| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.67 (lg) / ec2-3-233-242-67.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f243::3e9:f243 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AlsardFiber AS209565

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS209565
as-name:    AlsardFiber
org:      ORG-ACfT1-RIPE
remarks:    ========================================================
remarks:    ====================== UPSTREAM =======================
import:     from AS39216 accept ANY
export:     to AS39216 announce AS-ALSARDFIBER
import:     from AS208293 accept ANY
export:     to AS208293 announce AS-ALSARDFIBER
remarks:    === CE ===
import:     from AS203409 accept AS-GIGANET-IQ
export:     to AS203409 announce ANY
import:     from AS204149 accept AS204149
export:     to AS204149 announce ANY
import:     from AS204152 accept AS204152
export:     to AS204152 announce ANY
import:     from AS202699 accept AS202699
export:     to AS51684 announce ANY
import:     from AS51684 accept AS51684
export:     to AS202699 announce ANY
import:     from AS201749 accept AS-Supercell
export:     to AS201749 announce ANY
import:     from AS203459 accept AS203459
export:     to AS203459 announce ANY
import:     from AS203257 accept AS203257
export:     to AS203257 announce ANY
import:     from AS201668 accept AS201668
export:     to AS201668 announce ANY
import:     from AS198735 accept AS198735
export:     to AS198735 announce ANY
import:     from AS202777 accept AS202777
export:     to AS202777 announce ANY
import:     from AS200485 accept AS200485
export:     to AS200485 announce ANY
import:     from AS198169 accept AS198169
export:     to AS198169 announce ANY
import:     from AS12952 accept AS12952
export:     to AS12952 announce ANY
import:     from AS59458 accept AS59458
export:     to AS59458 announce ANY
import:     from AS57908 accept AS57908
export:     to AS57908 announce ANY
import:     from AS203217 accept AS203217
export:     to AS203217 announce ANY
import:     from AS202316 accept AS202316
export:     to AS202316 announce ANY
import:     from AS205800 accept AS205800
export:     to AS205800 announce ANY
import:     from AS209699 accept AS209699
export:     to AS209699 announce ANY
import:     from AS212850 accept AS212850
export:     to AS212850 announce ANY
import:     from AS203811 accept AS203811
export:     to AS203811 announce ANY
import:     from AS204473 accept AS204473
export:     to AS204473 announce ANY
admin-c:    KK4687-RIPE
tech-c:     KK4687-RIPE
admin-c:    IA3282-RIPE
tech-c:     MH17615-RIPE
admin-c:    MH17615-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ip-alsard
created:    2019-01-16T12:32:59Z
last-modified: 2020-08-29T10:42:27Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-ACfT1-RIPE
org-name:    AL-SARD FIBER Co. for Internet Fiber and Optical Cable Services /Ltd.
country:    IQ
org-type:    LIR
address:    Sulaimanya - salim street - Rand Gallery Bulding 5th floor
address:    460077
address:    Sulaimanya
address:    IRAQ
phone:     +9647501110085
phone:     +9647501253333
admin-c:    IA3282-RIPE
admin-c:    MH17615-RIPE
admin-c:    KK4687-RIPE
mnt-ref:    ip-alsard
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ip-alsard
abuse-c:    TD4108-RIPE
tech-c:     KK4687-RIPE
tech-c:     MH17615-RIPE
descr:     ALSARD FIBER Co. for Internet Fiber and Optical Cable Services /Ltd.
created:    2010-04-26T09:42:17Z
last-modified: 2020-12-16T13:42:22Z
source:     RIPE # Filtered

person:     IP AlsardFiber
address:    60th circule St.
address:    Iraq Al-Sulaimanya
phone:     +964 (750) 1010017
nic-hdl:    IA3282-RIPE
mnt-by:     ip-alsard
created:    2013-05-24T12:34:09Z
last-modified: 2019-02-25T06:32:58Z
source:     RIPE

person:     Kovan Kamil
address:    60th circule St.
address:    Iraq Al-Sulaimanya
phone:     +964 (750) 111 0085
nic-hdl:    KK4687-RIPE
mnt-by:     kovan-mnt
created:    2013-05-24T12:40:31Z
last-modified: 2017-10-30T22:26:58Z
source:     RIPE

person:     Mohammed Hassan
org:      ORG-ACfT1-RIPE
address:    IRAQ- SULAIMANI (60th circule St.)
phone:     +964 (750) 1010017
nic-hdl:    MH17615-RIPE
mnt-by:     ip-alsard
created:    2019-01-16T11:49:53Z
last-modified: 2020-04-10T08:29:28Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]