| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PS-QUINTIEZ AS210116

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS210116
as-name:    PS-QUINTIEZ
remarks:    ====AlfaNet For InterNet Service & Network Communications====AS 2 1 0 1 1 6====
org:      ORG-QAGT1-RIPE
import:     from AS8551 accept ANY
import:     from AS202940 accept ANY
import:     from AS12849 accept ANY
import:     from AS51407 accept ANY
import:     from AS208223 accept ANY
import:     from AS42314 accept ANY
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS8551 announce AS210116
export:     to AS202940 announce AS210116
export:     to AS12849 announce AS210116
export:     to AS51407 announce AS210116
export:     to AS208223 announce AS210116
export:     to AS42314 announce AS210116
export:     to AS6939 announce As-AlfaNet
admin-c:    AH12692-RIPE
tech-c:     AH12692-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-ps-quintiez-1
created:    2018-10-05T10:17:14Z
last-modified: 2022-01-22T17:12:13Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-QAGT1-RIPE
org-name:    Quintiez Alfa General Trading Co.
country:    PS
org-type:    LIR
address:    9TH FLOOR, AL-WATAN BUILDING,
        JALA`A STREET
address:    9990300
address:    Gaza
address:    PALESTINE, STATE OF
phone:     +972598550555
admin-c:    AH12692-RIPE
tech-c:     AH12692-RIPE
abuse-c:    AR48470-RIPE
mnt-ref:    mnt-ps-quintiez-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-ps-quintiez-1
created:    2018-09-27T13:47:23Z
last-modified: 2020-12-16T12:43:24Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ahmed Hamada
address:    6TH FLOOR, AL-WATAN BUILDING, JALA`A STREET
address:    9990300
address:    Gaza
address:    Palestine
phone:     +972598550555
nic-hdl:    AH12692-RIPE
mnt-by:     mnt-ps-quintiez-1
created:    2018-09-27T13:47:22Z
last-modified: 2018-12-18T10:54:43Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]