| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.224.102 (lg) / ec2-35-172-224-102.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:e066::23ac:e066 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VF AS209801

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS209801
as-name:    VF
org:      ORG-VFSZ1-RIPE
import:     from AS50607 accept ANY
export:     to AS50607 announce AS209801
import:     from AS62047 accept ANY
export:     to AS62047 announce AS209801
admin-c:    VF174-RIPE
tech-c:     VF174-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ART-COM-MNT
created:    2018-11-29T12:56:43Z
last-modified: 2020-11-16T17:55:50Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ASzo12-RIPE

organisation:  ORG-VFSZ1-RIPE
org-name:    Virtual Future sp. z o.o.
org-type:    OTHER
country:    PL
address:    ul. Sienkiewicza 28
address:    25-301 Kielce
address:    Poland
abuse-c:    ACRO20685-RIPE
mnt-ref:    ART-COM-MNT
mnt-by:     ART-COM-MNT
created:    2018-11-28T10:22:59Z
last-modified: 2022-10-31T14:44:06Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Adam Machnik
address:    Virtual Future
address:    ul. Sienkiewicza 28
address:    25-301 Kielce
phone:     +48 795 795 790
fax-no:     +48 41 3335858
nic-hdl:    VF174-RIPE
mnt-by:     KUT-PL
created:    2006-10-24T14:03:41Z
last-modified: 2017-10-30T21:52:34Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]