| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.244.181 (lg) / ec2-3-234-244-181.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:f4b5::3ea:f4b5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AKAMAI-ASN1 AS20940

as-block:    AS20929 - AS21002
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:27Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:27Z
source:     RIPE


aut-num:    AS20940
as-name:    AKAMAI-ASN1
org:      ORG-AT1-RIPE
import:     from AS9126 action pref=50; accept ANY
import:     from AS6805 action pref=50; accept AS-MWAYS
import:     from AS3066 action pref=50; accept AS3066
import:     from AS12755 action pref=50; accept ANY
import:     from AS3549 action pref=50; accept ANY
import:     from AS8220 action pref=50; accept ANY
import:     from AS8372 action pref=50; accept ANY
import:     from AS5430 action pref=50; accept AS-FREENETDE
import:     from AS5466 action pref=50; accept AS-EIRCOM
import:     from AS3333 action pref=50; accept ANY
import:     from AS13030 action pref=50; accept ANY
import:     from AS5413 action pref=50; accept AS5413:AS-PIPEX
import:     from AS42910 accept ANY
import:     from AS8928 accept ANY
import:     from AS15830 accept ANY
export:     to AS3333 announce AS-AKAMAI
export:     to AS9126 announce AS-AKAMAI
export:     to AS6805 announce AS-AKAMAI
export:     to AS3066 announce AS20940
export:     to AS12755 announce AS-AKAMAI
export:     to AS3549 announce AS-AKAMAI
export:     to AS12222 announce ANY
export:     to AS8220 announce AS-AKAMAI
export:     to AS8372 announce AS-AKAMAI
export:     to AS5430 announce AS-AKAMAI
export:     to AS5466 announce AS-AKAMAI
export:     to AS13030 announce AS-AKAMAI
export:     to AS5413 announce AS-AKAMAI
export:     to AS42910 announce AS-AKAMAI
export:     to AS8928 announce AS-AKAMAI
import:     from AS43690 accept AS-SPBROUTESERVER
export:     to AS43690 announce AS-AKAMAI
export:     to AS15830 announce AS-AKAMAI
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42910 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42910 announce AS-AKAMAI
import-via:   AS6777 from AS-ANY EXCEPT (AS7713 OR AS52320) accept ANY
export-via:   AS6777 to AS-ANY EXCEPT (AS7713 OR AS52320) announce AS-AKAMAI
admin-c:    NARA1-RIPE
admin-c:    NB782-RIPE
admin-c:    APB15-RIPE
tech-c:     CDAK23-RIPE
tech-c:     NARA1-RIPE
tech-c:     NB782-RIPE
tech-c:     APB15-RIPE
tech-c:     RM4844-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AKAM1-RIPE-MNT
created:    2002-08-29T13:43:47Z
last-modified: 2023-03-16T16:22:37Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-AT1-RIPE
org-name:    Akamai International B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    145 Broadway
address:    02142
address:    Cambridge, MA
address:    UNITED STATES
phone:     +1-6174443000
admin-c:    NARA1-RIPE
admin-c:    CKAK-RIPE
admin-c:    RM4844-RIPE
admin-c:    NB782-RIPE
admin-c:    CDAK23-RIPE
abuse-c:    AR15028-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AKAM1-RIPE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AKAM1-RIPE-MNT
created:    2004-04-17T11:18:43Z
last-modified: 2023-03-31T01:20:54Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Network Architecture Role Account
address:    Akamai Technologies
address:    145 Broadway
address:    Cambridge, MA 02142
phone:     +1-617-938-3130
abuse-mailbox: abuse@akamai.com
admin-c:    NB782-RIPE
admin-c:    CKAK-RIPE
tech-c:     APB15-RIPE
tech-c:     CKAK-RIPE
tech-c:     NB782-RIPE
tech-c:     RM4844-RIPE
tech-c:     CDAK23-RIPE
nic-hdl:    NARA1-RIPE
mnt-by:     AKAM1-RIPE-MNT
created:    2002-03-06T09:02:17Z
last-modified: 2023-02-28T13:03:56Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Aaron Block
address:    Akamai Technologies
address:    8 Cambridge Center
address:    Cambridge, MA 02142
phone:     +1 617 444 2892
nic-hdl:    APB15-RIPE
created:    2006-03-31T21:10:57Z
last-modified: 2006-03-31T22:04:09Z
source:     RIPE
mnt-by:     AKAM1-RIPE-MNT

person:     Niels Bakker
address:    Akamai Technologies Netherlands BV
address:    Grote Bickersstraat 74-78
address:    NL - 1013 KS Amsterdam
address:    The Netherlands
phone:     +31 20 799 5400
nic-hdl:    NB782-RIPE
mnt-by:     NIELS-MNT
mnt-by:     NB782-MNT
created:    2003-03-05T12:06:00Z
last-modified: 2022-12-14T17:08:08Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ronan Mullally
address:    Akamai Technologies
address:    Aviator Park
address:    Addlestone
address:    KT15 2PG
phone:     +441784225534
nic-hdl:    RM4844-RIPE
mnt-by:     LLLL-MNT
created:    2005-10-26T07:42:05Z
last-modified: 2014-05-30T13:10:35Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Caglar Dabanoglu
address:    Akamai Technologies
address:    Parkring 20-22
address:    85748 Garching
phone:     +49-172-7090233
nic-hdl:    cdak23-ripe
mnt-by:     AKAM1-RIPE-MNT
created:    2023-02-28T12:50:05Z
last-modified: 2023-02-28T12:50:05Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]