| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.160.97 (lg) / ec2-18-207-160-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:a061::12cf:a061 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SYSN AS209771

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS209771
as-name:    SYSN
org:      ORG-SL977-RIPE
remarks:    For any inquiries use: noc@sysn.nl
remarks:    ============ TRANSIT PROVIDERS ============
remarks:    Stefan Dunkel
import:     from AS48646 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48646 accept ANY
export:     to AS48646 announce AS-SYSN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48646 announce AS-SYSN
remarks:    Hurricane Electric
import:     from AS6939 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-SYSN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-SYSN
remarks:    Meerfarbig
import:     from AS-MEER accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS-MEER accept ANY
export:     to AS-MEER announce AS-SYSN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS-MEER announce AS-SYSN
remarks:    Openfactory
import:     from AS-FREETRANSIT accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS-FREETRANSIT accept ANY
export:     to AS-FREETRANSIT announce AS-SYSN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS-FREETRANSIT announce AS-SYSN
remarks:    ============== IXP ==============
remarks:    KleyReX
import:     from AS-KLEYREX-RS1 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS-KLEYREX-RS1 accept ANY
export:     to AS-KLEYREX-RS1 announce AS-SYSN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS-KLEYREX-RS1 announce AS-SYSN
remarks:    LocIX
import:     from AS-LOCIX accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS-LOCIX accept ANY
export:     to AS-LOCIX announce AS-SYSN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS-LOCIX announce AS-SYSN
remarks:    ========== DIRECT PEERS ==========
remarks:    ================================
admin-c:    SL13635-RIPE
tech-c:     SL13635-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SYSN-MNT
created:    2018-12-05T13:35:02Z
last-modified: 2022-12-05T07:26:56Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-SI241-RIPE

organisation:  ORG-SL977-RIPE
org-name:    SYSN LTD
country:    GB
org-type:    OTHER
address:    27 Old Gloucester Street
address:    London WC1N 3AX
address:    United Kingdom
abuse-c:    SLAD7-RIPE
admin-c:    SL13635-RIPE
tech-c:     SL13635-RIPE
mnt-ref:    zeug
mnt-ref:    MEER-MNT
mnt-ref:    SYSN-MNT
mnt-by:     SYSN-MNT
created:    2020-06-29T15:57:15Z
last-modified: 2022-12-01T17:26:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     SYSN LTD
address:    27 Old Gloucester Street
address:    London WC1N 3AX
address:    United Kingdom
phone:     +49 (231) 58693479
nic-hdl:    SL13635-RIPE
mnt-by:     SYSN-MNT
created:    2020-05-29T14:09:52Z
last-modified: 2020-05-29T14:10:22Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]