| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.205.144 (lg) / ec2-3-237-205-144.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:cd90::3ed:cd90 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ISP-ASn2 AS20942

as-block:    AS20929 - AS21002
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS20942
as-name:    ISP-ASn2
org:      ORG-BFS1-RIPE
import:     from AS12874 accept ANY
import:     from AS3269 accept ANY
import:     from AS30722 accept any
export:     to AS12874 announce AS20942
export:     to AS3269 announce AS20942
export:     to AS30722 announce AS20942
admin-c:    FC15075-RIPE
admin-c:    AP29620-RIPE
tech-c:     GM11132-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     INTESASANPAOLO
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2002-06-01T14:37:13Z
last-modified: 2019-03-07T11:03:58Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BFS1-RIPE
org-name:    Intesa Sanpaolo S.p.A.
country:    IT
org-type:    LIR
address:    Piazza San Carlo 156
address:    10121
address:    Torino (TO)
address:    ITALY
phone:     +390115551
fax-no:     +390115558980
admin-c:    SC3252-RIPE
admin-c:    AP29620-RIPE
admin-c:    STI9-RIPE
abuse-c:    IAR22-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    INTESASANPAOLO
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     INTESASANPAOLO
created:    2004-04-17T11:29:33Z
last-modified: 2020-12-16T13:35:10Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Angelo Pepe
address:    Corso Savona 58 10024 Moncalieri (TO) - Italy
phone:     +390115551
nic-hdl:    AP29620-RIPE
mnt-by:     ISGS-MNT
mnt-by:     INTESASANPAOLO
mnt-by:     CABOTO-MNT
mnt-by:     AS12465-MNT
mnt-by:     INTERB-MNT
mnt-by:     VBH-MNT
created:    2019-03-07T10:55:48Z
last-modified: 2020-09-04T07:56:33Z
source:     RIPE

person:     Fabrizio Caretti
address:    VIA BISCEGLIE, 120 - 20152 MILANO (MI)
phone:     +390287911
nic-hdl:    FC15075-RIPE
mnt-by:     INTESASANPAOLO
created:    2017-07-07T12:01:54Z
last-modified: 2020-09-04T13:21:41Z
source:     RIPE # Filtered

person:     GIORGIO MAGLIANO
address:    CORSO SAVONA 58
address:    MONCALIERI TO
address:    IT
phone:     +39 0115555989
fax-no:     +39 0115555760
nic-hdl:    GM11132-RIPE
created:    2007-10-18T08:50:04Z
last-modified: 2016-04-06T21:53:59Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]