| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.180.223 (lg) / ec2-34-204-180-223.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:b4df::22cc:b4df (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BCOOLT-AS AS209559

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS209559
as-name:    BCOOLT-AS
org:      ORG-BCM10-RIPE
import:     from AS2914 accept ANY
export:     to AS2914 announce AS209559
import:     from AS9009 accept ANY
export:     to AS9009 announce AS209559
admin-c:    CB17876-RIPE
tech-c:     CB17876-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BCOOLTMEDIA
created:    2019-01-17T10:15:10Z
last-modified: 2020-11-16T17:55:38Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-PSL18-RIPE

organisation:  ORG-BCM10-RIPE
org-name:    BCOOLT CREATIVE MEDIA
org-type:    OTHER
address:    68 Boulevard Dacia, Bucharest
abuse-c:    ACRO21568-RIPE
mnt-ref:    BCOOLTMEDIA
mnt-by:     BCOOLTMEDIA
created:    2019-01-08T15:18:19Z
last-modified: 2019-01-08T15:18:19Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Contact BCOOLTMEDIA
address:    68 Boulevard Dacia, Bucharest
nic-hdl:    CB17876-RIPE
mnt-by:     BCOOLTMEDIA
created:    2019-01-08T15:19:58Z
last-modified: 2019-01-08T15:19:58Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]