| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.25.113 (lg) / ec2-44-192-25-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:1971::2cc0:1971 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TOPNET AS21011

as-block:    AS21004 - AS21151
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS21011
as-name:    TOPNET
org:      ORG-DL9-RIPE
remarks:    TopNet, Kiev, Ukraine
remarks:    ------------------------------------------------------------------------------------------
remarks:    Transits
remarks:    ------------------------------------------------------------------------------------------
import:     from AS5580 action pref=120; accept ANY # Hibernia Networks
export:     to AS5580 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS3257 action pref=120; accept ANY # GTT
export:     to AS3257 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3257 accept ANY # GTT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3257 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5580 accept ANY # Hibernia Networks
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5580 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS21219 action pref=120; accept ANY # Datagroup
export:     to AS21219 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21219 accept ANY # Datagroup
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21219 announce AS21011:AS-EXT
remarks:    ------------------------------------------------------------------------------------------
remarks:    MSK-IX
remarks:    ------------------------------------------------------------------------------------------
import:     from AS8631 193.232.244.100 accept AS-MSKROUTESERVER # RS1
export:     to AS8631 193.232.244.100 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8631 193.232.246.100 accept AS-MSKROUTESERVER # RS2
export:     to AS8631 193.232.246.100 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS3267 193.232.244.44 accept AS-RUNNET # Runnet
export:     to AS3267 193.232.244.44 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8470 193.232.244.59 accept AS-MACOMNET # Macomnet
export:     to AS8470 193.232.244.59 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8470 193.232.246.59 accept AS-MACOMNET # Macomnet
export:     to AS8470 193.232.246.59 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS21414 193.232.244.52 accept AS-RCNET # Ruscomnet
export:     to AS21414 193.232.244.52 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS21414 193.232.246.52 accept AS-RCNET # Ruscomnet
export:     to AS21414 193.232.246.52 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS48166 193.232.245.61 accept AS-FORTEX # Fortex
export:     to AS48166 193.232.245.61 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS48166 193.232.247.61 accept AS-FORTEX # Fortex
export:     to AS48166 193.232.247.61 announce AS21011:AS-EXT
remarks:    ------------------------------------------------------------------------------------------
remarks:    MSK-IX v6
remarks:    ------------------------------------------------------------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8631 2001:7F8:20:101::244:100 accept AS-MSKROUTESERVER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8631 2001:7F8:20:101::244:100 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8631 2001:7F8:20:101::246:100 accept AS-MSKROUTESERVER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8631 2001:7F8:20:101::246:100 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21414 2001:7f8:20:101::244:52 accept AS-RCNET-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21414 2001:7f8:20:101::244:52 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21414 2001:7f8:20:102::246:52 accept AS-RCNET-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21414 2001:7f8:20:102::246:52 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48166 2001:7f8:20:101::245:61 accept AS-FORTEX-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48166 2001:7f8:20:101::245:61 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48166 2001:7f8:20:102::247:61 accept AS-FORTEX-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48166 2001:7f8:20:102::247:61 announce AS21011:AS-EXT
remarks:    ------------------------------------------------------------------------------------------
remarks:    Private peers
remarks:    ------------------------------------------------------------------------------------------
import:     from AS47764 accept AS-MAILRU # Mail.ru Corp
export:     to AS47764 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS12714 accept AS-TI # NetByNet
export:     to AS12714 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS31133 accept AS-MF-MGSM # MegaFon
export:     to AS31133 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS9049 accept AS-ERTH # CJSC ER-Telecom Holding
export:     to AS9049 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS49505 accept AS-SELECTEL # OOO Network of data-centers Selectel
export:     to AS49505 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS29076 accept AS-CITYTELECOM # Citytelecom
export:     to AS29076 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8744 accept AS-WIMAX # Starttelecom
export:     to AS8744 announce AS21011:AS-EXT
remarks:    ------------------------------------------------------------------------------------------
remarks:    Private peers v6
remarks:    ------------------------------------------------------------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47764 accept AS-MAILRU # Mail.ru Corp
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47764 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 accept AS-RETN6 # ReTN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 announce AS21011:AS-EXT
remarks:    -------------------------------------------------------------------------------------------
remarks:    DE-CIX
remarks:    -------------------------------------------------------------------------------------------
import:     from AS6695 80.81.192.157 accept AS-DECIX
export:     to AS6695 80.81.192.157 announce AS21011:AS-EXT # DE-CIX RS1
export:     to AS6695 80.81.193.157 announce AS21011:AS-EXT # DE-CIX RS2
import:     from AS29208 80.81.192.217 accept AS-DIALTELECOM # Dial Telecom
export:     to AS29208 80.81.192.217 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8966 80.81.192.228 accept AS-EMIX # Emirates TelCo
export:     to AS8966 80.81.192.228 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8365 80.81.192.6 accept AS-MANDA # Metropolitan Area Network
export:     to AS8365 80.81.192.6 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8365 80.81.193.6 accept AS-MANDA # Metropolitan Area Network
export:     to AS8365 80.81.193.6 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS12312 80.81.192.29 accept AS-NACAMAR # nacamar GmbH
export:     to AS12312 80.81.192.29 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS12312 80.81.193.29 accept AS-NACAMAR # nacamar GmbH
export:     to AS12312 80.81.193.29 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS15169 80.81.192.108 accept AS-GOOGLE # Google
export:     to AS15169 80.81.192.108 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8972 80.81.193.21 accept AS-BELLAXA # Bellaxa Networks
export:     to AS8972 80.81.193.21 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8586 80.81.192.34 accept AS-REDNET # RedNet Ltd
export:     to AS8586 80.81.192.34 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS34655 80.81.192.142 accept AS-DOCLER # Docler Networks
export:     to AS34655 80.81.192.142 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS20940 80.81.192.28 accept AS-AKAMAI # Akamai Technologies AS
export:     to AS20940 80.81.192.28 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS20940 80.81.192.168 accept AS-AKAMAI # Akamai Technologies AS
export:     to AS20940 80.81.192.168 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8560 80.81.192.123 accept AS-1AND1 # 1and1 Internet AG
export:     to AS8560 80.81.192.123 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8560 80.81.193.123 accept AS-1AND1 # 1and1 Internet AG
export:     to AS8560 80.81.193.123 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS42366 80.81.192.193 accept AS-TERRATRANSIT # TerraTransit AG
export:     to AS42366 80.81.192.193 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS41692 80.81.192.24 accept AS-OPENCARRIER # OpenCarrier e.G.
export:     to AS41692 80.81.192.24 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS6939 80.81.192.172 accept AS-HURRICANE # Hurricane Electric
export:     to AS6939 80.81.192.172 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS42 80.81.194.42 accept AS-PCH # Packet Clearing House
export:     to AS42 80.81.194.42 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS3856 80.81.195.42 accept AS-PCH # Packet Clearing House
export:     to AS3856 80.81.195.42 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS6805 80.81.193.89 accept AS-TDDE # Telefonica Deutschland GmbH
export:     to AS6805 80.81.193.89 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS6805 80.81.192.89 accept AS-TDDE # Telefonica Deutschland GmbH
export:     to AS6805 80.81.192.89 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS5588 80.81.192.81 accept AS-GTS-CE # GTS Central Europe
export:     to AS5588 80.81.192.81 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS21385 80.81.192.79 accept AS-TNIB # Trusted Network GmbH
export:     to AS21385 80.81.192.79 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS5605 80.81.192.17 accept AS-NETUSE # NetUSE AG
export:     to AS5605 80.81.192.17 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8447 80.81.192.69 accept AS-PTA # Telekom Austria TA AG
export:     to AS8447 80.81.192.69 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS553 80.81.192.175 accept AS-BELWUE # Belwue
export:     to AS553 80.81.192.175 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS9063 80.81.192.100 accept AS-SAARGATE # SaarGate ISP
export:     to AS9063 80.81.192.100 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS9063 80.81.193.100 accept AS-SAARGATE # SaarGate ISP
export:     to AS9063 80.81.193.100 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS13030 80.81.192.67 accept AS-INIT7 # init7
export:     to AS13030 80.81.192.67 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS12308 80.81.192.189 accept AS-IR # Iactive
export:     to AS12308 80.81.192.189 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS22822 80.81.192.221 accept AS22822 # Limelight Networks
export:     to AS22822 80.81.192.221 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS22822 80.81.193.221 accept AS22822 # Limelight Networks
export:     to AS22822 80.81.193.221 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS19151 80.81.192.220 accept AS-WVFIBER # WVFibe
export:     to AS19151 80.81.192.220 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS12399 80.81.192.92 accept AS-SPXS # ScanPlus GmbH
export:     to AS12399 80.81.192.92 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS12399 80.81.193.92 accept AS-SPXS # ScanPlus GmbH
export:     to AS12399 80.81.193.92 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS44042 80.81.194.12 accept AS-ROOT # root eSolutions
export:     to AS44042 80.81.194.12 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8972 80.81.193.21 accept AS-PLUSSERVER # PlusServer
export:     to AS8972 80.81.193.21 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS1267 80.81.192.215 accept AS-INFOSTRADA # Wind/Infostrada
export:     to AS1267 80.81.192.215 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS13101 80.81.192.83 accept AS-TNG # TNG - THE NET
export:     to AS13101 80.81.192.83 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS39912 80.81.192.116 accept AS-I3B # Internetbreitband GmbH
export:     to AS39912 80.81.192.116 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS12306 80.81.192.132 accept AS-PLUSLINE # Plus.line AG
export:     to AS12306 80.81.192.132 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS12306 80.81.193.132 accept AS-PLUSLINE # Plus.line AG
export:     to AS12306 80.81.193.132 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS12859 80.81.192.95 accept AS-BIT # Bit BV
export:     to AS12859 80.81.192.95 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS6724 80.81.192.110 accept AS-STRATORZ # Strato Rechenzentrum AG
export:     to AS6724 80.81.192.110 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS6724 80.81.193.110 accept AS-STRATORZ # Strato Rechenzentrum AG
export:     to AS6724 80.81.193.110 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS12989 80.81.192.224 accept AS12989 # NightWinds
export:     to AS12989 80.81.192.224 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS15598 80.81.192.32 accept AS-IPX # IP Exchange GmbH
export:     to AS15598 80.81.192.32 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS15598 80.81.193.32 accept AS-IPX # IP Exchange GmbH
export:     to AS15598 80.81.193.32 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS12611 80.81.192.52 accept AS-RKOM # R-KOM GmbH
export:     to AS12611 80.81.192.52 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS6667 80.81.192.144 accept AS-EUNETIP RS-EUNETIP # Elisa Plc
export:     to AS6667 80.81.192.144 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS12713 80.81.192.207 accept AS-OTEGLOBE # 0teglobe
export:     to AS12713 80.81.192.207 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS9119 80.81.192.99 accept AS-SOFTNET # SoftNet
export:     to AS9119 80.81.192.99 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS36408 80.81.192.65 accept AS-PANTHER # Pantherexpress
export:     to AS36408 80.81.192.65 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS13285 80.81.192.104 accept AS-OPAL # Opal
export:     to AS13285 80.81.192.104 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS15830 80.81.192.103 accept AS-TELECITYLON # TeleCity
export:     to AS15830 80.81.192.103 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS24724 80.81.192.227 accept AS24724:AS-FOREIGN # ATM S.A.
export:     to AS24724 80.81.192.227 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8582 80.81.194.21 accept AS8582 # News-Service Europe
export:     to AS8582 80.81.194.21 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS5430 80.81.192.49 accept AS-FREENETDE # FreeNet De
export:     to AS5430 80.81.192.49 announce AS21011:AS-TO-DECIX
import:     from AS5430 80.81.193.49 accept AS-FREENETDE # FreeNet De
export:     to AS5430 80.81.193.49 announce AS21011:AS-TO-DECIX
import:     from AS16276 80.81.192.209 accept AS-OVH # OVH
export:     to AS16276 80.81.192.209 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS5089 80.81.192.5 accept AS-NTLI # Virgin Media
export:     to AS5089 80.81.192.5 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS34309 80.81.192.218 accept AS-LINK11 # Link1.de
export:     to AS34309 80.81.192.218 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8879 80.81.192.149 accept AS-DTS # DTS-Systeme
export:     to AS8879 80.81.192.149 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS24739 80.81.194.23 accept AS-SEVEREN-TELECOM # Severen Telecom
export:     to AS24739 80.81.194.23 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS9505 80.81.192.231 accept AS-TWIG # ChungHwa Telecom
export:     to AS9505 80.81.192.231 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS31500 80.81.192.159 accept AS-GLOBAL-NET # Electron Telecom
export:     to AS31500 80.81.192.159 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8648 80.81.192.42 accept AS-KAMP # KAMP Netzwerkdienste
export:     to AS8648 80.81.192.42 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS36408 80.81.194.4 accept AS-CDNETWORKS-EU # CDNetworks Co
export:     to AS36408 80.81.194.4 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8468 80.81.192.238 accept AS-ENTANET # Entanet
export:     to AS8468 80.81.192.238 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS3248 80.81.192.85 accept AS-SILAT # Silverserver
export:     to AS3248 80.81.192.85 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS44066 80.81.194.3 accept AS-FIRSTCOLO # First-Colo GmbH
export:     to AS44066 80.81.194.3 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS9145 80.81.192.247 accept AS-EWETEL # EWE TEL GmbH
export:     to AS9145 80.81.192.247 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS12714 80.81.194.19 accept AS-TI # netbynet
export:     to AS12714 80.81.194.19 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8763 80.81.192.37 accept AS-DENIC # DENIC eG
export:     to AS8763 80.81.192.37 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8763 80.81.193.37 accept AS-DENIC # DENIC eG
export:     to AS8763 80.81.193.37 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS31529 80.81.192.176 accept AS31529 # DENIC eG
export:     to AS31529 80.81.192.176 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8319 80.81.193.94 accept AS-IXNETHINKS # NETHINKS
export:     to AS8319 80.81.193.94 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8442 80.81.192.235 accept AS-DIG # DIG Digitale
export:     to AS8442 80.81.192.235 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS24963 80.81.192.143 accept AS-YACAST # Yacast Media
export:     to AS24963 80.81.192.143 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8422 80.81.192.212 accept AS-NETCOLOGNE # Netcologne.de
export:     to AS8422 80.81.192.212 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8422 80.81.193.212 accept AS-NETCOLOGNE # Netcologne.de
export:     to AS8422 80.81.193.212 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS2857 80.81.192.8 accept AS-RLP-NET # Universitaet Mainz
export:     to AS2857 80.81.192.8 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8359 80.81.192.78 accept AS-MTU # Comstar
export:     to AS8359 80.81.192.78 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8359 80.81.193.78 accept AS-MTU # Comstar
export:     to AS8359 80.81.193.78 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS23148 80.81.192.190 accept AS-TWW # Terremark.com
export:     to AS23148 80.81.192.190 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS2818 80.81.192.59 accept AS-BBC # BBC
export:     to AS2818 80.81.192.59 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8781 80.81.194.11 accept AS-QTEL # Qatar Telecom
export:     to AS8781 80.81.194.11 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8717 80.81.192.229 accept AS-SPNET # Spectrum Net Jsc
export:     to AS8717 80.81.192.229 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS16097 80.81.192.91 accept AS-HLKOMM # HL komm
export:     to AS16097 80.81.192.91 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS47195 80.81.194.16 accept AS-GAMEFORGE # aixit
export:     to AS47195 80.81.194.16 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS16265 80.81.192.246 accept AS-LEASEWEB # LeaseWeb
export:     to AS16265 80.81.192.246 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS16265 80.81.193.246 accept AS-LEASEWEB # LeaseWeb
export:     to AS16265 80.81.193.246 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8492 80.81.192.56 accept AS-OBIT # OBIT
export:     to AS8492 80.81.192.56 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS28753 80.81.192.147 accept AS-NETDIRECT # Netdirekt.de
export:     to AS28753 80.81.192.147 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS33891 80.81.192.187 accept AS-CORE-BACKBONE # Core-backbone
export:     to AS33891 80.81.192.187 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS33891 80.81.193.187 accept AS-CORE-BACKBONE # Core-backbone
export:     to AS33891 80.81.193.187 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS15444 80.81.192.71 accept AS-NETSERVICES # Netservices
export:     to AS15444 80.81.192.71 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS25074 80.81.192.200 accept AS-INETBONE # Inetbone
export:     to AS25074 80.81.192.200 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS20504 80.81.192.171 accept AS-RTL # RTL
export:     to AS20504 80.81.192.171 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS20504 80.81.193.171 accept AS-RTL # RTL
export:     to AS20504 80.81.193.171 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS32934 80.81.194.40 accept AS32934 # Facebook, Inc
export:     to AS32934 80.81.194.40 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS3249 80.81.192.197 accept AS-ESTPAK # Elion Enterprises
export:     to AS3249 80.81.192.197 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS3209 80.81.192.117 accept AS-ARCOR # Arcor AG
export:     to AS3209 80.81.192.117 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS3209 80.81.193.117 accept AS-ARCOR # Arcor AG
export:     to AS3209 80.81.193.117 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS42416 80.81.192.179 accept AS-COMNET # Comnet international
export:     to AS42416 80.81.192.179 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS12322 80.81.192.223 accept AS-PROXAD # Proxad
export:     to AS12322 80.81.192.223 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS6661 80.81.192.204 accept AS-PTLU # P&T Luxembourg
export:     to AS6661 80.81.192.204 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS3303 80.81.192.183 accept AS-SWCMGLOBAL # IP-Plus Internet
export:     to AS3303 80.81.192.183 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS3303 80.81.193.183 accept AS-SWCMGLOBAL # IP-Plus Internet
export:     to AS3303 80.81.193.183 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS31400 80.81.194.50 accept AS-ACCELERATED # Accelerated IT
export:     to AS31400 80.81.194.50 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS20495 80.81.192.122 accept AS-WEDARE # We Dare BV
export:     to AS20495 80.81.192.122 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS25286 80.81.192.202 accept AS-IPERCAST # Ipercast
export:     to AS25286 80.81.192.202 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS36622 80.81.192.245 accept AS-GTLD # Verisign
export:     to AS36622 80.81.192.245 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS12041 80.81.194.2 accept AS12041:AS-AFILIAS # Afilias
export:     to AS12041 80.81.194.2 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS48268 80.81.194.36 accept AS-INTERFIBER # UPL Telecom
export:     to AS48268 80.81.194.36 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS31025 80.81.194.46 accept AS-IAG # IAG Peering GbR
export:     to AS31025 80.81.194.46 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS20764 80.81.192.166 accept AS-RASCOM # Rascom
export:     to AS20764 80.81.192.166 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS30751 80.81.194.44 accept AS-EUROTEL # Eurotel
export:     to AS30751 80.81.194.44 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS5580 80.81.194.66 accept AS-ATRATO # Atratoip
export:     to AS5580 80.81.194.66 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS34224 80.81.192.77 accept AS-NETERRA-BG # Neterra Ltd.
export:     to AS34224 80.81.192.77 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS9116 80.81.194.65 accept AS-GOLDEN # 012 Smile
export:     to AS9116 80.81.194.65 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS1764 80.81.194.56 accept AS-NEXTLAYER # Nextlayer
export:     to AS1764 80.81.194.56 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS5577 80.81.194.12 accept AS-ROOT # root eSolutions
export:     to AS5577 80.81.194.12 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8551 80.81.192.191 accept AS-BEZEQINT # Bezeq International Ltd.
export:     to AS8551 80.81.192.191 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8551 80.81.193.191 accept AS-BEZEQINT # Bezeq International Ltd.
export:     to AS8551 80.81.193.191 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS6854 80.81.194.73 accept AS-SYNTERRA # Synterra
export:     to AS6854 80.81.194.73 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS4788 80.81.194.24 accept AS-TMNET-CUSTOMERS # JMNOC IPCore
export:     to AS4788 80.81.194.24 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS50384 80.81.194.83 accept AS-W-IX # W-IX LTD
export:     to AS50384 80.81.194.83 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS28917 80.81.194.28 accept AS-FIORD # Fiord.ru
export:     to AS28917 80.81.194.28 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS47869 80.81.192.7 accept AS-NETROUTING # Netrouting
export:     to AS47869 80.81.192.7 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS47869 80.81.193.7 accept AS-NETROUTING # Netrouting
export:     to AS47869 80.81.193.7 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8708 80.81.194.91 accept AS-RDSNET # Rdsnet
export:     to AS8708 80.81.194.91 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS20676 80.81.192.41 accept AS-QSC # QSC AG
export:     to AS20676 80.81.192.41 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS49544 80.81.194.107 accept AS-INTERACTIVE3D # Interactive 3D
export:     to AS49544 80.81.194.107 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8596 80.81.194.102 accept AS-HOTZE # HOTZE hotze.com GmbH
export:     to AS8596 80.81.194.102 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS41552 80.81.194.125 accept AS-ECG # Marktplaats AS
export:     to AS41552 80.81.194.125 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS16150 80.81.194.114 accept AS-CUSTOMERS # Availo Networks / Port80
export:     to AS16150 80.81.194.114 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8781 80.81.194.11 accept AS-QTEL-SET # Qatar Telecom
export:     to AS8781 80.81.194.11 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS1248 80.81.194.17 accept AS-NOK # Nokia Corporation
export:     to AS1248 80.81.194.17 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS197612 80.81.194.219 accept AS-LINKEDIN # Linkedin
export:     to AS197612 80.81.194.219 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS12327 80.81.194.216 accept AS-IDEAR4BUSINESS # idear4business interantional LTD
export:     to AS12327 80.81.194.216 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS9009 80.81.192.165 accept AS-GBXS # M247 Ltd
export:     to AS9009 80.81.192.165 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS6730 80.81.192.141 accept AS-GLOBAL # TDC Switzerland AG
export:     to AS6730 80.81.192.141 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS25180 80.81.194.187 accept AS25180 # Exponential-e Ltd
export:     to AS25180 80.81.194.187 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8426 80.81.192.86 accept AS-CLARANET # Claranet UK Ltd
export:     to AS8426 80.81.192.86 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8426 80.81.193.86 accept AS-CLARANET # Claranet UK Ltd
export:     to AS8426 80.81.193.86 announce AS21011:AS-EXT
remarks:    -------------------------------------------------------------------------------------------
remarks:    DE-CIX v6
remarks:    -------------------------------------------------------------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6695 2001:7F8::1A27:5051:C09D accept AS-DECIX-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6695 2001:7F8::1A27:5051:C09D announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6695 2001:7F8::1A27:5051:C19D accept AS-DECIX-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6695 2001:7F8::1A27:5051:C19D announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29208 2001:7F8::7218:0:1 accept AS-DIALTELECOM # Dialtelecom
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29208 2001:7F8::7218:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8365 2001:7F8::20AD:0:1 accept AS-MANDA # Manda
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8365 2001:7F8::20AD:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8365 2001:7F8::20AD:0:2 accept AS-MANDA # Manda
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8365 2001:7F8::20AD:0:2 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12312 2001:7F8::3018:0:2 accept AS-NACAMAR # Nacamar
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12312 2001:7F8::3018:0:2 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8560 2001:7F8::2170:0:1 accept AS-1AND1 # 1and1 Internet AG
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8560 2001:7F8::2170:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8560 2001:7F8::2170:0:2 accept AS-1AND1 # 1and1 Internet AG
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8560 2001:7F8::2170:0:2 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41692 2001:7F8::A2DC:0:1 accept AS-OPENCARRIER6 # OpenCarrier
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41692 2001:7F8::A2DC:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 2001:7F8::1B1B:0:1 action pref=110; accept ANY # Hurricane
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 2001:7F8::1B1B:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21385 2001:7F8::5389:0:1 accept AS-TNIB # TNiB
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21385 2001:7F8::5389:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS553 2001:7F8::229:0:1 accept AS-BELWUE # BELWUE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS553 2001:7F8::229:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13030 2001:7F8::32E6:0:1 accept AS-INIT7 # init7
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13030 2001:7F8::32E6:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS19151 2001:7F8::4ACF:0:1 accept AS-WVFIBER # WVFiber
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS19151 2001:7F8::4ACF:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44042 2001:7F8::AC0A:0:1 accept AS-ROOT # root eSolutions
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44042 2001:7F8::AC0A:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39912 2001:7F8::9BE8:0:1 accept AS-I3B # Internetbreitband GmbH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39912 2001:7F8::9BE8:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12306 2001:7F8::3012:0:1 accept AS-PLUSLINE6 # Plus.line AG
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12306 2001:7F8::3012:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12306 2001:7F8::3012:0:2 accept AS-PLUSLINE6 # Plus.line AG
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12306 2001:7F8::3012:0:2 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12859 2001:7F8::323B:0:1 accept AS-BIT6 # Bit BV
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12859 2001:7F8::323B:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6724 2001:7F8::1A44:0:1 accept AS-STRATORZ # Strato Rechenzentrum AG
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6724 2001:7F8::1A44:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6724 2001:7F8::1A44:0:2 accept AS-STRATORZ # Strato Rechenzentrum AG
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6724 2001:7F8::1A44:0:2 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12989 2001:7F8::32BD:0:1 accept AS12989 # NightWinds
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12989 2001:7F8::32BD:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15598 2001:7F8::3CEE:0:1 accept AS-IPX-6 # IP Exchange GmbH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15598 2001:7F8::3CEE:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15598 2001:7F8::3CEE:0:2 accept AS-IPX-6 # IP Exchange GmbH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15598 2001:7F8::3CEE:0:2 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12611 2001:7F8::3143:0:1 accept AS-RKOM # R-KOM GmbH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12611 2001:7F8::3143:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6667 2001:7F8::1A0B:0:1 accept AS-EUNETIP RS-EUNETIP
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6667 2001:7F8::1A0B:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24724 2001:7F8::6094:0:1 accept AS24724:AS-FOREIGN # ATM S.A.
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24724 2001:7F8::6094:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5430 2001:7F8::1536:0:1 accept AS-FREENETDE6 # FreeNet De
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5430 2001:7F8::1536:0:1 announce AS21011:AS-TO-DECIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5430 2001:7F8::1536:0:2 accept AS-FREENETDE6 # FreeNet De
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5430 2001:7F8::1536:0:2 announce AS21011:AS-TO-DECIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34309 2001:7F8::8605:0:1 accept AS-LINK11-V6 # Link1.de
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34309 2001:7F8::8605:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25286 2001:7F8::62C6:0:1 accept AS-IPERCAST # IPERCAST
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25286 2001:7F8::62C6:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8468 2001:7F8::2114:0:1 accept AS-ENTANET # Entanet
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8468 2001:7F8::2114:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3248 2001:7F8::CB0:0:1 accept AS-SILAT-V6 # Silverserver
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3248 2001:7F8::CB0:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8763 2001:7F8::223B:0:1 accept AS-DENIC # DENIC eG
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8763 2001:7F8::223B:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8763 2001:7F8::223B:0:2 accept AS-DENIC # DENIC eG
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8763 2001:7F8::223B:0:2 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31529 2001:7F8::7B29:0:1 accept AS31529 # DENIC eG
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31529 2001:7F8::7B29:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8319 2001:7F8::207F:0:1 accept AS-NETHINKS-V6 # NETHINKS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8319 2001:7F8::207F:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8442 2001:7F8::20FA:0:1 accept AS-DIG-IPV6 # DIG Digitale
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8442 2001:7F8::20FA:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8422 2001:7F8::20E6:0:2 accept AS-NETCOLOGNE-V6 # Netcologne.de
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8422 2001:7F8::20E6:0:2 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8422 2001:7F8::20E6:0:2 accept AS-NETCOLOGNE-V6 # Netcologne.de
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8422 2001:7F8::20E6:0:2 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2857 2001:7F8::B29:0:1 accept AS-RLP-NET # Universitaet Mainz
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2857 2001:7F8::B29:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8359 2001:7F8::20A7:0:1 accept AS-MTU # Comstar
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8359 2001:7F8::20A7:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8359 2001:7F8::20A7:0:2 accept AS-MTU # Comstar
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8359 2001:7F8::20A7:0:2 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8781 2001:7F8::224D:0:1 accept AS-QTEL # Qatar Telecom
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8781 2001:7F8::224D:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8717 2001:7F8::220D:0:1 accept AS-SPNET # Spectrum Net Jsc
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8717 2001:7F8::220D:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16097 2001:7F8::3EE1:0:1 accept AS-HLKOMM # HL komm
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16097 2001:7F8::3EE1:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16265 2001:7F8::3F89:0:1 accept AS-LEASEWEB # LeaseWeb
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16265 2001:7F8::3F89:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16265 2001:7F8::3F89:0:2 accept AS-LEASEWEB # LeaseWeb
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16265 2001:7F8::3F89:0:2 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33891 2001:7F8::8463:0:1 accept AS-CORE-BACKBONE # Core-backbone
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33891 2001:7F8::8463:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33891 2001:7F8::8463:0:2 accept AS-CORE-BACKBONE # Core-backbone
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33891 2001:7F8::8463:0:2 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15444 2001:7F8::3C54:0:1 accept AS-NETSERVICES # Netservices
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15444 2001:7F8::3C54:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3249 2001:7F8::CB1:0:1 accept AS-ESTPAK # Elion Enterprises
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3249 2001:7F8::CB1:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12322 2001:7F8::3022:0:1 accept AS-PROXAD # Proxad
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12322 2001:7F8::3022:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3303 2001:7F8::CE7:0:1 accept AS-SWCMGLOBAL # IP-Plus Internet
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3303 2001:7F8::CE7:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12041 2001:7F8::2F09:0:1 accept AS12041:AS-AFILIAS # Afilias
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12041 2001:7F8::2F09:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5580 2001:7F8::15CC:0:1 accept AS-ATRATO6 # Atratoip
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5580 2001:7F8::15CC:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1764 2001:7F8::6E4:0:1 accept AS-NEXTLAYER-V6 # Nextlayer
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1764 2001:7F8::6E4:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5577 2001:7F8::15C9:0:1 accept AS-ROOT # root eSolutions
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5577 2001:7F8::15C9:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8551 2001:7F8::2167:0:1 accept AS-BEZEQINT # Bezeq International Ltd.
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8551 2001:7F8::2167:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8551 2001:7F8::2167:0:2 accept AS-BEZEQINT # Bezeq International Ltd.
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8551 2001:7F8::2167:0:2 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50384 2001:7f8::c4d0:0:1 accept AS-W-IX-IPVSIX # W-IX LTD
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50384 2001:7f8::c4d0:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 2001:7f8::1f8b:0:1 accept AS-MICROSOFT # Microsoft-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 2001:7f8::1f8b:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8767 2001:7f8::223f:0:1 accept AS-MNETDE # M-net Telekommunikations GmbH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8767 2001:7f8::223f:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8767 2001:7f8::223f:0:2 accept AS-MNETDE # M-net Telekommunikations GmbH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8767 2001:7f8::223f:0:2 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8708 2001:7F8::2204:0:1 accept AS-RDSNET # Rdsnet
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8708 2001:7F8::2204:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20676 2001:7F8::50C4:0:1 accept AS-QSC # QSC AG
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20676 2001:7F8::50C4:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49544 2001:7f8::c188:0:1 accept AS-INTERACTIVE3D # Interactive 3D
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49544 2001:7f8::c188:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8596 2001:7f8::2194:0:1 accept AS-HOTZE-V6 # HOTZE hotze.com GmbH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8596 2001:7f8::2194:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41552 2001:7F8::A250:0:1 accept AS-ECG # Marktplaats AS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41552 2001:7F8::A250:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16150 2001:7f8::3f16:0:1 accept AS-CUSTOMERS # Availo Networks / Port80
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16150 2001:7f8::3f16:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8781 2001:7f8::224d:0:1 accept AS-QTEL-SET # Qatar Telecom
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8781 2001:7f8::224d:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1248 2001:7f8::4e0:0:1 accept AS-NOK # Nokia Corporation
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1248 2001:7f8::4e0:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12327 2001:7f8::3027:0:1 accept AS-IDEAR4BUSINESSV6 # idear4business interantional LTD
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12327 2001:7f8::3027:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9009 2001:7f8::3027:0:1 accept AS-GBXS6 # M247 Ltd
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9009 2001:7f8::3027:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6730 2001:7f8::1a4a:0:1 accept AS-GLOBAL # TDC Switzerland AG
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6730 2001:7f8::1a4a:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25180 2001:7f8::625c:0:1 accept AS25180 # Exponential-e Ltd
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25180 2001:7f8::625c:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8426 2001:7F8::20EA:0:1 accept AS-CLARANET # Claranet UK Ltd
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8426 2001:7F8::20EA:0:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8426 2001:7F8::20EA:0:2 accept AS-CLARANET # Claranet UK Ltd
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8426 2001:7F8::20EA:0:2 announce AS21011:AS-EXT
remarks:    -------------------------------------------------------------------------------------------
remarks:    AMS-IX
remarks:    -------------------------------------------------------------------------------------------
import:     from AS1200 195.69.144.1 accept AS1200 # AMS-IX Peering AS
export:     to AS1200 195.69.144.1 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS1200 195.69.145.1 accept AS1200 # AMS-IX Peering AS
export:     to AS1200 195.69.145.1 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS6777 195.69.144.255 accept AS-AMS-IX-RS # AMS-IX RS1
export:     to AS6777 195.69.144.255 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS6777 195.69.145.0 accept AS-AMS-IX-RS # AMS-IX RS2
export:     to AS6777 195.69.145.0 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS41692 195.69.145.221 accept AS-OPENCARRIER # Opencarrier
export:     to AS41692 195.69.145.221 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS29073 195.69.145.224 accept AS-ECATEL # Ecatel
export:     to AS29073 195.69.145.224 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS6939 195.69.145.150 accept AS-HURRICANE # Hurricane
export:     to AS6939 195.69.145.150 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS6805 195.69.144.91 accept AS-TDDE # Telefonica
export:     to AS6805 195.69.144.91 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS6805 195.69.144.199 accept AS-TDDE # Telefonica
export:     to AS6805 195.69.144.199 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS5588 195.69.145.185 accept AS-GTS-CE # GTS
export:     to AS5588 195.69.145.185 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8447 195.69.145.207 accept AS-PTA # Telekom Austria TA AG
export:     to AS8447 195.69.145.207 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS19151 195.69.145.58 accept AS-WVFIBER # WVFiber
export:     to AS19151 195.69.145.58 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS22822 195.69.145.133 accept AS22822 # Limelight Networks
export:     to AS22822 195.69.145.133 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8586 195.69.144.132 accept AS-REDNET # RedNet
export:     to AS8586 195.69.144.132 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS12399 195.69.145.99 accept AS-SPXS # ScanPlus GmbH
export:     to AS12399 195.69.145.99 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS1267 195.69.145.236 accept AS-INFOSTRADA # Wind/Infostrada
export:     to AS1267 195.69.145.236 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS13101 195.69.145.119 accept AS-TNG # TNG - THE NET
export:     to AS13101 195.69.145.119 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS12306 195.69.144.161 accept AS-PLUSLINE # Plus.line AG
export:     to AS12306 195.69.144.161 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS12859 195.69.144.35 accept AS-BIT # Bit BV
export:     to AS12859 195.69.144.35 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS12859 195.69.144.200 accept AS-BIT # Bit BV
export:     to AS12859 195.69.144.200 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS12989 195.69.144.94 accept AS12989 # NightWinds
export:     to AS12989 195.69.144.94 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS15598 195.69.144.213 accept AS-IPX # IP Exchange GmbH
export:     to AS15598 195.69.144.213 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS6667 195.69.144.127 accept AS-EUNETIP RS-EUNETIP # Elisa Plc
export:     to AS6667 195.69.144.127 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS12713 195.69.144.179 accept AS-OTEGLOBE # 0teglob
export:     to AS12713 195.69.144.179 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS13285 195.69.145.34 accept AS-OPAL # Opal
export:     to AS13285 195.69.145.34 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS15830 195.69.144.113 accept AS-TELECITYLON # TeleCity
export:     to AS15830 195.69.144.113 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8582 195.69.145.57 accept AS8582 # News-Service Europe
export:     to AS8582 195.69.145.57 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS16276 195.69.145.231 accept AS-OVH # OVH
export:     to AS16276 195.69.145.231 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS34309 195.69.145.111 accept AS-LINK11 # Link1.de
export:     to AS34309 195.69.145.111 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS34763 195.69.145.105 accept AS-VIRGINRADIO # VirginRadio
export:     to AS34763 195.69.145.105 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS9505 195.69.145.78 accept AS-TWIG # ChungHwa Telecom
export:     to AS9505 195.69.145.78 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS31500 195.69.145.157 accept AS-GLOBAL-NET # Electron Telecom
export:     to AS31500 195.69.145.157 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS36408 195.69.144.191 accept AS-CDNETWORKS-EU # CDNetworks Co
export:     to AS36408 195.69.144.191 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8468 195.69.145.82 accept AS-ENTANET # Entanet
export:     to AS8468 195.69.145.82 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS9145 195.69.144.42 accept AS-EWETEL # EWE TEL GmbH
export:     to AS9145 195.69.144.42 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS42 195.69.144.250 accept AS-PCH # PCH
export:     to AS42 195.69.144.250 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS3856 195.69.145.250 accept AS-PCH # PCH
export:     to AS3856 195.69.145.250 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS31529 195.69.145.160 accept AS31529 # DENIC eG
export:     to AS31529 195.69.145.160 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS24963 195.69.145.93 accept AS-YACAST # Yacast Media
export:     to AS24963 195.69.145.93 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8422 195.69.145.62 accept AS-NETCOLOGNE # Netcologne.de
export:     to AS39792 195.69.144.119 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS16097 195.69.145.114 accept AS-HLKOMM # HL komm
export:     to AS16097 195.69.145.114 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8068 195.69.145.20 accept AS-MICROSOFT # Microsoft
export:     to AS8068 195.69.145.20 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8068 195.69.145.21 accept AS-MICROSOFT # Microsoft
export:     to AS8068 195.69.145.21 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS25466 195.69.145.201 accept AS-LIDERONET # Lidero Network AB
export:     to AS25466 195.69.145.201 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS2119 195.69.145.192 accept AS-TELENOR # Telenor
export:     to AS2119 195.69.145.192 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS5390 195.69.144.70 accept AS-EURONETNL # Online Breedband
export:     to AS5390 195.69.144.70 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS5390 195.69.144.55 accept AS-EURONETNL # Online Breedband
export:     to AS5390 195.69.144.55 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS3249 195.69.145.181 accept AS-ESTPAK # Elion Enterprises
export:     to AS3249 195.69.145.181 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS15133 195.69.145.162 accept AS-EDGECAST # EdgeCast Networks
export:     to AS15133 195.69.145.162 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS40761 195.69.145.244 accept AS40761 # New Frontier Technologies
export:     to AS40761 195.69.145.244 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS40761 195.69.144.75 accept AS40761 # New Frontier Technologies
export:     to AS40761 195.69.144.75 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS25182 195.69.144.243 accept AS-PUBLIEKEOMROEP # Publieke Omroep
export:     to AS25182 195.69.144.243 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS25182 195.69.145.86 accept AS-PUBLIEKEOMROEP # Publieke Omroep
export:     to AS25182 195.69.145.86 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS28685 195.69.144.133 accept AS-ROUTIT # Routit BV
export:     to AS28685 195.69.144.133 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS13127 195.69.144.47 accept AS-VERSATEL # Core Internet
export:     to AS13127 195.69.144.47 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS13127 195.69.144.211 accept AS-VERSATEL # Core Internet
export:     to AS13127 195.69.144.211 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS12871 195.69.144.32 accept AS-CONCEPTS # Concepts
export:     to AS12871 195.69.144.32 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS12871 195.69.144.64 accept AS-CONCEPTS # Concepts
export:     to AS12871 195.69.144.64 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8657 195.69.144.217 accept AS-CPRM # PT Comunicac
export:     to AS8657 195.69.144.217 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS15435 195.69.144.149 accept AS-KABELFOON # CAIW Diensten
export:     to AS15435 195.69.144.149 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS15435 195.69.145.173 accept AS-KABELFOON # CAIW Diensten
export:     to AS15435 195.69.145.173 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS12322 195.69.144.251 accept AS-PROXAD # Proxad
export:     to AS12322 195.69.144.251 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS2603 195.69.145.203 accept AS-NORDUNET # Nordic University
export:     to AS2603 195.69.145.203 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS6661 195.69.144.60 accept AS-PTLU # P&T Luxembourg
export:     to AS6661 195.69.144.60 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS3303 195.69.144.100 accept AS-SWCMGLOBAL # IP-Plus Internet
export:     to AS3303 195.69.144.100 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS41045 195.69.145.161 accept AS-BUTLERNET # Butlernetworks
export:     to AS41045 195.69.145.161 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8897 195.69.144.249 accept AS-MISTRAL # Kingston Communications
export:     to AS8897 195.69.144.249 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS20495 195.69.144.107 accept AS-WEDARE # We Dare BV
export:     to AS20495 195.69.144.107 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS15542 195.69.145.43 accept AS-ZEELANDNET # ZeelandNet
export:     to AS15542 195.69.145.43 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS15542 195.69.145.125 accept AS-ZEELANDNET # ZeelandNet
export:     to AS15542 195.69.145.125 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS41690 195.69.144.164 accept AS-DAILYMOTION # dailymotion.com
export:     to AS41690 195.69.144.164 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS36623 195.69.145.232 accept AS-GTLD # Verisign
export:     to AS36623 195.69.145.232 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS12041 195.69.144.190 accept AS12041:AS-AFILIAS # Afilias
export:     to AS12041 195.69.144.190 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS20500 195.69.144.61 accept AS-GRIFFIN # Griffin
export:     to AS20500 195.69.144.61 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS3267 195.69.145.75 accept AS-RUNNET # RUNNet
export:     to AS3267 195.69.145.75 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS48268 195.69.145.193 accept AS-INTERFIBER # UPL Telecom
export:     to AS48268 195.69.145.193 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS20940 195.69.144.168 accept AS-AKAMAI # Akamai
export:     to AS20940 195.69.144.168 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS20940 195.69.145.208 accept AS-AKAMAI # Akamai
export:     to AS20940 195.69.145.208 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS16265 195.69.144.215 accept AS-LEASEWEB # LeaseWeb
export:     to AS16265 195.69.144.215 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS29076 195.69.145.246 accept AS-CITYTELECOM # Citytelecom
export:     to AS29076 195.69.145.246 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS35228 195.69.145.246 accept AS35228 # O2
export:     to AS35228 195.69.145.246 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS5577 195.69.145.240 accept AS-ROOT # root eSolutions
export:     to AS5577 195.69.145.240 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS23393 195.69.145.223 accept AS-ISPRIME # ISPrime
export:     to AS23393 195.69.145.223 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS20562 195.69.144.189 accept AS-OPENPEERING # OpenPeering NOC
export:     to AS20562 195.69.144.189 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS20562 195.69.145.197 accept AS-OPENPEERING # OpenPeering NOC
export:     to AS20562 195.69.145.197 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS42708 195.69.145.25 accept AS-PORTLANE # Portlane
export:     to AS42708 195.69.145.25 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8708 195.69.144.51 accept AS-RDSNET # Rdsnet
export:     to AS8708 195.69.144.51 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS49544 195.69.144.162 accept AS-INTERACTIVE3D # Interactive 3D
export:     to AS49544 195.69.144.162 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS20857 195.69.144.244 accept AS20857 # TransIP BV
export:     to AS20857 195.69.144.244 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS41552 195.69.144.112 accept AS-ECG # Marktplaats AS
export:     to AS41552 195.69.144.112 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS41552 195.69.145.112 accept AS-ECG # Marktplaats AS
export:     to AS41552 195.69.145.112 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS6327 195.69.144.148 accept AS-BIGPIPE # Shaw Communications Inc.
export:     to AS6327 195.69.144.148 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS16150 195.69.145.52 accept AS-CUSTOMERS # Availo Networks / Port80
export:     to AS16150 195.69.145.52 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS12715 195.69.147.54 accept AS-JAZZTRANS # JAZZNET Jazz Telecom S.A.
export:     to AS12715 195.69.147.54 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8781 195.69.145.120 accept AS-QTEL-SET # Qatar Telecom
export:     to AS8781 195.69.145.120 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS1248 195.69.145.238 accept AS-NOK # Nokia Corporation
export:     to AS1248 195.69.145.238 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS197612 195.69.147.185 accept AS-LINKEDIN # Linkedin
export:     to AS197612 195.69.147.185 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS12327 195.69.146.231 accept AS-IDEAR4BUSINESS # idear4business interantional LTD
export:     to AS12327 195.69.146.231 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS9009 195.69.144.63 accept AS-GBXS # M247 Ltd
export:     to AS9009 195.69.144.63 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS6730 195.69.144.116 accept AS-GLOBAL # TDC Switzerland AG
export:     to AS6730 195.69.144.116 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS34215 195.69.145.40 accept AS-ATINET # Inet Technology Consultancy BV
export:     to AS34215 195.69.145.40 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS50304 195.69.147.162 accept AS-BLIX # BLIX SOLUTIONS AS
export:     to AS50304 195.69.147.162 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS25180 195.69.146.52 accept AS25180 # Exponential-e Ltd
export:     to AS25180 195.69.146.52 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8190 195.69.144.242 accept AS-MDNX # MDNX
export:     to AS8190 195.69.144.242 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8426 195.69.144.82 accept AS-CLARANET # Claranet UK Ltd
export:     to AS8426 195.69.144.82 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8426 195.69.145.228 accept AS-CLARANET # Claranet UK Ltd
export:     to AS8426 195.69.145.228 announce AS21011:AS-EXT
remarks:    -------------------------------------------------------------------------------------------
remarks:    AMS-IX v6
remarks:    -------------------------------------------------------------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1200 2001:7F8:1::A500:1200:1 accept AS1200 # AMS-IX Peering AS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1200 2001:7F8:1::A500:1200:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1200 2001:7F8:1::A500:1200:2 accept AS1200 # AMS-IX Peering AS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1200 2001:7F8:1::A500:1200:2 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6777 2001:7F8:1::A500:6777:1 accept AS-AMS-IX-RS-V6 # AMS-IX RS1
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6777 2001:7F8:1::A500:6777:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6777 2001:7F8:1::A500:6777:2 accept AS-AMS-IX-RS-V6 # AMS-IX RS2
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6777 2001:7F8:1::A500:6777:2 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41692 2001:7F8:1::A504:1692:1 accept AS-OPENCARRIER6 # OpenCarier
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41692 2001:7F8:1::A504:1692:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29073 2001:7F8:1::A502:9073:1 accept AS-ECATEL # Ecatel
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29073 2001:7F8:1::A502:9073:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 2001:7F8:1::A500:6939:1 accept AS-HURRICANE # Hurricane electric
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 2001:7F8:1::A500:6939:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8586 2001:7F8:1::A500:8586:1 accept AS-REDNET # RedNet
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8586 2001:7F8:1::A500:8586:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS19151 2001:7F8:1::A501:9151:1 accept AS-WVFIBER # WVFiber
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS19151 2001:7F8:1::A501:9151:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12859 2001:7F8:1::A501:2859:1 accept AS-BIT6 # Bit BV
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12859 2001:7F8:1::A501:2859:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12859 2001:7F8:1::A501:2859:2 accept AS-BIT6 # Bit BV
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12859 2001:7F8:1::A501:2859:2 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12989 2001:7F8:1::A501:2989:1 accept AS12989 # NightWinds
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12989 2001:7F8:1::A501:2989:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15598 2001:7F8:1::A501:5598:1 accept AS-IPX-6 # IP Exchange GmbH
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15598 2001:7F8:1::A501:5598:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6667 2001:7F8:1::A500:6667:1 accept AS-EUNETIP RS-EUNETIP
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6667 2001:7F8:1::A500:6667:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5430 2001:7F8:1::A500:5430:1 accept AS-FREENETDE6 # FreeNet De
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5430 2001:7F8:1::A500:5430:1 announce AS21011:AS-TO-DECIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5430 2001:7F8:1::A500:5430:2 accept AS-FREENETDE6 # FreeNet De
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5430 2001:7F8:1::A500:5430:2 announce AS21011:AS-TO-DECIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34309 2001:7F8:1::A503:4309:1 accept AS-LINK11-V6 # Link1.de
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34309 2001:7F8:1::A503:4309:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34763 2001:7F8:1::A503:4763:1 accept AS-VIRGINRADIO # VIRGINRADIO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34763 2001:7F8:1::A503:4763:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8468 2001:7F8:1::A500:8468:1 accept AS-ENTANET # Entanet
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8468 2001:7F8:1::A500:8468:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31529 2001:7F8:1::A503:1529:1 accept AS31529 # DENIC eG
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31529 2001:7F8:1::A503:1529:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24963 2001:7F8:1::A502:4963:1 accept AS-YACAST # Yacast Media
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24963 2001:7F8:1::A502:4963:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8422 2001:7F8:1::A500:8422:1 accept AS-NETCOLOGNE-V6 # Netcologne.de
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8422 2001:7F8:1::A500:8422:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16097 2001:7F8:1::A501:6097:1 accept AS-HLKOMM # HL komm
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16097 2001:7F8:1::A501:6097:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25466 2001:7F8:1::A502:5466:1 accept AS-LIDERONET # Lidero Network AB
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25466 2001:7F8:1::A502:5466:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3249 2001:7F8:1::A500:3249:1 accept AS-ESTPAK # Elion Enterprises
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3249 2001:7F8:1::A500:3249:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25182 2001:7F8:1::A502:5182:1 accept AS-PUBLIEKEOMROEP # Publieke Omroep
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25182 2001:7F8:1::A502:5182:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25182 2001:7F8:1::A502:5182:2 accept AS-PUBLIEKEOMROEP # Publieke Omroep
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25182 2001:7F8:1::A502:5182:2 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12871 2001:7F8:1::A501:2871:1 accept AS-CONCEPTS # Concepts
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12871 2001:7F8:1::A501:2871:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12872 2001:7F8:1::A501:2871:1 accept AS-CONCEPTS # Concepts
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12872 2001:7F8:1::A501:2871:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8657 2001:7F8:1::A500:8657:1 accept AS-CPRM-V6 # PT Comunicac
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8657 2001:7F8:1::A500:8657:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12322 2001:7F8:1::A501:2322:1 accept AS-PROXAD # Proxad
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12322 2001:7F8:1::A501:2322:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2603 2001:7F8:1::A500:2603:1 accept AS-NORDUNET # Nordic University
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2603 2001:7F8:1::A500:2603:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41045 2001:7F8:1::A504:1045:1 accept AS-BUTLERNET # Butlernetworks
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41045 2001:7F8:1::A504:1045:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8897 2001:7F8:1::A500:8897:1 accept AS-MISTRAL # Kingston Communications
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8897 2001:7F8:1::A500:8897:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20495 2001:7F8:1::A502:495:1 accept AS-WEDARE # We Dare BV
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20495 2001:7F8:1::A502:495:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12041 2001:7F8:1::A501:2041:1 accept AS12041:AS-AFILIAS # Afilias
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12041 2001:7F8:1::A501:2041:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16265 2001:7F8:1::A501:6265:2 accept AS-LEASEWEB # LeaseWeb
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16265 2001:7F8:1::A501:6265:2 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5577 2001:7F8:1::A500:5577:1 accept AS-ROOT # root eSolutions
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5577 2001:7F8:1::A500:5577:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20562 2001:7f8:1::a502:562:1 accept AS-OPENPEERING # OpenPeering NOC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20562 2001:7f8:1::a502:562:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20562 2001:7f8:1::a502:562:2 accept AS-OPENPEERING # OpenPeering NOC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20562 2001:7f8:1::a502:562:2 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42708 2001:7f8:1::A504:2708:1 accept AS-PORTLANE # Portlane
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42708 2001:7f8:1::A504:2708:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8708 2001:7F8:1::A500:8708:1 accept AS-RDSNET # Rdsnet
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8708 2001:7F8:1::A500:8708:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49544 2001:7f8:1::a504:9544:1 accept AS-INTERACTIVE3D # Interactive 3D
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49544 2001:7f8:1::a504:9544:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20857 2001:7f8:1::a502:857:1 accept AS20857 # TransIP BV
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20857 2001:7f8:1::a502:857:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41552 2001:7F8:1::A504:1552:1 accept AS-ECG # Marktplaats AS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41552 2001:7F8:1::A504:1552:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41552 2001:7F8:1::A504:1552:2 accept AS-ECG # Marktplaats AS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41552 2001:7F8:1::A504:1552:2 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6327 2001:7f8:1::a500:6327:1 accept AS-BIGPIPE # Shaw Communications Inc.
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6327 2001:7f8:1::a500:6327:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16150 2001:7F8:1::A501:6150:1 accept AS-CUSTOMERS # Availo Networks / Port80
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16150 2001:7F8:1::A501:6150:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8781 2001:7F8:1::A500:8781:1 accept AS-QTEL-SET # Qatar Telecom
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8781 2001:7F8:1::A500:8781:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1248 2001:7f8:1::a500:1248:1 accept AS-NOK # Nokia Corporation
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1248 2001:7f8:1::a500:1248:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12327 2001:7f8:1::a501:2327:1 accept AS-IDEAR4BUSINESSV6 # idear4business interantional LTD
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12327 2001:7f8:1::a501:2327:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9009 2001:7F8:1::A500:9009:1 accept AS-GBXS6 # M247 Ltd
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9009 2001:7F8:1::A500:9009:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6730 2001:7F8:1::A500:6730:1 accept AS-GLOBAL # TDC Switzerland AG
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6730 2001:7F8:1::A500:6730:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25180 2001:7f8:1::a502:5180:1 accept AS25180 # Exponential-e Ltd
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25180 2001:7f8:1::a502:5180:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8190 2001:7f8:1::A500:8190:1 accept AS-MDNX # MDNX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8190 2001:7f8:1::A500:8190:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8426 2001:7F8:1::A500:8426:1 accept AS-CLARANET # Claranet UK Ltd
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8426 2001:7F8:1::A500:8426:1 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8426 2001:7F8:1::A500:8426:2 accept AS-CLARANET # Claranet UK Ltd
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8426 2001:7F8:1::A500:8426:2 announce AS21011:AS-EXT
remarks:    ------------------------------------------------------------------------------------------
remarks:    UA peers and exchanges
remarks:    ------------------------------------------------------------------------------------------
import:     from AS15169 accept AS-GOOGLE # Google
export:     to AS15169 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS15645 accept AS-UAIX # UA-IX
export:     to AS15645 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS59613 accept AS-UBNIX # Giganet-IX
export:     to AS59613 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS31210 accept AS-DTEL-IX # DTEL-IX
export:     to AS31210 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS25229 accept AS25229:AS-CUST # Volia
export:     to AS25229 announce AS21011:AS-UA-KIEV
import:     from AS21219 accept AS-NEWLINE # DataGroup
export:     to AS21219 announce AS21011:AS-UA-KIEV
import:     from AS8359 accept AS-TSUA-PARITY # Comstar-UA
export:     to AS8359 announce AS21011:AS-UA-KIEV
import:     from AS28761 accept AS28761:AS-CUSTOMERS # CRIMEA-IX
export:     to AS28761 announce AS21011:AS-UA-KIEV
import:     from AS8788 accept AS-ADAM-UA # Adamant
export:     to AS8788 announce AS21011:AS-UA-KIEV
import:     from AS3255 accept AS-UARNET # UARNET
export:     to AS3255 announce AS21011:AS-UA-KIEV
import:     from AS15738 accept AS-EXPRESSUA # Express
export:     to AS15738 announce AS21011:AS-UA-KIEV
import:     from AS39608 accept AS-LANETUA # Lanet
export:     to AS39608 announce AS21011:AS-UA-KIEV
import:     from AS15895 accept AS15895:AS-ALL AS15895:AS-UAIX # Kyivstar
export:     to AS15895 announce AS21011:AS-UA-KIEV
import:     from AS6849 accept AS-UKRTELBT # Ukrtelecom
export:     to AS6849 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS12963 accept AS12963:AS-CUST2UP # Volz
export:     to AS12963 announce AS21011:AS-UA-KIEV
import:     from AS44827 accept AS44827 # Bravoport
export:     to AS44827 announce AS21011:AS-UA-KIEV
import:     from AS13238 accept AS-YANDEX # Yandex LLC
export:     to AS13238 announce AS21011:AS-UA
import:     from AS6846 accept AS-UKRPACK-EXT # Infocom JV
export:     to AS6846 announce AS21011:AS-EXT
import:     from AS8856 accept AS-UKRNET # UkrNet Ltd
export:     to AS8856 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8359 accept AS-MTU # Comstar-UA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8359 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21219 accept AS21219 # DataGroup
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21219 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29632 accept AS29632 # NetAssist
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29632 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15645 accept AS-UAIX-v6 # UA-IX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15645 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15895 accept AS15895:AS-ALL-IPV6 # Kyivstar
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15895 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS59613 accept AS-UBNIX # Giganet-IX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS59613 announce AS21011:AS-EXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31210 accept AS-DTEL-IX-V6 # DTEL-IX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31210 announce AS21011:AS-EXT
remarks:    -------------------------------------------------------------------------------------------
remarks:    AS21011 Customers
remarks:    -------------------------------------------------------------------------------------------
import:     from AS30861 accept AS30861 # BM-Group
export:     to AS30861 announce ANY
import:     from AS8759 accept AS8759 # LeoSoft
export:     to AS8759 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS31598 accept AS31598 # Colorit
export:     to AS31598 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS21261 accept AS21261 AS-STELS # Stels-Fito
export:     to AS21261 announce ANY
import:     from AS35213 accept AS35213:AS-CUSTOMERS # Pcn
export:     to AS35213 announce AS21011:AS-UA
import:     from AS29187 accept AS29187 # Compnet
export:     to AS29187 announce {0.0.0.0/0} AS-UAIX
import:     from AS25150 accept AS-DCTEL # DC-Tel
export:     to AS25150 announce ANY
import:     from AS35795 accept AS-VEDEKON # Vedekon
export:     to AS35795 announce AS21011:AS-UA
import:     from AS35737 accept AS-RIAD # Riad
export:     to AS35737 announce ANY
import:     from AS34068 accept AS34068 # INGOK
export:     to AS34068 announce ANY
import:     from AS42727 accept AS42727 # GTS
export:     to AS42727 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS33997 accept AS33997 AS35737 AS31664 # Darlics
export:     to AS33997 announce ANY
import:     from AS25370 accept AS-OMEGA91 # Kharkov Telecom
export:     to AS25370 announce AS21011:AS-UA
import:     from AS43223 accept AS43223 # Elro
export:     to AS43223 announce ANY
import:     from AS31272 accept AS-WILDPARK # WildPark
export:     to AS31272 announce AS21011:AS-UA
import:     from AS43837 accept AS43837 # BIT
export:     to AS43837 announce {0.0.0.0/0} AS-UAIX
import:     from AS31664 accept AS31664 # UnetCom
export:     to AS31664 announce ANY
import:     from AS21411 accept AS21411 # Itera
export:     to AS21411 announce {0.0.0.0/0} AS-UAIX
import:     from AS35447 accept AS35447 # NaukaNet@Kiev
export:     to AS35447 announce ANY
import:     from AS43143 accept AS43143 # Visicom
export:     to AS43143 announce {0.0.0.0/0} AS-UAIX
import:     from AS39862 accept AS39862 # Digicom
export:     to AS39862 announce ANY
import:     from AS43078 accept AS43078 # VTB
export:     to AS43078 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS44538 accept AS44538 # Algata
export:     to AS44538 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS43067 accept AS43067 # Pretcher
export:     to AS43067 announce ANY
import:     from AS25372 accept AS-ITCON # IT Consulting
export:     to AS25372 announce AS21011:AS-UA
import:     from AS25372 accept AS-ITCON # IT Consulting
export:     to AS25372 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS30964 accept AS30964 # IntroPro
export:     to AS30964 announce ANY
import:     from AS8759 accept AS8759 # Instityt Obdarovannoi Dytyni
export:     to AS8759 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS47604 accept AS47604 # Stecenko
export:     to AS47604 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS41834 accept AS41834 # MTI
export:     to AS41834 announce AS21011:AS-UA
import:     from AS47919 accept AS47919 # UkrGasBank
export:     to AS47919 announce {0.0.0.0/0} AS21011:AS-UA
import:     from AS48438 accept AS-CORBINA-UA # Corbina
export:     to AS48438 announce {0.0.0.0/0} AS21011:AS-UA
import:     from AS48438 accept AS-CORBINA-UA # Corbina
export:     to AS48438 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS24681 accept AS24681 # Sumix
export:     to AS24681 announce {0.0.0.0/0} AS21011:AS-UA
import:     from AS47722 accept AS47722 # Concorde Capital
export:     to AS47722 announce ANY
import:     from AS47722 accept AS47362 # Solomenka-Net
export:     to AS47722 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS44336 accept AS44336 # IRC.gov.ua
export:     to AS44336 announce {0.0.0.0/0} AS21011:AS-UA
import:     from AS41510 accept AS41510 # Uniqa.ua
export:     to AS41510 announce ANY
import:     from AS48649 accept AS48649 # NDU
export:     to AS48649 announce {0.0.0.0/0} AS21011:AS-UA
import:     from AS48217 accept AS48217 # SBRF
export:     to AS48217 announce {0.0.0.0/0} AS21011:AS-UA
import:     from AS48509 accept AS48509 # Smartline
export:     to AS48509 announce {0.0.0.0/0} AS21011:AS-UA
import:     from AS47315 accept AS47315 # NTN
export:     to AS47315 announce ANY
import:     from AS48650 accept AS48650 # Kpi-Service
export:     to AS48650 announce ANY
import:     from AS49022 accept AS49022 # TupolevaNet
export:     to AS49022 announce {0.0.0.0/0} AS21011:AS-UA
import:     from AS43658 accept AS43658 # Intraffic
export:     to AS43658 announce ANY
import:     from AS31305 accept AS31305 # DKM-Alba
export:     to AS31305 announce ANY
import:     from AS8856 accept AS-UKRNET # UkrNet
export:     to AS8856 announce ANY
import:     from AS48045 accept AS48045 # Flagman
export:     to AS48045 announce ANY
import:     from AS41232 accept AS41232 # Flagman
export:     to AS41232 announce ANY
import:     from AS48334 accept AS-UANETPOINT # NetPoint
export:     to AS48334 announce ANY
import:     from AS42714 accept AS42714 # Kichkas
export:     to AS42714 announce ANY
import:     from AS42714 accept AS42714 # Kichkas
export:     to AS42714 announce AS21011:AS-UA
import:     from AS43819 accept AS43819 # Watson
export:     to AS43819 announce ANY
import:     from AS43819 accept AS43819 # Watson
export:     to AS43819 announce AS21011:AS-UA
import:     from AS49029 accept AS49029 # Prolink
export:     to AS49029 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS39049 accept AS-LCOM # Lcom
export:     to AS39049 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS41820 accept AS-PICS # InfoComService
export:     to AS41820 announce ANY
import:     from AS41820 accept AS-PICS # InfoComService
export:     to AS41820 announce AS21011:AS-UA
import:     from AS29067 accept AS29067 # Hostmaster
export:     to AS29067 announce AS21011:AS-UA
import:     from AS29067 accept AS29067 # Hostmaster
export:     to AS29067 announce AS21011:AS-UA
import:     from AS24725 accept AS24725 # Hostmaster
export:     to AS24725 announce {0.0.0.0/0} AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS8258 accept AS-VISTI # Elvisti
export:     to AS8258 announce ANY
import:     from AS12773 accept AS-SONIKO # Sonico
export:     to AS12773 announce ANY
import:     from AS49327 accept AS49327 # Telza
export:     to AS49327 announce ANY
import:     from AS29491 accept AS-TERABIT # Terabit
export:     to AS29491 announce ANY
import:     from AS12872 accept AS-MEGASTYLE # MegaStyle
export:     to AS12872 announce ANY
import:     from AS21098 accept AS-MHOST # UkrHosting
export:     to AS21098 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS35524 accept AS-TD # E-Net
export:     to AS35524 announce ANY
import:     from AS35524 accept AS-TD-UA # E-Net
export:     to AS35524 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS39928 accept AS-1PLUS1 # 1+1
export:     to AS39928 announce ANY
import:     from AS41758 accept AS41758 # DaNet
export:     to AS41758 announce ANY
import:     from AS41758 accept AS-PANTELECOM # PanTelecom
export:     to AS41758 announce ANY
import:     from AS42982 accept AS42982 # Finance.UA
export:     to AS42982 announce ANY
import:     from AS39822 accept AS39822 AS48081 AS47415 # Fobos
export:     to AS39822 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS39822 accept AS39822 AS48081 AS47415 # Fobos
export:     to AS39822 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS31000 accept AS31000 # FLine
export:     to AS31000 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS31000 accept AS31000 # FLine
export:     to AS31000 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS48081 accept AS48081 AS47415 # GOK
export:     to AS48081 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS48081 accept AS48081 AS47415 # GOK
export:     to AS48081 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS12963 accept AS12963:AS-CUST2UP # Volz
export:     to AS12963 announce ANY
import:     from AS34775 accept AS-XCP # XCP
export:     to AS34775 announce ANY
import:     from AS34775 accept AS-XCP # XCP
export:     to AS34775 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS41600 accept AS-SYNCHRON # SYNCHRON
export:     to AS41600 announce ANY
import:     from AS41600 accept AS-SYNCHRON # SYNCHRON
export:     to AS41600 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS21189 accept AS-MOLS # Makeevka-Online
export:     to AS21189 announce ANY
import:     from AS35602 accept AS-ZOL # Omega Group
export:     to AS35602 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS28809 accept AS-NAUKANET # Naukanet
export:     to AS28809 announce AS-UAIX
import:     from AS49019 accept AS-OLLIE # Ollie-Trans
export:     to AS49019 announce ANY
import:     from AS49019 accept AS-OLLIE # Ollie-Trans
export:     to AS49019 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS50494 accept AS50494 # Starlink
export:     to AS50494 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS50494 accept AS50494 # Starlink
export:     to AS50494 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS43580 accept AS43580 # MMG
export:     to AS43580 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS43580 accept AS43580 # MMG
export:     to AS43580 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS50808 accept AS50808 # TechCom
export:     to AS50808 announce ANY
import:     from AS47567 accept AS47567 # BIS-Bank
export:     to AS47567 announce {0.0.0.0/0} AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS51314 accept AS51314 # Teviant-MirTV
export:     to AS51314 announce ANY
import:     from AS51314 accept AS51314 # Teviant-MirTV
export:     to AS51314 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS44461 accept AS44461 # GIOC-KMDA
export:     to AS44461 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS47900 accept AS47900 # ARTMASTER-3T
export:     to AS47900 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS48439 accept AS48439 # Innovations Center
export:     to AS48439 announce {0.0.0.0/0} AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS29685 accept AS-OKNET # OKNET
export:     to AS29685 announce ANY
import:     from AS29685 accept AS-OKNET # OKNET
export:     to AS29685 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS34355 accept AS34355 AS50730 # InfoSfera
export:     to AS34355 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS34355 accept AS34355 AS50730 # InfoSfera
export:     to AS34355 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS48385 accept AS48385 # Infoaura
export:     to AS48385 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS48385 accept AS48385 # Infoaura
export:     to AS48385 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS39608 accept AS39608 AS-LANETUA # Lanet
export:     to AS39608 announce ANY
import:     from AS39608 accept AS39608 AS-LANETUA # Lanet
export:     to AS39608 announce AS21011:AS-UA-KIEV
import:     from AS50856 accept AS50856 # Ini.Net
export:     to AS50856 announce ANY
import:     from AS50856 accept AS50856 # Ini.Net
export:     to AS50856 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS12438 accept AS12438 # SunLine
export:     to AS12438 announce {0.0.0.0/0} AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS39027 accept AS39027 # BatyevkaNet
export:     to AS39027 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS39027 accept AS39027 # BatyevkaNet
export:     to AS39027 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS43576 accept AS-KUMIR # KumirTelecom
export:     to AS43576 announce ANY
import:     from AS34814 accept AS-DYTYNETS # Dytynets-Osnova
export:     to AS34814 announce ANY
import:     from AS34814 accept AS-DYTYNETS # Dytynets-Osnova
export:     to AS34814 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS12700 accept AS-MN # Spektr-Tehnologii
export:     to AS12700 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS41967 accept AS-TKS # Sumski telekomsystemy
export:     to AS41967 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS41967 accept AS-TKS # Sumski telekomsystemy
export:     to AS41967 announce ANY
import:     from AS49089 accept AS49089 # Nicultcev
export:     to AS49089 announce ANY
import:     from AS50842 accept AS50842 # Secure Technologies
export:     to AS50842 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS50842 accept AS50842 # Secure Technologies
export:     to AS50842 announce ANY
import:     from AS6681 accept AS6681 # Upload
export:     to AS6681 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS6681 accept AS6681 # Upload
export:     to AS6681 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS25385 accept AS25385 # Belcom
export:     to AS25385 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS42918 accept AS-K1TV # TV plus Kino
export:     to AS42918 announce ANY
import:     from AS56756 accept AS56756 # Netcracker
export:     to AS56756 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS35067 accept AS-PROKK # Prokk
export:     to AS35067 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS35067 accept AS-PROKK # Prokk
export:     to AS35067 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS52095 accept AS52095 # Itera
export:     to AS52095 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS52095 accept AS52095 # Itera
export:     to AS52095 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS39329 accept AS39329 # Infopulse
export:     to AS39329 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS13310 accept AS13310:AS-EXT # Ukr-InterNet
export:     to AS13310 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS24621 accept AS24621 # Stenos
export:     to AS24621 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS21261 accept AS-STELS-IX-UA # Stels
export:     to AS21261 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS41781 accept AS41781 # BestCard
export:     to AS41781 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS42474 accept AS42474 # Upload
export:     to AS42474 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS43022 accept AS-UASEECH # Seech-Infocom
export:     to AS43022 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS31148 accept AS-FNT # FreeNET
export:     to AS31148 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS34476 accept AS34476:AS-EXT # ICN
export:     to AS34476 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS39307 accept AS39307:AS-CLIENTS # D-Com
export:     to AS39307 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS43078 accept AS43078 # VTB Bank
export:     to AS43078 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS28809 accept AS21011:AS-NAUKA # Nauka
export:     to AS28809 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS13188 accept AS-BAZIS # BankInform
export:     to AS13188 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS42138 accept AS42138 # Meta
export:     to AS42138 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS43310 accept AS-HOMENET-KIEV # LVS
export:     to AS43310 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS34331 accept AS-KIEVSETI # KievSeti
export:     to AS34331 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS43497 accept AS43497 # NDIASB
export:     to AS43497 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS45043 accept AS45043 AS43902 AS-HOMENET # HomeNet
export:     to AS45043 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS6789 accept AS-CRELCOM # CrelCom
export:     to AS6789 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS47753 accept AS47753 # FinansIniciativa
export:     to AS47753 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS48229 accept AS48229 # ICTV
export:     to AS48229 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS25521 accept AS-IPNETUA # IPnet
export:     to AS25521 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS42896 accept AS-ACSGROUP # KCT
export:     to AS42896 announce ANY
import:     from AS30955 accept AS-UHT # Alternet
export:     to AS30955 announce ANY
import:     from AS44686 accept AS44686 # KKS
export:     to AS44686 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS8254 accept AS8254 # Business Solutions
export:     to AS8254 announce ANY
import:     from AS35365 accept AS-VICATV # VicaTV
export:     to AS35365 announce ANY
import:     from AS21437 accept AS-AVITI # Bigline
export:     to AS21437 announce ANY
import:     from AS57601 accept AS-GM # Global-Money
export:     to AS57601 announce ANY
import:     from AS25155 accept AS25155 # Briar
export:     to AS25155 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS49204 accept AS-ITT # ITT
export:     to AS49204 announce ANY
import:     from AS39908 accept AS39908 # Kvant
export:     to AS39908 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS50843 accept AS50843 # ITC-S
export:     to AS50843 announce ANY
import:     from AS20539 accept AS-RS # Radio-Systems-Sumy
export:     to AS20539 announce ANY
import:     from AS48845 accept AS48845 # Trans Digital
export:     to AS48845 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS48845 accept AS48845 # Trans Digital
export:     to AS48845 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS49889 accept AS-CRYSTAL-TELECOM # CRYSTAL-TELECOM
export:     to AS49889 announce ANY
import:     from AS31247 accept AS31247 # Cyfral
export:     to AS31247 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS30955 accept AS-UHT # Alternet
export:     to AS30955 announce ANY
import:     from AS51314 accept AS51314 # Teviant-MirTV
export:     to AS51314 announce ANY
import:     from AS43320 accept AS-ASTRATELCOM # Astratelecom
export:     to AS43320 announce ANY
import:     from AS25071 accept AS-RADIOCOM # Radiocom
export:     to AS25071 announce ANY
import:     from AS30954 accept AS30954 # Radiokom-Kr
export:     to AS30954 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS47725 accept AS47725 # Teneta
export:     to AS47725 announce ANY
import:     from AS46664 accept AS-MTELUA # M-Tel
export:     to AS46664 announce ANY
import:     from AS34056 accept AS-KIEVNET # KievNet
export:     to AS34056 announce ANY
import:     from AS25226 accept AS25226 # Rombnet
export:     to AS25226 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS39908 accept AS39908 # Dpts Kvant
export:     to AS39908 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS43139 accept AS-MAXIMUM # Maximum-Net
export:     to AS43139 announce ANY
import:     from AS51121 accept AS51121 # Foboss-Net
export:     to AS51121 announce ANY
import:     from AS42331 accept AS-FREEHOST # Freehost
export:     to AS42331 announce ANY
import:     from AS43017 accept AS43017 # ProFIX
export:     to AS43017 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS50380 accept AS50380 # Lancom Ltd
export:     to AS50380 announce ANY
import:     from AS34480 accept AS34480 # GrandService
export:     to AS34480 announce ANY
import:     from AS198253 accept AS-MEGAPROSTIR-CUSTOMERS # Megaprostir
export:     to AS198253 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS198253 accept AS-MEGAPROSTIR-CUSTOMERS # Megaprostir
export:     to AS198253 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS197314 accept AS-UNISOFT # Unisoft Ltd
export:     to AS197314 announce ANY
import:     from AS51734 accept AS51734 # 1GB LLC
export:     to AS51734 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS30779 accept AS-INET-UA # Cable-TV
export:     to AS30779 announce ANY
import:     from AS44482 accept AS-ZURBAGAN # Zurbagan
export:     to AS44482 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS44482 accept AS-ZURBAGAN # Zurbagan
export:     to AS44482 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS8641 accept AS-NAUKANET # Naukanet
export:     to AS8641 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS21228 accept AS21228 # Vinasterisk
export:     to AS21228 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS50361 accept AS50361 # Mibank
export:     to AS50361 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS197707 accept AS197707 # Veko
export:     to AS197707 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS197707 accept AS197707 # Veko
export:     to AS197707 announce ANY
import:     from AS34359 accept AS-UA-LINK # NPF LINK Ltd
export:     to AS34359 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS34359 accept AS-UA-LINK # NPF LINK Ltd
export:     to AS34359 announce ANY
import:     from AS51784 accept AS51784 # X-City
export:     to AS51784 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS51784 accept AS51784 # X-City
export:     to AS51784 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS198033 accept AS198033 # Minfin
export:     to AS198033 announce ANY
import:     from AS59485 accept AS59485 # Vektor-M
export:     to AS59485 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS59585 accept AS59585 # Netrider-UA
export:     to AS59585 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS39084 accept AS-UTKC # Rinet
export:     to AS39084 announce ANY
import:     from AS31556 accept AS31556 # Arkada-X Ltd
export:     to AS31556 announce ANY
import:     from AS58196 accept AS58196 # Askon
export:     to AS58196 announce ANY
import:     from AS35221 accept AS-UMSN # Ukrainian Multiservice Network, Ltd
export:     to AS35221 announce ANY
import:     from AS49063 accept AS-DTLN # Dataline
export:     to AS49063 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS51972 accept AS51972 # SIMTelecom
export:     to AS51972 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS21500 accept AS-TNSUA # Technaukservice, LLC
export:     to AS21500 announce ANY
import:     from AS12788 accept AS-NBI # National Bureau NBI
export:     to AS12788 announce ANY
import:     from AS200049 accept AS200049 # MBL International East Computerland-Kiev Ltd
export:     to AS200049 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS31234 accept AS-KRAM-UZH # KRAM Ltd
export:     to AS31234 announce ANY
import:     from AS57996 accept AS57996 # Customer Atlant-SV(via KCT)
export:     to AS57996 announce ANY
import:     from AS39399 accept AS-FENIXVT # Fenix VT
export:     to AS39399 announce ANY
import:     from AS49824 accept AS49824 # PC "Astra-net"
export:     to AS49824 announce ANY
import:     from AS49824 accept AS49824 # PC "Astra-net"
export:     to AS49824 announce AS21011:AS-UA-KIEV AS-UAIX
import:     from AS198251 accept AS-LEOTEL # LEOTEL Ltd.
export:     to AS198251 announce ANY
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------------------------------------------
remarks:    AS21011 IPv6 Customers
remarks:    ------------------------------------------------------------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25372 accept AS-ITCON # ITConsulting
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25372 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31148 accept AS-FNT # FreeNet
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31148 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6789 accept AS-CRELCOM-v6 # Crelcom
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6789 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12872 accept AS12872 # Megastyle
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12872 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48229 accept AS48229 # Starlight
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48229 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42896 accept AS-ACSGROUP6 # KCT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42896 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50310 accept AS-BROV # Brov
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50310 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24681 accept AS24681 # Sumix
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24681 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29067 accept AS29067 # Hostmaster
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29067 announce {::/0}
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29067 accept AS29067 # Hostmaster
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29067 announce {::/0}
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20144 accept AS20144 # L-root
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20144 announce {::/0}
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24725 accept AS24725 # Hostmaster
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24725 announce {::/0}
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8258 accept AS-VISTI # Elvisti
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8258 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42331 accept AS-FREEHOST # Freehost
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42331 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47702 accept AS47702 # Discovery Ltd
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47702 announce ANY
remarks:
remarks:    ==========================================================================================
remarks:
remarks:    Communities applied at ingress
remarks:
remarks:    ==========================================================================================
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------------------------------------------
remarks:    country communities
remarks:    ------------------------------------------------------------------------------------------
remarks:    21011:64804 - Ukraine
remarks:    21011:64703 - Slovakia
remarks:    21011:64276 - Germany
remarks:    21011:64528 - Netherlands
remarks:    21011:64643 - Russian Federation
remarks:
remarks:    ==========================================================================================
remarks:
remarks:    Communities accepted from customers
remarks:
remarks:    ==========================================================================================
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------------------------------------------
remarks:    customer TE communities - Prepending to AS21011 transits
remarks:    ------------------------------------------------------------------------------------------
remarks:    65010:0 - announce to all uplinks.
remarks:    65019:0 - not announce to all uplinks.
remarks:    6501X:0 - announce to all uplinks with X=1,2,4 prepend, X=9 - not announce
remarks:    6501X:YYY - announce to uplinks ASYYY with X=1,2,4 prepend, X=9 - not announce
remarks:    ------------------------------------------------------------------------------------------
remarks:    customer TE communities - Prepending to AS21011 peers
remarks:    ------------------------------------------------------------------------------------------
remarks:    65020:0 - announce to all peers.
remarks:    65029:0 - not announce to all peers.
remarks:    6502X:0 - announce to all peers with X=1,2,4 prepend, X=9 - not announce
remarks:    6502X:YYY - announce to peer ASYYY with X=1,2,4 prepend, X=9 - not announce
remarks:    ------------------------------------------------------------------------------------------
remarks:    customer TE communities - Local Preference
remarks:    ------------------------------------------------------------------------------------------
remarks:    21011:1170 Set localpref to 170 (highest possible)
remarks:    21011:1160 Set localpref to 160 (customer)
remarks:    21011:1150 Set localpref to 150 (preferred private peering)
remarks:    21011:1140 Set localpref to 140 (public peering)
remarks:    21011:1130 Set localpref to 130 (backup private peering)
remarks:    21011:1120 Set localpref to 120 (primary uplink)
remarks:    21011:1110 Set localpref to 110 (backup uplink)
remarks:    21011:1090 Set localpref to 90 (minimal,full backup)
remarks:
remarks:    ==========================================================================================
remarks:    Looking glass - http://lg.topnet.ua
remarks:    ==========================================================================================
remarks:
admin-c:    DCOM-RIPE
tech-c:     DCOM-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DATACOM-NOC
created:    2002-01-24T14:02:17Z
last-modified: 2020-04-21T09:42:32Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DL9-RIPE
org-name:    PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP"
country:    UA
org-type:    LIR
address:    Smolenska str. 31-33.
address:    03005
address:    Kyiv
address:    UKRAINE
phone:     +380577660000
phone:     +380 44 5380008
fax-no:     +380 44 5380007
admin-c:    QBRO-RIPE
admin-c:    Vlas5-RIPE
admin-c:    IGNT-RIPE
admin-c:    SQV-RIPE
admin-c:    CRF-RIPE
abuse-c:    DCOM-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    DATACOM-NOC
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     DATACOM-NOC
created:    2004-04-17T12:08:50Z
last-modified: 2020-12-16T13:25:08Z
source:     RIPE # Filtered

role:      DATACOM NOC
address:    PJSC DATAGROUP
address:    Smolenskaya str., 31-33
address:    03005 Kiyv
address:    Ukraine
remarks:    http://www.datagroup.ua
abuse-mailbox: abuse@ip.datagroup.ua
remarks:    in case of abuse please contact: abuse@ip.datagroup.ua
remarks:    for operational issues please contact: noc@datagroup.ua
admin-c:    IGNT-RIPE
tech-c:     IGNT-RIPE
nic-hdl:    DCOM-RIPE
mnt-by:     DATACOM-NOC
created:    2002-07-02T08:26:20Z
last-modified: 2021-03-08T22:54:20Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]