| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.56.11 (lg) / ec2-3-235-56-11.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:380b::3eb:380b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GEANT AS20965

as-block:    AS20929 - AS21002
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS20965
as-name:    GEANT
org:      ORG-DLCU1-RIPE
descr:     The GEANT IP Service
descr:     The GEANT Network Connects the European National Regional Education Networks (NRENs) together
remarks:
remarks:    NREN Traffic Engineering
remarks:    NRENs are welcome to use these communities when announcing their prefixes to GEANT:
remarks:    20965:0000 - Don't announce the routes to Internet2, Canarie, Clara, ESnet, InfoNet, SInet, TEIN2, or TENET
remarks:    20965:0030 - Prepend GEANT AS three times towards Internet2, Canarie, Clara, ESnet, InfoNet, SInet, TEIN2, and TENET
remarks:    20965:0060 - Prepend GEANT AS six times towards Internet2, Canarie, Clara, ESnet, InfoNet, SInet, TEIN2, and TENET
remarks:    20965:5000 - Don't announce the routes to Internet2
remarks:    20965:3000 - Don't announce the routes to Canarie
remarks:    20965:8000 - Don't announce the routes to Clara
remarks:    20965:6000 - Don't announce the routes to ESnet
remarks:    20965:8500 - Don't announce the routes to NISN
remarks:    20965:2000 - Don't announce the routes to SInet
remarks:    20965:9000 - Don't announce the routes to TEIN2
remarks:    20965:1500 - Don't announce the routes to TWAREN
remarks:    20965:4500 - Don't announce the routes to UbuntuNet
remarks:
remarks:    20965:0008 - RTBH service, /32 and /128 prefixes only
remarks:
remarks:    GEANT CLOUD VRF BGP Communities
remarks:
remarks:    =============
remarks:    Informational
remarks:    =============
remarks:
remarks:    NREN route 20965:65101
remarks:    All R&E Interconnect routes 20965:65530
remarks:    Provider route 20965:65102
remarks:
remarks:    NRENs advertising provider routes to GEANT must tag their routes accordingly.
remarks:    In cases where a CLS peering is all-NREN or all-provider, GEANT will tag the routes.
remarks:
remarks:    ===================
remarks:    Traffic Engineering
remarks:    ===================
remarks:
remarks:    NRENs are configured with either the opt-in or the opt-out model at the time of joining.
remarks:    NRENs may switch at any time (contact GEANT Ops),
remarks:
remarks:    Opt-out model - whereby GEANT tags NREN routes for announcement to all providers,
remarks:    and NRENs block to all or specific providers as required.
remarks:
remarks:    Opt-in model - whereby NRENs tag routes for selective announcement to all or specific remarks: providers, and block communities take precedence over announce communities.
remarks:
remarks:    Block specific provider 64512: or origin:L:64512
remarks:    Block to all providers 64512:65531
remarks:
remarks:    Announce to all providers 64700:65531 or 64712:65531
remarks:    Announce to specific provider 64700: or 64712:
remarks:    or origin:L:64700 or origin:L:64712
remarks:
remarks:    Note that prepends are additive; x1 + x3 = x4, x2 + x3 = x5, etc.
remarks:
remarks:    Prepend x1 to all providers 64801:65531
remarks:    Prepend x2 to all providers 64802:65531
remarks:    Prepend x3 to all providers 64803:65531
remarks:    Prepend x6 to all providers 64806:65531
remarks:
remarks:    Prepend x1 to specific provider 64801: or origin:L:64801
remarks:    Prepend x2 to specific provider 64802: or origin:L:64802
remarks:    Prepend x3 to specific provider 64803: or origin:L:64803
remarks:    Prepend x6 to specific provider 64806: or origin:L:64806
remarks:
remarks:    ===============
remarks:    GEANT R&E
remarks:    ===============
remarks:
remarks:    GEANT NRENs - National Regional Educational Networks
remarks:    NREN prefixes are given a LOCAL-PREF of 150
import:     from AS137 accept AS-GARRTOGEANT
import:     from AS378 accept AS-MACHBA
import:     from AS559 accept AS-SWITCH and AS-CERNEXT
import:     from AS680 accept AS-DFNTOWINISP
import:     from AS766 accept AS-REDIRIS {192.243.16.0/22, 192.171.2.0/24}
import:     from AS786 accept AS-JANETEURO
import:     from AS1103 accept AS-SURFNET
import:     from AS1213 accept AS-HEANET
import:     from AS1853 accept AS-ACONET and AS-ACOSERV and AS-ACONET-STH
import:     from AS1930 accept AS-RCCN
import:     from AS1955 accept AS-HBONE
import:     from AS2107 accept AS-ARNES
import:     from AS2108 accept AS-CARNet
remarks:    AS7500 (DNS root name-server) is behind RENATER
import:     from AS2200 accept AS-RENATER AS7500
import:     from AS2602 accept AS-RESTENA
import:     from AS2603 accept AS-NORDUNET
import:     from AS2607 accept AS-SANET2
import:     from AS2611 accept AS-BELNET
import:     from AS2614 accept AS-ROEDUNET AS9199
import:     from AS2847 accept AS-LITNET
import:     from AS2852 accept AS2852 {130.129.0.0/16}
import:     from AS3208 accept AS3208
import:     from AS3221 accept AS3221
import:     from AS3268 accept AS3268 AS198336
import:     from AS5379 accept AS5379
import:     from AS5408 accept AS5408:AS-TO-GEANT
import:     from AS5538 accept AS-SigmaNet-Geant
import:     from AS6802 accept AS-ISTF
import:     from AS6879 accept AS6879
import:     from AS8501 accept AS-PLNET
import:     from AS8517 accept AS-ULAKNET
import:     from AS12046 accept AS-RICERKANET
import:     from AS12687 accept AS-URAN-GEANT
import:     from AS13092 accept AS13092
import:     from AS35385 accept AS35385
import:     from AS35656 accept AS35656
import:     from AS21274 accept AS-BASNET
import:     from AS40981 accept AS40981
import:     from AS57965 accept AS57965 and AS-PALNREN
import:     from AS202993 accept AS202993
remarks:
remarks:    GEANT PEERS - non-NRENs
remarks:
remarks:    All Peers are accepted with a LOCAL-PREF of 100
import:     from AS293 accept AS293
import:     from AS297 accept AS297
import:     from AS2697 accept AS2697
import:     from AS2907 accept AS2907
import:     from AS5089 accept AS-NTLI
import:     from AS6509 accept AS6509
import:     from AS11537 accept AS11537
import:     from AS12076 accept AS12076
import:     from AS20545 accept as-bgp_peers
import:     from AS23911 accept AS23911
import:     from AS24167 accept AS24167
import:     from AS24490 accept AS24490
import:     from AS27750 accept AS27750
import:     from AS29630 accept AS29630
import:     from AS36944 accept AS36944
import:     from AS46786 accept AS46786
import:     from AS47623 accept AS47623 and AS51090:AS-ALL
import:     from AS197118 accept AS197118
import:     from AS136968 accept AS136968
remarks:
remarks:    GEANT NRENs - National Regional Educational Networks
remarks:
export:     to AS137 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS513 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS559 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS680 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS766 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS786 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS1103 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS1853 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS2200 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS2603 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS2607 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS2611 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS6879 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS12687 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS21274 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS202993 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS378 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS1213 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS1930 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS1955 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS2107 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS2108 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS2602 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS2614 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS2847 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS2852 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS3208 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS3221 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS3268 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS5379 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS5408 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS5538 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS6802 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS8501 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS8517 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS12046 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS13092 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS20545 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS29630 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS35385 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS35656 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS40981 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS47623 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
export:     to AS57965 announce AS-GEANTNRN and AS-GEANTNRENPEERS
remarks:
remarks:    The following ASs are our peers:
remarks:
export:     to AS293 announce community.contains(20965:155, 20965:27750, 20965:64512)
export:     to AS297 announce community.contains(20965:155, 20965:36944, 20965:27750, 20965:64512)
export:     to AS2018 announce community.contains(20965:155, 20965:293, 20965:2907, 20965:6509, 20965:6683, 20965:11537, 20965:27750)
export:     to AS2697 announce community.contains(20965:155, 20965:293, 20965:6509, 20965:11537)
export:     to AS2907 announce community.contains(20965:155, 20965:27750) and not AS-GEANTEXTRAS
export:     to AS136968 announce community.contains(20965:155)
export:     to AS6509 announce community.contains(20965:155, 20965:36944, 20965:27750, 20965:64512)
export:     to AS7539 announce community.contains(20965:155)
export:     to AS7575 announce community.contains(20965:155, 20965:36944)
export:     to AS11537 announce community.contains(20965:155, 20965:23911, 20965:36944, 20965:27750, 20965:64512)
export:     to AS21320 announce community.contains(20965:155, 20965:11537, 20965:293, 20965:6509, 20965:6683, 20965:36944, 20965:24490, 20965:27750, 20965:64512, 20965:50999)
export:     to AS23911 announce community.contains(20965:155, 20965:11537)
export:     to AS24167 announce community.contains(20965:155)
export:     to AS24490 announce community.contains(20965:155)
export:     to AS27750 announce community.contains(20965:155, 20965:11537, 20965:293, 20965:36944, 20965:6509, 20965:6683, 20965:11537, 20965:50999)
export:     to AS36944 announce community.contains(20965:155, 20965:2907, 20965:7575, 20965:293, 20965:6509, 20965:6683, 20965:11537, 20965:24490, 20965:27750, 20965:50999)
export:     to AS50999 announce community.contains(20965:155, 20965:27750, 20965:36944)
export:     to AS197118 announce community.contains(20965:155, 20965:1299, 20965:3549)
remarks:
admin-c:    EJA2-RIPE
tech-c:     DANT-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DANTE-MNT
created:    2002-09-25T09:03:02Z
last-modified: 2021-03-05T13:00:18Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DLCU1-RIPE
org-name:    GEANT Vereniging
country:    NL
org-type:    LIR
address:    City House
        126-130 Hills Road
address:    CB2 1PQ
address:    Cambridge
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +31 (0)20 5304488
phone:     +441223371300
fax-no:     +441223371371
admin-c:    RGH15-RIPE
admin-c:    TR88-RIPE
admin-c:    TB5303-RIPE
admin-c:    EJA2-RIPE
admin-c:    NGD-RIPE
admin-c:    DANT-RIPE
abuse-c:    DCRT1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    DANTE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     DANTE-MNT
created:    2004-04-17T11:18:52Z
last-modified: 2020-12-16T13:25:07Z
source:     RIPE # Filtered

role:      GEANT Operations
address:    City House, 126-130 Hills Road
address:    Cambridge CB2 1PQ, UK
phone:     +44 1223 371300
fax-no:     +44 1223 371371
abuse-mailbox: cert@oc.geant.net
remarks:    operations@ is read UK office hours only; not for outage reports.
remarks:    Regarding security related problems contact:
remarks:    cert@oc.geant.net
remarks:    Regarding electronic mail abuse contact:
remarks:    cert@oc.geant.net
remarks:    ----------------------------------------------------
admin-c:    EJA2-RIPE
admin-c:    TB5303-RIPE
admin-c:    NGD-RIPE
tech-c:     RGH15-RIPE
tech-c:     NGD-RIPE
tech-c:     EJA2-RIPE
tech-c:     TR88-RIPE
nic-hdl:    DANT-RIPE
mnt-by:     DANTE-MNT
created:    2002-09-02T10:52:00Z
last-modified: 2018-03-22T11:31:41Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Emma Apted
address:    DANTE
address:    City House
address:    126-130 Hills Road
address:    Cambridge CB2 1PQ
address:    United Kingdom
phone:     +44 1223 371300
fax-no:     +44 1223 371371
nic-hdl:    EJA2-RIPE
mnt-by:     DANTE-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2013-03-27T18:26:25Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]