| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.244.181 (lg) / ec2-3-234-244-181.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:f4b5::3ea:f4b5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DCHasselt AS210017

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS210017
as-name:    DCHasselt
org:      ORG-SB584-RIPE
import:     from AS50309 accept ANY
export:     to AS50309 announce AS-DCHASSELT
import:     from as174 accept ANY
export:     to as174 announce AS-DCHASSELT
admin-c:    JT7465-RIPE
tech-c:     JT7465-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-be-connect-1
created:    2018-10-24T08:26:05Z
last-modified: 2021-11-30T12:20:16Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SB584-RIPE
org-name:    STEL bvba
country:    BE
org-type:    LIR
address:    bossepleinstraat 18
address:    3128
address:    baal
address:    BELGIUM
phone:     +32475665685
admin-c:    JT7465-RIPE
tech-c:     JT7465-RIPE
abuse-c:    AR55767-RIPE
mnt-ref:    mnt-be-connect-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-be-connect-1
created:    2019-09-19T12:10:58Z
last-modified: 2020-12-16T12:38:53Z
source:     RIPE # Filtered

person:     j thiele
address:    bossepleinstraat 18
address:    3128
address:    baal
address:    BELGIUM
phone:     +32475665685
nic-hdl:    JT7465-RIPE
mnt-by:     mnt-be-connect-1
created:    2019-09-19T12:10:58Z
last-modified: 2019-09-19T12:10:58Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]