| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.98.39 (lg) / ec2-3-238-98-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:6227::3ee:6227 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AKAMAI-ASN1 AS20940

as-block:    AS20929 - AS21002
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS20940
as-name:    AKAMAI-ASN1
org:      ORG-AT1-RIPE
import:     from AS9126 action pref=50; accept ANY
import:     from AS6805 action pref=50; accept AS-MWAYS
import:     from AS3066 action pref=50; accept AS3066
import:     from AS12755 action pref=50; accept ANY
import:     from AS3549 action pref=50; accept ANY
import:     from AS8220 action pref=50; accept ANY
import:     from AS8372 action pref=50; accept ANY
import:     from AS5430 action pref=50; accept AS-FREENETDE
import:     from AS5466 action pref=50; accept AS-EIRCOM
import:     from AS3333 action pref=50; accept ANY
import:     from AS13030 action pref=50; accept ANY
import:     from AS5413 action pref=50; accept AS5413:AS-PIPEX
import:     from AS42910 accept ANY
import:     from AS8928 accept ANY
import:     from AS15830 accept ANY
export:     to AS3333 announce AS-AKAMAI
export:     to AS9126 announce AS-AKAMAI
export:     to AS6805 announce AS-AKAMAI
export:     to AS3066 announce AS20940
export:     to AS12755 announce AS-AKAMAI
export:     to AS3549 announce AS-AKAMAI
export:     to AS12222 announce ANY
export:     to AS8220 announce AS-AKAMAI
export:     to AS8372 announce AS-AKAMAI
export:     to AS5430 announce AS-AKAMAI
export:     to AS5466 announce AS-AKAMAI
export:     to AS13030 announce AS-AKAMAI
export:     to AS5413 announce AS-AKAMAI
export:     to AS42910 announce AS-AKAMAI
export:     to AS8928 announce AS-AKAMAI
import:     from AS43690 accept AS-SPBROUTESERVER
export:     to AS43690 announce AS-AKAMAI
export:     to AS15830 announce AS-AKAMAI
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42910 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42910 announce AS-AKAMAI
import-via:   AS6777 from AS-ANY EXCEPT (AS7713 OR AS52320) accept ANY
export-via:   AS6777 to AS-ANY EXCEPT (AS7713 OR AS52320) announce AS-AKAMAI
admin-c:    NARA1-RIPE
admin-c:    NF1714-RIPE
admin-c:    JP1944-RIPE
tech-c:     NARA1-RIPE
tech-c:     NF1714-RIPE
tech-c:     JP1944-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AKAM1-RIPE-MNT
created:    2002-08-29T13:43:47Z
last-modified: 2019-07-31T14:24:45Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-AT1-RIPE
org-name:    Akamai International B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    145 Broadway
address:    02142
address:    Cambridge, MA
address:    UNITED STATES
phone:     +16174444768
fax-no:     +16174444768
admin-c:    NF1714-RIPE
admin-c:    NARA1-RIPE
admin-c:    CKAK-RIPE
admin-c:    RM4844-RIPE
admin-c:    NB782-RIPE
abuse-c:    AR15028-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AKAM1-RIPE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AKAM1-RIPE-MNT
created:    2004-04-17T11:18:43Z
last-modified: 2022-02-08T16:59:08Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Network Architecture Role Account
address:    Akamai Technologies
address:    145 Broadway
address:    Cambridge, MA 02142
phone:     +1-617-938-3130
abuse-mailbox: abuse@akamai.com
admin-c:    NF1714-RIPE
admin-c:    CKAK-RIPE
tech-c:     NF1714-RIPE
tech-c:     JP1944-RIPE
tech-c:     APB15-RIPE
tech-c:     CKAK-RIPE
tech-c:     NB782-RIPE
tech-c:     RM4844-RIPE
nic-hdl:    NARA1-RIPE
mnt-by:     AKAM1-RIPE-MNT
created:    2002-03-06T09:02:17Z
last-modified: 2021-12-09T21:02:53Z
source:     RIPE # Filtered

person:     John Payne
address:    8 Cambridge Center
address:    Cambridge
address:    MA, 02142
phone:     +1 617 444 2562
fax-no:     +1 617 444 2562
nic-hdl:    JP1944-RIPE
mnt-by:     AKAM1-RIPE-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-10-30T21:44:25Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Noam Freedman
address:    Akamai Technologies
address:    8 Cambridge Center
address:    Cambridge, MA 02142
phone:     +1-617-938-3130
nic-hdl:    NF1714-RIPE
mnt-by:     AKAM1-RIPE-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-10-30T21:45:05Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]