| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASNEW AS210018

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS210018
as-name:    ASNEW
org:      ORG-BCSA3-RIPE
import:     from AS8220 accept ANY
export:     to AS8220 announce AS210018
import:     from AS6830 accept ANY
export:     to AS6830 announce AS210018
admin-c:    CIC108-RIPE
tech-c:     CIC108-RIPE
tech-c:     CIC108-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     COLT-CH-MNT
created:    2018-10-24T07:45:53Z
last-modified: 2020-11-16T17:56:00Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-CI9-RIPE

organisation:  ORG-BCSA3-RIPE
org-name:    Bank CIC Schweiz AG
org-type:    Other
address:    Basel, SWITZERLAND
abuse-c:    AR28643-RIPE
mnt-ref:    COLT-CH-MNT
mnt-by:     COLT-CH-MNT
created:    2013-03-25T10:48:26Z
last-modified: 2021-04-14T14:01:30Z
source:     RIPE # Filtered

role:      CIC CH Hostmaster
address:    Bank CIC (Schweiz) AG
address:    Marktplatz 11-13
address:    CH-4001 Basel
admin-c:    MA6279-RIPE
tech-c:     MA6279-RIPE
nic-hdl:    CIC108-RIPE
abuse-mailbox: hostmaster@cic.ch
mnt-by:     CIC-CH-MNT
created:    2007-11-13T06:46:03Z
last-modified: 2011-06-15T15:54:36Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]