| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.179.37 (lg) / ec2-18-232-179-37.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:b325::12e8:b325 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DPMobinIDC AS209782

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS209782
as-name:    DPMobinIDC
org:      ORG-MDPM2-RIPE
import:     from as42337 accept ANY
import:     from as60976 accept ANY
import:     from as209488 accept ANY
export:     to as42337 announce AS209782
import:     from as43754 accept ANY
import:     from as12880 accept ANY
export:     to as60976 announce AS209782
export:     to as43754 announce AS209782
export:     to as12880 announce AS209782
admin-c:    RA7044-RIPE
admin-c:    SM35212-RIPE
tech-c:     SM35212-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-RSPN
created:    2018-12-04T12:43:50Z
last-modified: 2020-11-16T17:55:49Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-RNB1-RIPE

organisation:  ORG-MDPM2-RIPE
org-name:    Dade Pardazi Mobinhost Company Ltd
country:    IR
org-type:    OTHER
address:    No. 64,bagherkhan St.. Shahid Chamran Highway, Tehran
abuse-c:    RAD41-RIPE
mnt-ref:    MNT-RSPN
mnt-by:     MNT-RSPN
created:    2018-11-21T08:07:07Z
last-modified: 2022-12-01T17:19:10Z
source:     RIPE # Filtered

role:      RSPN ADMINS
address:    No.1, Pedaran Alley. Nezami Ganjavi St. Tavanir St. Valiasr St. Tehran, Iran, Zip Code: 14348
admin-c:    MM43896-RIPE
remarks:    For peering request: majid@respina.net
admin-c:    MM43896-RIPE
admin-c:    NM8403-RIPE
admin-c:    ZP853-RIPE
admin-c:    zp853-ripe
tech-c:     MM43896-RIPE
org:      ORG-RNB1-RIPE
nic-hdl:    RA7044-RIPE
mnt-by:     MNT-RSPN
mnt-by:     MNT-RFCP
created:    2013-12-10T04:38:30Z
last-modified: 2023-07-29T07:29:26Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Seyeddavoud Montazeri
address:    No. 42,bagherkhan St.. Shahid Chamran Highway, Tehran
phone:     +982166573866
nic-hdl:    SM35212-RIPE
mnt-by:     MNT-RSPN
created:    2018-11-21T06:56:56Z
last-modified: 2018-11-21T06:56:56Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]