| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.162.69.45 (lg) / ec2-54-162-69-45.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36a2:452d::36a2:452d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  gem-schiedam AS209721

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS209721
as-name:    gem-schiedam
org:      ORG-GS185-RIPE
import:     from AS6830 accept ANY
export:     to AS6830 announce AS209721
import:     from AS33915 accept ANY
export:     to AS33915 announce AS209721
import:     from as30925 accept ANY
export:     to as30925 announce AS209721
admin-c:    AK4537-RIPE
tech-c:     AK4537-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CBIZZ-MNT
created:    2018-12-17T14:05:31Z
last-modified: 2020-11-16T17:55:46Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ZB1-RIPE

organisation:  ORG-GS185-RIPE
org-name:    Gemeente Schiedam
org-type:    other
address:    Stadserf 1
address:    3112 DZ
address:    Schiedam
address:    Netherlands
phone:     +31 10 2191153
abuse-c:    AC30994-RIPE
mnt-ref:    CBIZZ-MNT
mnt-by:     CBIZZ-MNT
created:    2015-02-25T08:26:24Z
last-modified: 2017-10-30T15:34:26Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Kai-Michael Kowitz
address:    Gemeente Schiedam
address:    P.O. Box 1501
address:    NL - 3100 EA Schiedam
address:    The Netherlands
phone:     +31 10 2191153
fax-no:     +31 10 4264864
mnt-by:     CBIZZ-MNT
nic-hdl:    AK4537-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2015-04-20T09:57:52Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]