| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.160.97 (lg) / ec2-18-207-160-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:a061::12cf:a061 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BEACONSTELECOM-AS AS209504

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS209504
as-name:    BEACONSTELECOM-AS
org:      ORG-BTL60-RIPE
sponsoring-org: ORG-LSMS1-RIPE
import:     from AS47950 accept ANY
export:     to AS47950 announce AS209504
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS209504
admin-c:    BTRR1-RIPE
tech-c:     BTRR1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BEACONS-MNT
mnt-by:     LIRSERVICES-MNT
created:    2022-01-24T07:49:06Z
last-modified: 2022-06-24T00:04:40Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BTL60-RIPE
org-name:    BEACONS TELECOM LTD
country:    GB
org-type:    OTHER
address:    HEN BEUDY DYFFRYN CRAWNON, CRICKHOWELL, POWYS, NP8 1NU, UK
abuse-c:    ACRO46028-RIPE
mnt-ref:    LIRSERVICES-MNT
created:    2022-01-20T10:38:49Z
last-modified: 2022-12-01T17:08:30Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     LIRSERVICES-MNT

role:      BEACONS TELECOM RIPE ROLE
address:    HEN BEUDY DYFFRYN CRAWNON, CRICKHOWELL, POWYS, NP8 1NU, UK
nic-hdl:    BTRR1-RIPE
created:    2022-01-20T10:41:36Z
last-modified: 2022-01-20T10:41:36Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     LIRSERVICES-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]