| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.174.97 (lg) / ec2-44-200-174-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ae61::2cc8:ae61 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Crealogix-AG AS209913

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS209913
as-name:    Crealogix-AG
org:      ORG-CA1964-RIPE
import:     from AS8220 accept ANY
export:     to AS8220 announce AS209913
import:     from AS3303 accept ANY
export:     to AS3303 announce AS209913
admin-c:    DS4229-RIPE
admin-c:    DS4229-RIPE
tech-c:     DS4229-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     COLT-CH-MNT
mnt-by:     CH-UNISOURCE-MNT
created:    2018-11-12T11:11:19Z
last-modified: 2020-11-16T17:55:56Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-CI9-RIPE

organisation:  ORG-CA1964-RIPE
org-name:    Crealogix-AG
org-type:    OTHER
descr:     Crealogix AG
address:    Zuerich, SWITZERLAND
abuse-c:    AR25977-RIPE
mnt-ref:    COLT-CH-MNT
mnt-by:     COLT-CH-MNT
created:    2018-11-09T14:08:12Z
last-modified: 2018-11-09T14:08:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dieter Schmassmann
address:    CREALOGIX AG
address:    Rosengartenstrasse 6
address:    CH-8608 Bubikon
phone:     +41 55 253 21 69
fax-no:     +41 55 253 21 20
nic-hdl:    DS4229-RIPE
created:    2008-02-06T09:22:59Z
last-modified: 2016-04-06T21:33:13Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]