| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.214.224 (lg) / ec2-3-236-214-224.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d6e0::3ec:d6e0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BG-BURDENIS-COM AS209850

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS209850
as-name:    BG-BURDENIS-COM
org:      ORG-BE106-RIPE
import:     from AS8717 accept ANY
export:     to AS8717 announce AS209850
import:     from AS34224 accept ANY
export:     to AS34224 announce AS209850
admin-c:    HI833-RIPE
tech-c:     HI833-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IPACCT-MNT
created:    2018-11-21T11:42:25Z
last-modified: 2021-02-17T15:32:35Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ICL63-RIPE

organisation:  ORG-BE106-RIPE
org-name:    BURDENIS-COM EOOD
org-type:    OTHER
address:    1 Patriarh Evtimiy str., 6500 Svilengrad
abuse-c:    BE2605-RIPE
mnt-ref:    IPACCT-MNT
mnt-by:     IPACCT-MNT
created:    2018-11-20T19:51:13Z
last-modified: 2021-02-17T15:29:20Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Hristo Ivanov
address:    1 Patriarh Evtimiy str., 6500 Svilengrad
phone:     +359888154047
nic-hdl:    HI833-RIPE
mnt-by:     IPACCT-MNT
created:    2021-02-17T15:26:16Z
last-modified: 2021-02-17T15:26:16Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]