| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CCE-AS AS20946

as-block:    AS20929 - AS21002
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS20946
as-name:    CCE-AS
import:     from AS8492 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8997 action pref=100; accept ANY
import:     from AS31484 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8492 announce AS201775
export:     to AS8997 announce AS201775
export:     to AS31484 announce AS201775
org:      ORG-OL12-RIPE
admin-c:    DG2069-RIPE
tech-c:     NOC2222-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     OBIT-MNT
created:    2001-12-27T14:36:45Z
last-modified: 2020-12-03T12:40:26Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OL12-RIPE
org-name:    "OBIT" Ltd.
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Ligovsky pr., 13-15
address:    191014
address:    ST PETERSBURG
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +78126220003
fax-no:     +78126220001
admin-c:    CAE1-RIPE
admin-c:    DG2069-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    OBIT-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     OBIT-MNT
abuse-c:    NOC2222-RIPE
created:    2005-01-26T06:11:21Z
last-modified: 2020-12-16T12:48:11Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Network Coordination Centre
address:    Obit Telecommunications Ltd.
address:    Ligovsky pr., 13-15
address:    191014, Russia, St.Petersburg
phone:     +78126220003
fax-no:     +78126220001
remarks:    trouble: -------------------------------------------------
remarks:    trouble: hostmaster@obit.ru - for technical questions
remarks:    trouble: noc@obit.ru - for peering/backbone issues
remarks:    trouble: abuse@obit.ru - for security, spam issues
remarks:    trouble: -------------------------------------------------
admin-c:    DG2069-RIPE
tech-c:     DG2069-RIPE
nic-hdl:    NOC2222-RIPE
mnt-by:     OBIT-MNT
created:    2005-01-27T07:17:19Z
last-modified: 2018-11-07T07:04:24Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@obit.ru

person:     Dmitri Gorislavski
address:    Ligovsky pr., 13-15
address:    191014, Russia, St.Petersburg
phone:     +78126220000
fax-no:     +78126220001
nic-hdl:    DG2069-RIPE
mnt-by:     OBIT-MNT
created:    2005-01-26T12:08:36Z
last-modified: 2014-04-29T10:39:25Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]