| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.38.248 (lg) / ec2-44-192-38-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:26f8::2cc0:26f8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SSPW-WP-Podlaskie AS209522

as-block:    AS207421 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS209522
as-name:    SSPW-WP-Podlaskie
org:      ORG-WP31-RIPE
import:     from AS29414 accept ANY
export:     to AS29414 announce AS209522
import:     from AS8865 accept ANY
export:     to AS8865 announce AS209522
admin-c:    KB7346-RIPE
tech-c:     KB7346-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-pl-sspw-wp-podlaskie-1
created:    2019-01-23T15:08:37Z
last-modified: 2019-01-23T15:08:37Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-WP31-RIPE
org-name:    Wojewodztwo Podlaskie
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Kardynala Stefana Wyszynskiego 1
address:    15-888
address:    Bialystok
address:    POLAND
phone:     +48 85 6654 606
admin-c:    KB7346-RIPE
tech-c:     KB7346-RIPE
abuse-c:    AR49934-RIPE
mnt-ref:    mnt-pl-sspw-wp-podlaskie-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-pl-sspw-wp-podlaskie-1
created:    2018-12-18T08:39:51Z
last-modified: 2020-12-16T12:20:07Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Krzysztof Birylko
address:    Kardynala Stefana Wyszynskiego 1
address:    15-888
address:    Bialystok
address:    POLAND
phone:     +48 85 6654 606
nic-hdl:    KB7346-RIPE
mnt-by:     mnt-pl-sspw-wp-podlaskie-1
created:    2018-12-18T08:39:50Z
last-modified: 2018-12-18T08:39:51Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]