| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.225.8 (lg) / ec2-3-238-225-8.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:e108::3ee:e108 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DRIVE-AS AS209595

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS209595
as-name:    DRIVE-AS
org:      ORG-PKAH1-RIPE
import:     from AS3261 accept ANY
export:     to AS3261 announce AS-DRIVE
import:     from AS48422 accept ANY
export:     to AS48422 announce AS-DRIVE
import:     from AS59536 accept ANY
export:     to AS59536 announce AS-DRIVE
import:     from AS21497 accept ANY
export:     to AS21497 announce AS-DRIVE
import:     from AS209922 accept AS209922
export:     to AS209922 announce ANY
admin-c:    KAH68-RIPE
tech-c:     PRN12-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS3261-MNT
created:    2019-01-11T10:58:40Z
last-modified: 2022-04-28T06:45:47Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-SF2-RIPE

organisation:  ORG-PKAH1-RIPE
org-name:    PE Krasnyj Andrij Hennadijovych
org-type:    OTHER
address:    vul. Lisna 35, smt. Pivdenne,
address:    Toreck, Donetska obl, Ukraine, 86280
phone:     +380507484200
admin-c:    KAH68-RIPE
tech-c:     PRN12-RIPE
abuse-c:    DAR148-RIPE
mnt-ref:    AS3261-MNT
mnt-by:     AS3261-MNT
created:    2018-12-04T13:53:12Z
last-modified: 2019-01-11T11:01:03Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Krasnyj Anrij Hennadijovych
address:    35, vul. Lisna, smt. Pivdenne,
address:    Toreck, Donetska obl, Uknaine, 86280
phone:     +380507484200
nic-hdl:    KAH68-RIPE
mnt-by:     AS3261-MNT
created:    2018-12-04T13:51:24Z
last-modified: 2018-12-04T13:51:24Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ponomarenko Ruslan Nykolaevych
address:    11, vul. Mayakovskoho
address:    Toreck, Donetska obl, Uknaine, 86280
phone:     +380624742774
nic-hdl:    PRN12-RIPE
mnt-by:     AS3261-MNT
created:    2018-12-04T13:52:14Z
last-modified: 2018-12-04T13:52:14Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]