| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.222.189.51 (lg) / ec2-44-222-189-51.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cde:bd33::2cde:bd33 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IT-MOD_AS AS210026

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS210026
as-name:    IT-MOD_AS
org:      ORG-MDD1-RIPE
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS210026
import:     from AS6762 accept ANY
export:     to AS6762 announce AS210026
admin-c:    IA5136-RIPE
tech-c:     IA5136-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ORG-MDD1-RIPE
mnt-by:     as210026_mnt
created:    2018-10-23T13:13:38Z
last-modified: 2021-10-12T15:32:43Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MDD1-RIPE
org-name:    Ministero della Difesa
country:    IT
org-type:    LIR
address:    Via Stresa 31/B
address:    00135
address:    Roma
address:    ITALY
phone:     +390646914511
fax-no:     +390646914900
abuse-c:    IAO30-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ORG-MDD1-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ORG-MDD1-RIPE
created:    2014-12-29T15:03:04Z
last-modified: 2023-07-10T13:04:59Z
source:     RIPE # Filtered

role:      IT-MOD_AS Operation
tech-c:     AP30952-RIPE
admin-c:    TCGG2-RIPE
address:    Via Stresa 31/B, 00135 Roma - ITALY
abuse-mailbox: as_alert@cor.difesa.it
nic-hdl:    IA5136-RIPE
mnt-by:     ORG-MDD1-RIPE
created:    2018-10-22T14:08:28Z
last-modified: 2023-07-10T13:24:59Z
source:     RIPE # Filtered


role:      AS210026 Maintainer
tech-c:     TCGG2-RIPE
tech-c:     AP30952-RIPE
address:    Via Stresa 31/B - 00135 ROMA
nic-hdl:    AM46187-RIPE
mnt-by:     as210026_mnt
created:    2019-10-14T12:27:10Z
last-modified: 2023-07-10T12:36:40Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andrea Pinto
address:    Via Stresa 31/B
phone:     +390646914810
nic-hdl:    AP30952-RIPE
mnt-by:     as210026_mnt
mnt-by:     ORG-MDD1-RIPE
created:    2020-06-08T10:15:27Z
last-modified: 2020-06-08T10:15:27Z
source:     RIPE

person:     Giancarlo GILIBERTI
address:    Via Stresa 31/B, 00135 Roma - ITALY
phone:     +39 06.46914869
nic-hdl:    TCGG2-RIPE
mnt-by:     ORG-MDD1-RIPE
mnt-by:     as210026_mnt
created:    2018-10-22T13:59:45Z
last-modified: 2023-07-10T13:29:36Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]