| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BASF-LUDWIGSHAFEN AS209781

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS209781
as-name:    BASF-LUDWIGSHAFEN
org:      ORG-BISH1-RIPE
import:     from AS3320 accept ANY
export:     to AS3320 announce AS209781
import:     from AS5400 accept ANY
export:     to AS5400 announce AS209781
admin-c:    HB464-RIPE
tech-c:     HB464-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BASF-ADM
created:    2018-12-04T14:11:50Z
last-modified: 2018-12-05T08:43:24Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BISH1-RIPE
org-name:    BASF Digital Solutions GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Pfalzgrafenstrae 1
address:    67061
address:    Ludwigshafen
address:    GERMANY
phone:     +496216099309
mnt-ref:    BASF-ADM
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     BASF-ADM
admin-c:    SM25966-RIPE
admin-c:    RG926-RIPE
admin-c:    TB9851-RIPE
abuse-c:    HB464-RIPE
created:    2011-08-16T14:46:36Z
last-modified: 2022-02-21T13:38:34Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Hostmaster BIS
address:    BASF Digital Solutions GmbH
address:    GD/SD - C010
address:    67056 Ludwigshafen
address:    Germany
org:      ORG-BISH1-RIPE
admin-c:    RG926-RIPE
admin-c:    FG9512-RIPE
tech-c:     RG926-RIPE
tech-c:     TB9851-RIPE
abuse-mailbox: soc@basf.com
nic-hdl:    HB464-RIPE
mnt-by:     BASF-ADM
created:    2002-08-16T15:05:41Z
last-modified: 2020-07-28T08:20:46Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]