| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.188.113 (lg) / ec2-3-235-188-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:bc71::3eb:bc71 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TCPRO AS209369

as-block:    AS208189 - AS216475
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-11T15:50:53Z
last-modified: 2023-08-11T15:50:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS209369
as-name:    TCPRO
org:      ORG-TCPS15-RIPE
remarks:
remarks:    +-------------------------+
remarks:    | IPv4 Upstream Providers |
remarks:    +-------------------------+
remarks:    >> WIA spol. s.r.o. <<
import:     from AS21430 accept ANY
export:     to AS21430 announce AS209369
export:     to AS21430 announce AS209369:AS-TCPRO-TRANSIT
remarks:    >> SuperNetwork s.r.o. <<
import:     from AS39392 accept ANY
export:     to AS39392 announce AS209369:AS-TCPRO-TRANSIT
remarks:
remarks:    +-------------------------+
remarks:    | IPv6 Upstream Providers |
remarks:    +-------------------------+
remarks:    >> WIA spol. s.r.o. <<
import:     from AS21430 accept ANY
export:     to AS21430 announce AS209369
export:     to AS21430 announce AS209369:AS-TCPRO-TRANSIT
remarks:    >> SuperNetwork s.r.o. <<
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39392 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39392 announce AS209369:AS-TCPRO-TRANSIT
remarks:
remarks:    +-----------------------------+
remarks:    | IPv4 peerings at NIX.CZ IXP |
remarks:    +-----------------------------+
remarks:    >> NIX.CZ Route Servers service <<
import:     from AS-NIXCZ-RSCLIENTS accept ANY
export:     to AS-NIXCZ-RSCLIENTS announce AS209369:AS-TCPRO-NIX-CZ-IXP
remarks:
remarks:    +-----------------------------+
remarks:    | IPv6 peerings at NIX.CZ IXP |
remarks:    +-----------------------------+
remarks:    >> NIX.CZ Route Servers service <<
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS-NIXCZ-RSCLIENTS accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS-NIXCZ-RSCLIENTS announce AS209369:AS-TCPRO-NIX-CZ-IXP
remarks:
remarks:    +---------------------------------+
remarks:    | IPv4 peerings at Peering.cz IXP |
remarks:    +---------------------------------+
remarks:    >> Peering.cz Route Servers service <<
import:     from AS61195 accept ANY
export:     to AS61195 announce AS209369:AS-TCPRO-PEERING-CZ-IXP
remarks:
remarks:    +---------------------------------+
remarks:    | IPv6 peerings at Peering.cz IXP |
remarks:    +---------------------------------+
remarks:    >> Peering.cz Route Servers service <<
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS61195 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS61195 announce AS209369:AS-TCPRO-PEERING-CZ-IXP
remarks:
remarks:    +-----------+
remarks:    | IPv4 Cust |
remarks:    +-----------+
remarks:    >> digital cave s.r.o. <<
import:     from AS200155 accept ANY
export:     to AS200155 announce AS209369
remarks:    >> Happy Technik s.r.o. <<
import:     from AS62159 accept AS62159
export:     to AS62159 announce ANY
remarks:
admin-c:    TCPR-CZ
tech-c:     TCPR-CZ
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TCPRO-CZ-MNT
created:    2022-09-15T09:50:08Z
last-modified: 2023-06-06T13:22:01Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-TCPS15-RIPE
org-name:    The Cloud Provider s.r.o.
country:    CZ
org-type:    LIR
address:    Prazska 483
address:    39701
address:    Pisek
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420380424000
admin-c:    TCPR-CZ
tech-c:     TCPR-CZ
abuse-c:    TCPR2-CZ
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TCPRO-CZ-MNT
created:    2022-08-30T07:52:03Z
last-modified: 2022-08-31T16:43:36Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-ref:    TCPRO-CZ-MNT

person:     Jan Hes
address:    Prazska 483
address:    397 01 Pisek - Prazske Predmesti
address:    Czech Republic
phone:     +420 380 424 024
nic-hdl:    TCPR-CZ
mnt-by:     TCPRO-CZ-MNT
created:    2022-08-31T16:12:26Z
last-modified: 2022-08-31T16:37:41Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]