| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CONVEX-REGIONS AS209788

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS209788
as-name:    CONVEX-REGIONS
org:      ORG-LCSU1-RIPE
import:     from AS5563 accept ANY
export:     to AS5563 announce AS209788
admin-c:    CSU41-RIPE
tech-c:     CSU41-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-ru-csu-1
created:    2018-12-03T14:09:55Z
last-modified: 2019-04-24T07:12:01Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LCSU1-RIPE
org-name:    LLC Cifrovie Seti Urala
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Azina 24, 3d floor
address:    620027
address:    Ekaterinburg
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 34 33834034
admin-c:    CSU41-RIPE
tech-c:     CSU41-RIPE
abuse-c:    AR51523-RIPE
mnt-ref:    mnt-ru-csu-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-ru-csu-1
created:    2019-03-19T08:53:43Z
last-modified: 2020-12-16T13:01:23Z
source:     RIPE # Filtered

role:      CSU NETWORK TEAM
address:    620049, Komsomolskaya 37-209, Ekaterinburg, Russia
admin-c:    MS41761-RIPE
admin-c:    AB34919-RIPE
tech-c:     MS41761-RIPE
tech-c:     AB34919-RIPE
nic-hdl:    CSU41-RIPE
mnt-by:     mnt-ru-csu-1
created:    2019-03-20T14:21:25Z
last-modified: 2019-03-20T14:25:21Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]