| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.179.37 (lg) / ec2-18-232-179-37.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:b325::12e8:b325 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Liberty-Chisinau AS209889

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS209889
as-name:    Liberty-Chisinau
org:      ORG-SIS76-RIPE
import:     from AS57916 accept ANY
export:     to AS57916 announce AS209889
import:     from as35346 accept ANY
export:     to as35346 announce AS209889
admin-c:    SI3437-RIPE
tech-c:     SI3437-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ITNS-NET-MNT
created:    2018-11-14T15:23:06Z
last-modified: 2022-12-30T11:47:26Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SIS76-RIPE
org-name:    SC ITNS.NET SRL
country:    MD
org-type:    LIR
address:    Miron Costin 3/1
address:    MD-2068
address:    Chisinau
address:    MOLDOVA, REPUBLIC OF
phone:     +37322877877
phone:     +37332777777
phone:     +37322888008
fax-no:     +37322441173
admin-c:    SI3437-RIPE
tech-c:     SI3437-RIPE
abuse-c:    ACRO34860-RIPE
mnt-ref:    ITNS-NET-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ITNS-NET-MNT
created:    2016-04-12T08:53:11Z
last-modified: 2020-12-16T12:35:59Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Network Operation Center
address:    Muncesti 121A
address:    MD-2002
address:    Chisinau
address:    MOLDOVA, REPUBLIC OF
phone:     +37322877877
nic-hdl:    SI3437-RIPE
mnt-by:     ITNS-NET-MNT
created:    2016-04-12T08:53:11Z
last-modified: 2022-06-25T14:56:08Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]