| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Privex AS210083

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS210083
as-name:    Privex
org:      ORG-PI82-RIPE
import:     from AS-PRIVEX-TRANSIT accept ANY
export:     to AS-PRIVEX-TRANSIT announce AS210083
export:     to AS-PRIVEX-TRANSIT announce AS-PRIVEX
import:     from AS21485 accept ANY
import:     from AS-ANY accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS-ANY announce AS-PRIVEX AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS21485 announce AS210083
import:     from AS197595 accept ANY
export:     to AS197595 announce AS210083
import:     from AS20473 accept ANY
export:     to AS20473 announce AS210083
export:     to AS6939 announce AS210083
import:     from AS6939 accept ANY
admin-c:    PRVX2-RIPE
tech-c:     PI1755-RIPE
member-of:   AS-PRIVEX
member-of:   AS-PRIVEX-TRANSIT
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-PRIVEX
created:    2018-10-11T07:52:51Z
last-modified: 2021-05-01T05:29:51Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PI82-RIPE
org-name:    Privex Inc.
country:    BZ
org-type:    LIR
address:    13039 Cable Beach
address:    000000
address:    Nassau
address:    BAHAMAS
phone:     +1 404-777-4839
admin-c:    PRVX2-RIPE
tech-c:     PRVX2-RIPE
abuse-c:    PRVX2-RIPE
mnt-ref:    MNT-PRIVEX
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-PRIVEX
created:    2018-10-03T14:22:06Z
last-modified: 2021-02-02T09:15:08Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Privex NOC
address:    Privex Inc.
address:    13039 Cable Beach
address:    Nassau
address:    Bahamas
abuse-mailbox: abuse@privex.io
phone:     +1 877-718-0801
admin-c:    FC15910-RIPE
tech-c:     FC15910-RIPE
nic-hdl:    PRVX2-RIPE
mnt-by:     MNT-PRIVEX
created:    2018-08-24T18:40:51Z
last-modified: 2018-10-09T06:05:49Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Privex Inc
address:    13039 Cable Beach,
address:    Nassau,
address:    Bahamas
phone:     +18777180801
nic-hdl:    PI1755-RIPE
mnt-by:     HOS-GUN
created:    2017-03-01T01:52:09Z
last-modified: 2019-03-01T11:35:58Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]