| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.85.10.62 (lg) / ec2-3-85-10-62.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:355:a3e::355:a3e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  almanit AS209504

as-block:    AS196608 - AS210331
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-12-04T08:56:54Z
last-modified: 2018-12-04T08:56:54Z
source:     RIPE


aut-num:    AS209504
as-name:    almanit
org:      ORG-TA1330-RIPE
sponsoring-org: ORG-LH88-RIPE
import:     from AS9198 accept ANY
export:     to AS9198 announce AS209504
import:     from AS35104 accept ANY
export:     to AS35104 announce AS209504
admin-c:    DS22248-RIPE
admin-c:    DI1916-RIPE
tech-c:     DS22248-RIPE
tech-c:     DI1916-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-HOSTER
created:    2019-01-28T12:45:08Z
last-modified: 2019-01-31T11:54:36Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TA1330-RIPE
org-name:    TOO "ALMANIT"
org-type:    OTHER
address:    Ibrahimova, 9, 330
phone:     +7-701-223-86-56
abuse-c:    ACRO21780-RIPE
mnt-ref:    MNT-HOSTER
mnt-by:     MNT-HOSTER
created:    2019-01-18T07:58:01Z
last-modified: 2019-02-25T03:50:13Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Denis Ivohin
address:    Ibrahimova, 9, 330
phone:     +7-701-223-86-56
nic-hdl:    DI1916-RIPE
mnt-by:     MNT-HOSTER
created:    2019-01-18T08:10:11Z
last-modified: 2019-02-25T03:49:53Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Denis Sukhachev
address:    Abdirova, 5, 514
address:    100009
address:    Karagandy
address:    KAZAKHSTAN
phone:     +77756627788
nic-hdl:    DS22248-RIPE
mnt-by:     MNT-HOSTER
created:    2018-09-17T13:07:06Z
last-modified: 2018-09-17T13:07:06Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]