| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KGHM-AS AS21010

as-block:    AS21004 - AS21151
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS21010
as-name:    KGHM-AS
org:      ORG-KGHM1-RIPE
descr:     Poland Polkowice
import:     from AS15857 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5617 action pref=100; accept ANY
export:     to AS15857 announce AS21010
export:     to AS5617 announce AS21010
default:    to AS15857 action pref=100; networks ANY
admin-c:    PB4910-RIPE
tech-c:     PB4910-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     KGHM-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2002-01-08T10:43:08Z
last-modified: 2018-09-04T09:50:16Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NTS2-RIPE

organisation:  ORG-KGHM1-RIPE
org-name:    KGHM Polska Miedz SA
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    ul. Kopalniana 1
address:    59-100 Polkowice
address:    Poland
phone:     +48 767480896
abuse-c:    AR24750-RIPE
admin-c:    AG16251-RIPE
tech-c:     AG16251-RIPE
mnt-ref:    NETIA-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2010-09-21T09:29:28Z
last-modified: 2022-12-01T17:16:51Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Pawel Bochenek
address:    ul.Kopalniana 1
address:    59-100 Polkowice
phone:     +48 76 8481876
fax-no:     +48 76 8481871
nic-hdl:    PB4910-RIPE
mnt-by:     TPNET
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2002-11-08T14:56:42Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]