| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.211.117.197 (lg) / ec2-44-211-117-197.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd3:75c5::2cd3:75c5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  data2cloud AS209576

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS209576
as-name:    data2cloud
org:      ORG-DDCS3-RIPE
import:     from AS50010 accept ANY
export:     to AS50010 announce AS209576
import:     from AS8529 accept ANY
export:     to AS8529 announce AS209576
admin-c:    MAM812-RIPE
tech-c:     MAM812-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-om-d2c-1
created:    2019-01-15T11:06:29Z
last-modified: 2019-01-15T11:06:29Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DDCS3-RIPE
org-name:    Duqm Data Centre SAOC
country:    OM
org-type:    LIR
address:    The Special Economic Zone - Duqm. P.O Box: 874
address:    111
address:    CPO
address:    OMAN
phone:     +96897915773
admin-c:    MAM812-RIPE
tech-c:     MAM812-RIPE
abuse-c:    AR49206-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     data2cloud-support-MNT
created:    2018-11-08T15:55:52Z
last-modified: 2021-08-21T17:38:49Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-ref:    data2cloud-support-MNT

person:     Monther Al Mamari
address:    The Special Economic Zone - Duqm. P.O Box: 874
address:    111
address:    CPO
address:    OMAN
phone:     +96895103901
nic-hdl:    MAM812-RIPE
mnt-by:     mnt-om-d2c-1
created:    2018-11-08T15:55:51Z
last-modified: 2018-11-08T15:55:52Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]