| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  vitrumnet AS209754

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS209754
as-name:    vitrumnet
org:      ORG-VB95-RIPE
import:     from AS50673 accept ANY
export:     to AS50673 announce AS209754
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to AS9002 announce AS209754
admin-c:    WVH127-RIPE
tech-c:     WVH127-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-nl-vitrumnet-1
created:    2018-12-10T13:43:01Z
last-modified: 2018-12-10T13:43:01Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-VB95-RIPE
org-name:    VitrumNet BV
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Stationsplein 4J
address:    3331LL
address:    Zwijndrecht
address:    NETHERLANDS
phone:     +31 787620898
admin-c:    WVH127-RIPE
tech-c:     WVH127-RIPE
abuse-c:    AR49450-RIPE
mnt-ref:    mnt-nl-vitrumnet-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-nl-vitrumnet-1
created:    2018-11-21T07:58:58Z
last-modified: 2020-12-16T12:23:29Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Wico van Helden
address:    Stationsplein 4J
address:    3331LL
address:    Zwijndrecht
address:    NETHERLANDS
phone:     +31 787620898
nic-hdl:    WVH127-RIPE
mnt-by:     mnt-nl-vitrumnet-1
created:    2018-11-21T07:58:57Z
last-modified: 2018-11-21T07:58:58Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]