| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.205.167.104 (lg) / ec2-52-205-167-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:34cd:a768::34cd:a768 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VIRTUASYS AS209916

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS209916
as-name:    VIRTUASYS
org:      ORG-VEO1-RIPE
import:     from AS35661 accept ANY
import:     from AS13559 accept ANY
import:     from AS41051 accept ANY
export:     to AS35661 announce AS209916
export:     to AS13559 announce AS209916
export:     to AS41051 announce AS209916
admin-c:    VSYS1-RIPE
tech-c:     VSYS1-RIPE
tech-c:     VSYS1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     VIRTUASYS-MNT
created:    2018-11-09T14:59:35Z
last-modified: 2021-02-11T14:43:39Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-VEO1-RIPE
org-name:    VIRTUASYS EUROPE OU
country:    EE
org-type:    LIR
address:    Sepapaja tn 6
address:    15551
address:    Tallinn
address:    ESTONIA
phone:     +37256316881
admin-c:    VH1735-RIPE
tech-c:     VH1735-RIPE
abuse-c:    AR52928-RIPE
mnt-ref:    VIRTUASYS-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     VIRTUASYS-MNT
created:    2019-05-28T09:01:32Z
last-modified: 2020-12-16T12:23:13Z
source:     RIPE # Filtered

role:      VIRTUASYS EU
address:    Sepapaja tn 6, Lasnamae linnaosa
address:    Tallinn, Harju maakond, 15551
address:    EESTI
org:      ORG-VEO1-RIPE
nic-hdl:    VSYS1-RIPE
mnt-by:     VIRTUA-SYSTEMS
created:    2018-11-01T00:56:03Z
last-modified: 2019-08-30T11:52:56Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]