH
import:     from AS48362 accept AS-TKSWF
export:     to AS42 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS1120 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS1820 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS2906 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS1853 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS3209 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS3212 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS3330 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS3856 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS5403 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS5588 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS6720 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS6730 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS6798 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS6939 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS8075 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS8245 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS8339 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS8387 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS8412 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS8445 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS8447 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS8559 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS9002 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS9119 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS12654 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS12989 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS12971 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS13030 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS13101 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS13335 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS15498 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS16265 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS16276 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS16314 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS20704 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS20751 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS20940 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS21360 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS21385 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS24864 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS24953 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS25575 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS28760 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS28857 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS28889 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS29056 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS31529 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS31543 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS32934 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS33891 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS34347 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS35369 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS39912 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS41491 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS44765 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS46489 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS48362 announce AS-ITANDTEL
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    IPv4 PHOENIX PEERINGS
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS35369 accept AS-LAGIS
import:     from AS49808 accept AS-POWERSPEED
export:     to AS35369 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS49808 announce AS-ITANDTEL
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    IPv4 AMS-IX PEERINGS
remarks:    ---------------------------------------------
import-via:   AS6777 from AS-ANY accept ANY
export-via:   AS6777 to AS-ANY announce AS-ITANDTEL_DECIX
remarks:
import:     from AS42 accept AS-PCH
import:     from AS714 accept AS-APPLE
import:     from AS1200 accept AS1200
import:     from AS1820 accept AS-WTUC
import:     from AS3856 accept AS-PCH
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
import:     from AS8365 accept AS-MANDA
import:     from AS8455 accept AS-ATOM86
import:     from AS8551 accept AS-BEZEQ-INTERNATIONAL
import:     from AS9150 accept AS-INTERCONNECT
import:     from AS10310 accept AS-YAHOO
import:     from AS12414 accept AS-NL-SOLCON
import:     from AS15695 accept AS-EXPEREO
import:     from AS15958 accept AS-TELENORDOO
import:     from AS16298 accept AS-INTERBOX
import:     from AS20773 accept AS-HOSTEUROPE
import:     from AS21478 accept AS-PLEX
import:     from AS41327 accept AS41327
import:     from AS45352 accept AS-IPSERVERONE
import:     from AS46489 accept AS-TWITCH
import:     from AS57976 accept AS-BLIZZEU
import:     from AS20640 accept AS-TITANNET
import:     from AS56630 accept AS-MELBICOM
import:     from AS24961 accept AS-MYLOC
import:     from AS32934 accept AS32934
import:     from AS3214 accept AS-XTOM
import:     from AS132203 accept AS132203:AS-TENCENT
export:     to AS42 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS714 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS1200 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS1820 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS3856 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS6939 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS8365 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS8455 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS8551 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS9150 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS10310 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS12414 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS15695 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS15958 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS16298 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS20773 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS21478 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS41327 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS45352 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS46489 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS57976 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS20640 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS56630 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS24961 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS32934 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS3214 announce AS-ITANDTEL_DECIX
export:     to AS132203 announce AS-ITANDTEL_DECIX
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    IPv4 PEERINGCZ PEERINGS
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS42 accept AS-PCH
import:     from AS1820 accept AS-WTUC
import:     from AS3856 accept AS-PCH
import:     from AS32934 accept AS32934
export:     to AS42 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS1820 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS3856 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS32934 announce AS-ITANDTEL_DECIX
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    IPv4 AAIX PEERINGS
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS42 accept AS-PCH
import:     from AS3856 accept AS-PCH
import:     from AS47147 accept AS-ANX
import:     from AS61438 accept AS-IP-IT
export:     to AS42 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS3856 announce AS-ITANDTEL
export:     to AS47147 announce AS-ANX
export:     to AS61438 announce AS-ITANDTEL
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    IPv6 DE-CIX PEERINGS
remarks:    ---------------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1820 accept AS-WTUC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2484 accept AS-AFNIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2857 accept AS-RLP-NET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3327 accept AS-LINXTELECOM-DECIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5603 accept AS-SIOL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6695 accept AS-DECIX-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6730 accept AS-GLOBAL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6805 accept AS-TDDE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS7342 accept AS-GTLD
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 accept AS-MICROSOFT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8262 accept AS-EVOLINK6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8359 accept AS-MTU-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8365 accept AS-MANDA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8560 accept AS-1AND1
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8708 accept AS-RDSNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8741 accept AS-RATIOKONTAKT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8878 accept AS-NFON
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8879 accept AS-DTS-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9044 accept AS-SOLNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9189 accept AS-NETAACHEN-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS10310 accept AS-YAHOO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12041 accept AS12041:AS-AFILIAS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13285 accept AS-OPAL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13445 accept AS13445
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15133 accept AS-EDGECAST
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15925 accept AS-MEGA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16276 accept AS-OVH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16509 accept AS-AMAZON
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS19151 accept AS-BBOI
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20562 accept AS-OPENPEERING-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20647 accept AS-IPB
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20764 accept AS-RASCOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20773 accept AS-HOSTEUROPE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20811 accept AS-BCOMIT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 accept AS-AKAMAI
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS23393 accept AS-ISPRIME
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25279 accept AS-TREML-STURM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29076 accept AS-CITYTELECOMV6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29140 accept AS-HOSTSERVER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31019 accept AS-MEANIE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31103 accept AS-KEYWEB
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31529 accept AS31529
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32787 accept AS-PROLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 accept AS32934
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33891 accept AS-CORE-BACKBONE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39533 accept AS39533:AS-ALL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41692 accept AS-DECIX-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44066 accept AS-FIRSTCOLO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47447 accept AS-23MEDIA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47692 accept AS-NESSUS-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49544 accept AS-INTERACTIVE3D
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS54113 accept AS-FASTLY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS63949 accept AS63949
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57724 accept AS-DDOS-GUARD
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS46489 accept AS-TWITCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20640 accept AS-TITANNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56630 accept AS-MELBICOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24961 accept AS-MYLOC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15830 accept AS-EQUINIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24989 accept AS-EQUINIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS132203 accept AS132203:AS-TENCENT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS205388 accept AS-SRV
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1820 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2484 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2857 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3327 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5603 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6695 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6730 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6805 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS7342 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8262 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8359 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8365 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8560 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8708 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8741 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8878 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8879 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9044 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9189 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS10310 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12041 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13285 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13445 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15133 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15925 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16276 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16509 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS19151 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20562 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20647 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20764 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20773 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20811 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS23393 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25279 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29076 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29140 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31019 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31103 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31529 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32787 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33891 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39533 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41692 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44066 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47447 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47692 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49544 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS54113 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS63949 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57724 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS46489 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20640 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS56630 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24961 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15830 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24989 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS132203 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS205388 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    IPv6 VIX PEERINGS
remarks:    ---------------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1120 accept AS-ACOSERV
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1820 accept AS-WTUC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2906 accept AS-NFLX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1853 accept AS-ACONETTOVIX-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3209 accept AS-ARCORGLOBAL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5403 accept AS-APA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6730 accept AS-GLOBAL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 accept AS-MICROSOFT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8387 accept AS8387:AS-T-SYSTEMS-AT-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8412 accept AS8412
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8447 accept AS-TA6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 accept AS-RETN6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 accept AS-GOOGLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15498 accept AS-CPSon2VIX6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16265 accept AS-LEASEWEB
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 accept AS-AKAMAI
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21385 accept AS-TNIB
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29056 accept AS-GSTWAT-IPV6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 accept AS32934
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35369 accept AS-LAGIS6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39912 accept AS-I3B
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS46489 accept AS-TWITCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48362 accept AS-TKSWF
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 announce AS-ITANDTEL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1120 announce AS-ITANDTEL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1820 announce AS-ITANDTEL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1853 announce AS-ITANDTEL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2906 announce AS-ITANDTEL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3209 announce AS-ITANDTEL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 announce AS-ITANDTEL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5403 announce AS-ITANDTEL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6730 announce AS-ITANDTEL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 announce AS-ITANDTEL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8387 announce AS-ITANDTEL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8412 announce AS-ITANDTEL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8447 announce AS-ITANDTEL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 announce AS-ITANDTEL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 announce AS-ITANDTEL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15498 announce AS-ITANDTEL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16265 announce AS-ITANDTEL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 announce AS-ITANDTEL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21385 announce AS-ITANDTEL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29056 announce AS-ITANDTEL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 announce AS-ITANDTEL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35369 announce AS-ITANDTEL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39912 announce AS-ITANDTEL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS46489 announce AS-ITANDTEL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48362 announce AS-ITANDTEL-IPV6
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    IPv6 PHOENIX PEERINGS
remarks:    ---------------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35369 accept AS-LAGIS6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49808 accept AS-POWERSPEED-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35369 announce AS-ITANDTEL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49808 announce AS-ITANDTEL-IPV6
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    IPv6 AMS-IX PEERINGS
remarks:    ---------------------------------------------
import-via:   afi ipv6.unicast AS6777 from AS-ANY accept ANY
export-via:   afi ipv6.unicast AS6777 to AS-ANY announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1200 accept AS1200
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1820 accept AS-WTUC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept AS-HURRICANE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8365 accept AS-MANDA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8455 accept AS-ATOM86
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8551 accept AS-BEZEQ-INTERNATIONAL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8551 accept AS-YAHOO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12414 accept AS-NL-SOLCON
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16298 accept AS-INTERBOX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20773 accept AS-HOSTEUROPE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41327 accept AS41327
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS45352 accept AS-IPSERVERONE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57976 accept AS-BLIZZEU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS46489 accept AS-TWITCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20640 accept AS-TITANNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56630 accept AS-MELBICOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24961 accept AS-MYLOC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 accept AS32934
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3214 accept AS-XTOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS132203 accept AS132203:AS-TENCENT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1200 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1820 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8365 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8455 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8551 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS10310 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12414 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16298 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20773 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41327 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS45352 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57976 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS46489 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20640 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS56630 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24961 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3214 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS132203 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    IPv6 PEERINGCZ PEERINGS
remarks:    ---------------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1820 accept AS-WTUC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 accept AS32934
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 announce AS-ITANDTEL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1820 announce AS-ITANDTEL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 announce AS-ITANDTEL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 announce AS-ITANDTEL-IPV6_DECIX
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    IPv6 AAIX PEERINGS
remarks:    ---------------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47147 accept AS-ANX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS61438 accept AS-IP-IT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 announce AS-ITANDTEL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 announce AS-ITANDTEL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47147 announce AS-ITANDTEL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS61438 announce AS-ITANDTEL-IPV6
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    IPv4 Private-Peerings
remarks:    ---------------------------------------------
import:     from AS198400 accept AS198400
export:     to AS198400 announce AS-ITANDTEL
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    IPv6 Private-Peerings
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    IPv4 Transit-Peerings
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    from AS12605 accept AS-LIWESTAT
remarks:    to AS12605 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    send peering requests to peering@itandtel.at
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    BGP communities for customers
remarks:    21013:666 RTBH remote triggered black hole route (only /32 prefixes accepted)
remarks:    21013:1000 backup route (lowest local preference)
remarks:    21013:1100 Do not announce to any Upstreams
remarks:    21013:1101 Prepend 1x to all Upstreams
remarks:    21013:1102 Prepend 2x to all Upstreams
remarks:    21013:1103 Prepend 3x to all Upstreams
remarks:    21013:1200 Do not announce to any Peers (PRIVATE, VIX, DECIX, AMS-IX, PHOENIX, SAIX, PEERINGCZ, AAIX)
remarks:    21013:1201 Prepend 1x to all Peers
remarks:    21013:1202 Prepend 2x to all Peers
remarks:    21013:1203 Prepend 3x to all Peers
remarks:    21013:1110 Do not announce to COGENT (IPv4 UPSTREAM)
remarks:    21013:1111 Prepend 1x to COGENT
remarks:    21013:1112 Prepend 2x to COGENT
remarks:    21013:1113 Prepend 3x to COGENT
remarks:    21013:1120 Do not announce to NEXTLAYER (IPv4 + IPv6 UPSTREAM)
remarks:    21013:1121 Prepend 1x to NEXTLAYER
remarks:    21013:1122 Prepend 2x to NEXTLAYER
remarks:    21013:1123 Prepend 3x to NEXTLAYER
remarks:    21013:1130 Do not announce to LIWEST (IPv4 UPSTREAM)
remarks:    21013:1131 Prepend 1x to LIWEST
remarks:    21013:1132 Prepend 2x to LIWEST
remarks:    21013:1133 Prepend 3x to LIWEST
remarks:    21013:1140 Do not announce to INIT7 (IPv6 UPSTREAM)
remarks:    21013:1141 Prepend 1x to INIT7
remarks:    21013:1142 Prepend 2x to INIT7
remarks:    21013:1143 Prepend 3x to INIT7
remarks:    21013:1150 Do not announce to HURRICANE ELECTRIC (IPv6 UPSTREAM)
remarks:    21013:1151 Prepend 1x to HURRICANE ELECTRIC
remarks:    21013:1152 Prepend 2x to HURRICANE ELECTRIC
remarks:    21013:1153 Prepend 3x to HURRICANE ELECTRIC
remarks:    21013:1160 Do not announce to GTT/TINET (IPv4 + IPV6 UPSTREAM)
remarks:    21013:1161 Prepend 1x to GTT/TINET
remarks:    21013:1162 Prepend 2x to GTT/TINET
remarks:    21013:1163 Prepend 3x to GTT/TINET
remarks:    21013:1180 Do not announce to LEVEL3 (IPv4 + IPV6 UPSTREAM)
remarks:    21013:1181 Prepend 1x to LEVEL3
remarks:    21013:1182 Prepend 2x to LEVEL3
remarks:    21013:1183 Prepend 3x to LEVEL3
remarks:    21013:1190 Do not announce to INTEROUTE (IPv4 UPSTREAM)
remarks:    21013:1191 Prepend 1x to INTEROUTE
remarks:    21013:1192 Prepend 2x to INTEROUTE
remarks:    21013:1193 Prepend 3x to INTEROUTE
remarks:    21013:1300 Do not announce to NTT (IPv4 + IPV6 UPSTREAM)
remarks:    21013:1301 Prepend 1x to NTT
remarks:    21013:1302 Prepend 2x to NTT
remarks:    21013:1303 Prepend 3x to NTT
remarks:    21013:1310 Do not announce to TELIA (IPv4 + IPV6 UPSTREAM)
remarks:    21013:1311 Prepend 1x to TELIA
remarks:    21013:1312 Prepend 2x to TELIA
remarks:    21013:1313 Prepend 3x to TELIA
remarks:    21013:1210 Do not announce to any private Peers
remarks:    21013:1211 Prepend 1x to all private Peers
remarks:    21013:1212 Prepend 2x to all private Peers
remarks:    21013:1213 Prepend 3x to all private Peers
remarks:    21013:1220 Do not announce to any VIX Peers
remarks:    21013:1221 Prepend 1x to all VIX Peers
remarks:    21013:1222 Prepend 2x to all VIX Peers
remarks:    21013:1223 Prepend 3x to all VIX Peers
remarks:    21013:1230 Do not announce to any DE-CIX Peers
remarks:    21013:1231 Prepend 1x to all DE-CIX Peers
remarks:    21013:1232 Prepend 2x to all DE-CIX Peers
remarks:    21013:1233 Prepend 3x to all DE-CIX Peers
remarks:    21013:1240 Do not announce to any PHOENIX Peers
remarks:    21013:1241 Prepend 1x to all PHOENIX Peers
remarks:    21013:1242 Prepend 2x to all PHOENIX Peers
remarks:    21013:1243 Prepend 3x to all PHOENIX Peers
remarks:    21013:1250 Do not announce to any AMS-IX Peers
remarks:    21013:1251 Prepend 1x to all AMS-IX Peers
remarks:    21013:1252 Prepend 2x to all AMS-IX Peers
remarks:    21013:1253 Prepend 3x to all AMS-IX Peers
remarks:    21013:1260 Do not announce to any SAIX Peers
remarks:    21013:1261 Prepend 1x to all SAIX Peers
remarks:    21013:1262 Prepend 2x to all SAIX Peers
remarks:    21013:1263 Prepend 3x to all SAIX Peers
remarks:    21013:1270 Do not announce to any PEERINGCZ Peers
remarks:    21013:1271 Prepend 1x to all PEERINGCZ Peers
remarks:    21013:1272 Prepend 2x to all PEERINGCZ Peers
remarks:    21013:1273 Prepend 3x to all PEERINGCZ Peers
remarks:    21013:1280 Do not announce to any AAIX Peers
remarks:    21013:1281 Prepend 1x to all AAIX Peers
remarks:    21013:1282 Prepend 2x to all AAIX Peers
remarks:    21013:1283 Prepend 3x to all AAIX Peers
remarks:    Communities used for tagging routes
remarks:    21013:1 ITANDTEL CUSTOMERS
remarks:    21013:2 ITANDTEL PEERS
remarks:    21013:3 ITANDTEL UPSTREAMS
remarks:    21013:101 VIX PEERS
remarks:    21013:102 DECIX PEERS
remarks:    21013:103 PHOENIX PEERS
remarks:    21013:104 AMS-IX PEERS
remarks:    21013:105 SAIX PEERS
remarks:    21013:106 PEERINGCZ PEERS
remarks:    21013:107 AAIX PEERS
admin-c:    IA655-RIPE
tech-c:     IA655-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ITANDTEL-MNT
created:    2002-07-17T11:37:38Z
last-modified: 2021-07-28T18:23:36Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-iEWA1-RIPE
org-name:    eww ag
country:    AT
org-type:    LIR
address:    Knorrstrasse 10
address:    4600
address:    Wels
address:    AUSTRIA
phone:     +43 7242 93 96 7100
fax-no:     +43 7242 93 96 7182
admin-c:    MD3649-RIPE
admin-c:    CE3484-RIPE
admin-c:    MR9140-RIPE
admin-c:    RS2136-RIPE
admin-c:    MW5369-RIPE
admin-c:    IA655-RIPE
admin-c:    MK5745-RIPE
admin-c:    JK5540-RIPE
admin-c:    TS93-RIPE
admin-c:    BP23285-RIPE
mnt-ref:    ITANDTEL-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ITANDTEL-MNT
abuse-c:    IA655-RIPE
created:    2004-04-17T10:58:50Z
last-modified: 2020-12-16T13:10:47Z
source:     RIPE # Filtered

role:      itandtel Administrator
address:    itandtel, Wels, AUSTRIA
phone:     +43 7242 9396
remarks:    trouble: office@itandtel.at
remarks:    trouble: noc@itandtel.at
admin-c:    CE3484-RIPE
admin-c:    NA568-RIPE
tech-c:     CE3484-RIPE
tech-c:     RN1966-RIPE
tech-c:     PW1856-RIPE
tech-c:     JL3563-RIPE
nic-hdl:    iA655-RIPE
mnt-by:     ITANDTEL-MNT
abuse-mailbox: noc@itandtel.at
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2015-12-21T11:42:21Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]