| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.209.138 (lg) / ec2-3-236-209-138.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:d18a::3ec:d18a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NETNOD-LUL AS20943

as-block:    AS20929 - AS21002
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS20943
as-name:    NETNOD-LUL
org:      ORG-NIE1-RIPE
descr:     Netnod Equipment located at IX in Lulea
descr:     $Id: aut-num_AS20943,v 1.5 2015/12/10 17:40:27 mem Exp $
import:     from AS1257 action pref=100; accept ANY
import:     from AS1653 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8473 action pref=100; accept ANY
import:     from AS28908 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29518 action pref=100; accept ANY
import:     from AS34610 action pref=100; accept ANY
import:     from AS39651 action pref=100; accept ANY
import:     from AS44581 action pref=100; accept ANY
import:     from AS57021 action pref=100; accept AS57021
export:     to AS1257 announce AS20943
export:     to AS1653 announce AS20943
export:     to AS8473 announce AS20943
export:     to AS28908 announce AS20943
export:     to AS29518 announce AS20943
export:     to AS34610 announce AS20943
export:     to AS39651 announce AS20943
export:     to AS44581 announce AS20943
export:     to AS57021 announce ANY
admin-c:    NAC16-RIPE
tech-c:     NTC6-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     NETNOD-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2002-02-20T09:28:56Z
last-modified: 2021-05-05T08:28:40Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NIE1-RIPE
org-name:    Netnod AB
country:    SE
org-type:    LIR
address:    Greta Garbos vg 13
address:    169 40
address:    Solna
address:    SWEDEN
phone:     +46 8 562 860 00
fax-no:     +46 8 442 09 67
admin-c:    AHOY
admin-c:    LL10-RIPE
abuse-c:    NTC6-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    NETNOD-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     NETNOD-MNT
created:    2004-04-17T12:04:13Z
last-modified: 2022-03-10T12:43:32Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Netnod Administrative Contact
address:    Netnod AB, Greta Garbosv 13, SE-169 40 Solna, Sweden
phone:     +46856286000
admin-c:    AHOY
admin-c:    LL10-RIPE
tech-c:     LL10-RIPE
tech-c:     AHOY
nic-hdl:    NAC16-RIPE
abuse-mailbox: abuse@netnod.se
mnt-by:     NETNOD-MNT
created:    2006-05-02T08:18:47Z
last-modified: 2022-04-13T07:50:02Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Netnod Technical Contact
address:    Netnod AB, Greta Garbosv 13, SE-169 40 Solna, Sweden
phone:     +46856286000
admin-c:    AHOY
admin-c:    LL10-RIPE
tech-c:     LL10-RIPE
tech-c:     AHOY
nic-hdl:    NTC6-RIPE
abuse-mailbox: abuse@netnod.se
mnt-by:     NETNOD-MNT
created:    2006-05-02T08:07:20Z
last-modified: 2022-04-13T07:46:41Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]